Παρακολούθηση
Kathryn S McKinley
Kathryn S McKinley
Google
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cs.utexas.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The DaCapo benchmarks: Java benchmarking development and analysis
SM Blackburn, R Garner, C Hoffmann, AM Khang, KS McKinley, ...
Proceedings of the 21st annual ACM SIGPLAN conference on Object-oriented …, 2006
19242006
Improving data locality with loop transformations
KS McKinley, S Carr, CW Tseng
ACM Transactions on Programming Languages and Systems (TOPLAS) 18 (4), 424-453, 1996
7701996
Hoard: A scalable memory allocator for multithreaded applications
ED Berger, KS McKinley, RD Blumofe, PR Wilson
ACM Sigplan Notices 35 (11), 117-128, 2000
7012000
Tile size selection using cache organization and data layout
S Coleman, KS McKinley
ACM SIGPLAN Notices 30 (6), 279-290, 1995
5881995
Scaling to the End of Silicon with EDGE Architectures
D Burger, SW Keckler, KS McKinley, M Dahlin, LK John, C Lin, CR Moore, ...
Computer 37 (7), 44-55, 2004
5402004
Compiler optimizations for improving data locality
S Carr, KS McKinley, CW Tseng
ACM SIGPLAN Notices 29 (11), 252-262, 1994
4331994
Maximizing loop parallelism and improving data locality via loop fusion and distribution
K Kennedy, KS McKinley
International Workshop on Languages and Compilers for Parallel Computing …, 1993
3751993
The Jikes Research Virtual Machine project: Building an open-source research community
B Alpern, S Augart, SM Blackburn, M Butrico, A Cocchi, P Cheng, J Dolby, ...
IBM Systems Journal 44 (2), 399-417, 2005
3442005
Myths and realities: The performance impact of garbage collection
SM Blackburn, P Cheng, KS McKinley
ACM SIGMETRICS Performance Evaluation Review 32 (1), 25-36, 2004
3222004
Pacer: Proportional detection of data races
MD Bond, KE Coons, KS McKinley
ACM Sigplan Notices 45 (6), 255-268, 2010
2992010
LASE: locating and applying systematic edits by learning from examples
N Meng, M Kim, KS McKinley
2013 35th International Conference on Software Engineering (ICSE), 502-511, 2013
2692013
Oil and water? High performance garbage collection in Java with MMTk
SM Blackburn, P Cheng, KS McKinley
Proceedings. 26th International Conference on Software Engineering, 137-146, 2004
2592004
Type-based alias analysis
A Diwan, KS McKinley, JEB Moss
ACM Sigplan Notices 33 (5), 106-117, 1998
2501998
The future of computing performance: game over or next level?
SH Fuller, LI Millett
National Academy Press, 2011
2432011
Dynamic software updates: a VM-centric approach
S Subramanian, M Hicks, KS McKinley
Proceedings of the 30th ACM SIGPLAN Conference on Programming Language …, 2009
2382009
Reconsidering custom memory allocation
ED Berger, BG Zorn, KS McKinley
Proceedings of the 17th ACM SIGPLAN conference on Object-oriented …, 2002
2352002
Optimizing for parallelism and data locality
K Kennedy, KS McKinley
Proceedings of the 6th international conference on Supercomputing, 323-334, 1992
2341992
Laminar: Practical fine-grained decentralized information flow control
I Roy, DE Porter, MD Bond, KS McKinley, E Witchel
Proceedings of the 30th ACM SIGPLAN Conference on Programming Language …, 2009
2262009
Data flow analysis for software prefetching linked data structures in Java
B Cahoon, KS McKinley
Proceedings 2001 International Conference on Parallel Architectures and …, 2001
2122001
Composing high-performance memory allocators
ED Berger, BG Zorn, KS McKinley
ACM SIGPLAN Notices 36 (5), 114-124, 2001
2092001
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20