Παρακολούθηση
CONSTANTINA STEFANIDOU
CONSTANTINA STEFANIDOU
Άλλα ονόματαKONSTANTINA STEFANIDOU, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ, Στεφανίδου Κωνσταντίνα
National and Kapodistrian University of Athens - Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα primedu.uoa.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Subjectivity and objectivity in science: An educational approach
C Stefanidou, C Skordoulis
Advances in historical studies 3 (04), 183, 2014
202014
Primary Student Teachers’ Understanding of Basic Ideas of Nature of Science: Laws, Theories and Models
C Stefanidou, C Skordoulis
Journal of Studies in Education 7 (1), 127-153, 2017
112017
Conceptual Difficulties Pre-Service Primary Teachers Have with Static Electricity.
CG Stefanidou, KD Tsalapati, AM Ferentinou, CD Skordoulis
Journal of Baltic Science Education 18 (2), 300-313, 2019
102019
Students’ Views on Physics Teaching at a Distance in the Context of COVID-19 Pandemic
C Stefanidou, K Kyriakou, A Mandrikas, I Stavrou, C Skordoulis
European Journal of Science and Mathematics Education 10 (3), 284-297, 2022
92022
History and Philosophy of Science for Citizenship: The case of “Life of Galileo” by B. Brecht.
C Stefanidou
In Heering, P. (Eds.), Science as Culture in the European Context, Flensburg …, 2019
5*2019
Ptolemy’s experiments on refraction in science class
C Stefanidou, V Psoma, C Skordoulis
Physics Education 55 (3), 1-17, 2020
42020
The relationship between student science teachers’ views on nature of science and classroom practice: Is there any
C Stefanidou, C Skordoulis, C Kechagias
Journal of Studies in Education 8 (4), 28-44, 2018
42018
Distance Teaching and Learning of Science during the COVID-19 Pandemic in Greece: Views of K-6 Students
A Mandrikas, I Stavrou, K Kyriakou, C Stefanidou, C Skordoulis
Journal of Studies in Education 12 (1), 38-60, 2022
32022
The Collection of Scientific Instruments from the Maraslean Teaching Center and Experimental Science Education: Then and Now
PT Lazos, C Stefanidou, CK Skordoulis
P.Heering & E.Cavicchi (eds) Historical Scientific Instruments in …, 2021
32021
Informal Science Education in the Footsteps of Galileo's Dialogue
C Stefanidou, M Panagopoulou
Advances in Historical Studies 8 (5), 175-191, 2019
32019
Science Teaching at a Distance in Greece: Students’ Views
C Stefanidou, A Mandrikas
Education Sciences 13 (4), 395, 2023
12023
A Science Festival approach to History of Science The case of Galileo’s Dialogue
M Panagopoulou, C Stefanidou, A Chalkidis, C Skordoulis, K Gazeas
In Seroglou, F. & Koulountzos, V. (Eds.), Electronic Proceedings of the …, 2019
12019
The Integration of Experiment During Implementation of Inquiry-based Teaching
I Stavrou, C Stefanidou, K Kyriakou, V Galanopoulou, C Skordoulis
In Levrini, O. & Tasquier, G. (Eds.), Electronic Proceedings of the ESERA …, 2019
12019
Could Scientific Controversies be used as a Tool for Teaching Science in the Compulsory Education? The Results of a Pilot Research Based on the Galileo - Del Monte Controversy …
C Stefanidou, I Vlachos
Kokkotas, PV; Malamitsa, KS; Rizaki, AA (eds) Adapting historical knowledge …, 2011
12011
Epistemological Aspects of the Historiography of Science in Greece
C Stefanidou, C Skordoulis
ORGANON 43, 29-47, 2011
12011
Bridging the gap: From the laboratory science education of the 19th century in Greece to STEM education
P Lazos, C Stefanidou, C Skordoulis
European Journal of Science and Mathematics Education 12 (1), 1-10, 2024
2024
Primary Student Teachers’ Views on Scientific Measurement and Uncertainty: A Pilot Research
M Georgaki, C Stefanidou
Advances in Social Sciences Research Journal 10 (12), 253-261, 2023
2023
Scientific Practices In The Context Of STEM Education: A Case Study In Primary Education
A Mandrikas, C Stefanidou, K Kyriakou, C Skordoulis
Journal of STEM Education: Innovations and Research 24 (3), 35-44, 2023
2023
Αξιοποίηση ιστορικών επιστημονικών οργάνων στη μη τυπική εκπαίδευση: Πρόταση επιμόρφωσης εκπαιδευτικών
Μ Παναγοπούλου, Κ Στεφανίδου
Μουσείο Σχολείο Εκπαίδευση - Museum School Education - Θεματικό Τεύχος …, 2023
2023
Η συλλογή επιστημονικών οργάνων στο Μαράσλειο Διδασκαλείο και προσπάθειες εκπαιδευτικής αξιοποίησής της
Π Λάζος, Κ Στεφανίδου, Κ Σκορδούλης
Μουσείο Σχολείο Εκπαίδευση - Museum School Education - Θεματικό Τεύχος …, 2023
2023
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20