Παρακολούθηση
Christos N. Schizas
Christos N. Schizas
Professor of Computer Science, University of Cyprus
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ucy.ac.cy
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Wireless telemedicine systems: an overview
CS Pattichis, E Kyriacou, S Voskarides, MS Pattichis, R Istepanian, ...
IEEE Antennas and Propagation Magazine 44 (2), 143-153, 2002
5542002
Multi-purpose HealthCare Telemedicine Systems with mobile communication link support
E Kyriacou, S Pavlopoulos, A Berler, M Neophytou, A Bourka, ...
Biomedical engineering online 2, 1-12, 2003
2502003
Neural network models in EMG diagnosis
CS Pattichis, CN Schizas, LT Middleton
IEEE transactions on biomedical Engineering 42 (5), 486-496, 1995
2071995
Artificial neural network learning: A comparative review
C Neocleous, C Schizas
Hellenic Conference on Artificial Intelligence, 300-313, 2002
932002
Building heating load estimation using artificial neural networks
SA Kalogirou, CC Neocleous, CN Schizas
Proceedings of the 17th international conference on Parallel architectures …, 1997
891997
Key issues for the design and development of mobile commerce services and applications
AS Andreou, C Leonidou, C Chrysostomou, A Pitsillides, G Samaras, ...
International Journal of Mobile Communications 3 (3), 303-323, 2005
822005
Computer-aided detection of breast cancer nuclei
F Schnorrenberg, CS Pattichis, KC Kyriacou, CN Schizas
IEEE Transactions on Information Technology in Biomedicine 1 (2), 128-140, 1997
821997
Artificial neural networks for modelling the starting-up of a solar steam-generator
SA Kalogirou, CC Neocleous, CN Schizas
Applied Energy 60 (2), 89-100, 1998
811998
Mobile commerce applications and services: A design and development approach
AS Andreou, C Chrysostomou, C Leonidou, S Mavromoustakos, ...
Department of Computer Science. University of Cyprus. First International …, 2002
672002
Region based Support Vector Machine algorithm for medical diagnosis on Pima Indian Diabetes dataset
S Karatsiolis, CN Schizas
2012 IEEE 12th International Conference on Bioinformatics & Bioengineering …, 2012
652012
Multipurpose health care telemedicine system
E Kyriacou, S Pavlopoulos, D Koutsouris, AS Andreou, C Pattichis, ...
2001 Conference Proceedings of the 23rd Annual International Conference of …, 2001
652001
Wind speed prediction using artificial neural networks
SA Kalogirou, C Neocleous, S Pashiardis, CN Schizas
European Symposium on Intelligent Techniques, 1999
601999
Computer-aided classification of breast cancer nuclei
F Schnorrenberg, CS Pattichis, CN Schizas, K Kyriacou, M Vassiliou
Technology and Health Care 4 (2), 147-161, 1996
601996
Synoptic classification and establishment of analogues with artificial neural networks
SC Michaelides, F Liassidou, CN Schizas
Fog and Boundary Layer Clouds: Fog Visibility and Forecasting, 1347-1364, 2007
572007
Proposal for an ehealth based ecosystem serving national healthcare
EC Schiza, TC Kyprianou, N Petkov, CN Schizas
IEEE journal of biomedical and health informatics 23 (3), 1346-1357, 2018
532018
Genetics-based machine learning for the assessment of certain neuromuscular disorders
CS Pattichis, CN Schizas
IEEE Transactions on Neural Networks 7 (2), 427-439, 1996
521996
Content-based retrieval of breast cancer biopsy slides
F Schnorrenberg, CS Pattichis, CN Schizas, K Kyriacou
Technology and Health Care 8 (5), 291-297, 2000
442000
Artificial neural nets in computer-aided macro motor unit potential classification
CN Schizas, CS Pattichis, IS Schofield, PR Fawcett, LT Middleton
IEEE Engineering in Medicine and Biology Magazine 9 (3), 31-38, 1990
431990
Practical evaluation of GPRS use in a telemedicine system in Cyprus
SC Voskarides, CS Pattichis, R Istepanian, C Michaelides, CN Schizas
4th International IEEE EMBS Special Topic Conference on Information …, 2003
422003
Neural networks, genetic algorithms and the K-means algorithm: in search of data classification
CN Schizas, CS Pattichis, LT Middleton
[Proceedings] COGANN-92: International Workshop on Combinations of Genetic …, 1992
411992
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20