Παρακολούθηση
Jamal Toutouh
Jamal Toutouh
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mit.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Intelligent OLSR routing protocol optimization for VANETs
J Toutouh, J García-Nieto, E Alba
IEEE transactions on vehicular technology 61 (4), 1884-1894, 2012
2722012
Evolutionary deep learning for car park occupancy prediction in smart cities
A Camero, J Toutouh, DH Stolfi, E Alba
Learning and Intelligent OptimizatioN (LION) 12, 1-15, 2018
1212018
Fast energy-aware OLSR routing in VANETs by means of a parallel evolutionary algorithm
J Toutouh, S Nesmachnow, E Alba
Cluster computing 16, 435-450, 2013
762013
Automatic tuning of communication protocols for vehicular ad hoc networks using metaheuristics
J García-Nieto, J Toutouh, E Alba
Engineering Applications of Artificial Intelligence 23 (5), 795-805, 2010
542010
Spatial Evolutionary Generative Adversarial Networks
J Toutouh, E Hemberg, UM O’Reilly
Proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation Conference, 472--480, 2019
532019
Exact and heuristic approaches for multi-objective garbage accumulation points location in real scenarios
DG Rossit, J Toutouh, S Nesmachnow
Waste Management 105, 467-481, 2020
492020
Enabling DSRC and C-V2X integrated hybrid vehicular networks: Architecture and protocol
ZH Mir, J Toutouh, F Filali, YB Ko
IEEE access 8, 180909-180927, 2020
432020
Parallel swarm intelligence for VANETs optimization
J Toutouh, E Alba
2012 Seventh international conference on P2P, parallel, grid, cloud and …, 2012
392012
Light commodity devices for building vehicular ad hoc networks: An experimental study
J Toutouh, E Alba
Ad Hoc Networks 37, 499-511, 2016
342016
Comparison of multiobjective evolutionary algorithms for prioritized urban waste collection in Montevideo, Uruguay
S Nesmachnow, D Rossit, J Toutouh
Electronic Notes in Discrete Mathematics 69, 93-100, 2018
322018
Adversarial genetic programming for cyber security: A rising application domain where GP matters
UM O’Reilly, J Toutouh, M Pertierra, DP Sanchez, D Garcia, AE Luogo, ...
Genetic Programming and Evolvable Machines 21, 219-250, 2020
302020
Analysis of mobility patterns for public transportation and bus stops relocation
E Fabbiani, S Nesmachnow, J Toutouh, A Tchernykh, A Avetisyan, ...
Programming and Computer Software 44, 508-525, 2018
302018
An efficient routing protocol for green communications in vehicular ad-hoc networks
J Toutouh, E Alba
Proceedings of the 13th annual conference companion on Genetic and …, 2011
302011
Car restriction policies for better urban health: a low emission zone in Madrid, Spain
I Lebrusán, J Toutouh
Air Quality, Atmosphere & Health 14, 333-342, 2021
292021
Using smart city tools to evaluate the effectiveness of a low emissions zone in Spain: Madrid central
I Lebrusán, J Toutouh
Smart Cities 3 (2), 456-478, 2020
292020
Infrastructure deployment in vehicular communication networks using a parallel multiobjective evolutionary algorithm
R Massobrio, J Toutouh, S Nesmachnow, E Alba
International Journal of Intelligent Systems 32 (8), 801-829, 2017
292017
A swarm algorithm for collaborative traffic in vehicular networks
J Toutouh, E Alba
Vehicular Communications 12, 127-137, 2018
262018
Parallel multi-objective metaheuristics for smart communications in vehicular networks
J Toutouh, E Alba
Soft Computing 21 (8), 1949-1961, 2017
262017
Soft computing methods for multiobjective location of garbage accumulation points in smart cities
J Toutouh, D Rossit, S Nesmachnow
Annals of Mathematics and Artificial Intelligence 88, 105-131, 2020
252020
Performance analysis of optimized VANET protocols in real world tests
J Toutouh, E Alba
2011 7th International Wireless Communications and Mobile Computing …, 2011
252011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20