Παρακολούθηση
Marta Coma
Marta Coma
Centre for Sustainable Chemical Technologies (CSCT). University of Bath
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα bath.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Autotrophic denitrification in microbial fuel cells treating low ionic strength waters
S Puig, M Coma, J Desloover, N Boon, J Colprim, MD Balaguer
Environmental science & technology 46 (4), 2309-2315, 2012
1952012
Microbial fuel cell application in landfill leachate treatment
S Puig, M Serra, M Coma, M Cabré, MD Balaguer, J Colprim
Journal of Hazardous Materials 185 (2-3), 763-767, 2011
1952011
Enhancing aerobic granulation for biological nutrient removal from domestic wastewater
M Coma, M Verawaty, M Pijuan, Z Yuan, PL Bond
Bioresource technology 103 (1), 101-108, 2012
1842012
Effect of pH on nutrient dynamics and electricity production using microbial fuel cells
S Puig, M Serra, M Coma, M Cabré, MD Balaguer, J Colprim
Bioresource technology 101 (24), 9594-9599, 2010
1822010
Electrolytic membrane extraction enables production of fine chemicals from biorefinery sidestreams
SJ Andersen, T Hennebel, S Gildemyn, M Coma, J Desloover, J Berton, ...
Environmental science & technology 48 (12), 7135-7142, 2014
1392014
Bioremediation of nitrate‐polluted groundwater in a microbial fuel cell
N Pous, S Puig, M Coma, MD Balaguer, J Colprim
Journal of Chemical Technology & Biotechnology 88 (9), 1690-1696, 2013
1362013
Selection between alcohols and volatile fatty acids as external carbon sources for EBPR
S Puig, M Coma, H Monclús, MCM Van Loosdrecht, J Colprim, ...
Water research 42 (3), 557-566, 2008
1252008
Electrolytic extraction drives volatile fatty acid chain elongation through lactic acid and replaces chemical pH control in thin stillage fermentation
SJ Andersen, P Candry, T Basadre, WC Khor, H Roume, ...
Biotechnology for biofuels 8 (1), 1-14, 2015
1232015
Minimization of sludge production by a side-stream reactor under anoxic conditions in a pilot plant
M Coma, S Rovira, J Canals, J Colprim
Bioresource Technology 129, 229-235, 2013
1222013
Product diversity linked to substrate usage in chain elongation by mixed-culture fermentation
M Coma, R Vilchez-Vargas, H Roume, R Jauregui, DH Pieper, K Rabaey
Environmental science & technology 50 (12), 6467-6476, 2016
1212016
Medium chain carboxylic acids from complex organic feedstocks by mixed culture fermentation
V De Groof, M Coma, T Arnot, DJ Leak, AB Lanham
Molecules 24 (3), 398, 2019
1172019
Biocatalysed sulphate removal in a BES cathode
M Coma, S Puig, N Pous, MD Balaguer, J Colprim
Bioresource technology 130, 218-223, 2013
1122013
Organic waste as a sustainable feedstock for platform chemicals
M Coma, E Martinez-Hernandez, F Abeln, S Raikova, J Donnelly, ...
Faraday discussions 202, 175-195, 2017
1082017
A Clostridium Group IV Species Dominates and Suppresses a Mixed Culture Fermentation by Tolerance to Medium Chain Fatty Acids Products
SJ Andersen, V De Groof, WC Khor, H Roume, R Props, M Coma, ...
Frontiers in bioengineering and biotechnology 5, 8, 2017
902017
Determination of the extraction kinetics for the quantification of polyhydroxyalkanoate monomers in mixed microbial systems
AB Lanham, AR Ricardo, MGE Albuquerque, F Pardelha, M Carvalheira, ...
Process Biochemistry 48 (11), 1626-1634, 2013
782013
Optimisation of glycogen quantification in mixed microbial cultures
AB Lanham, AR Ricardo, M Coma, J Fradinho, M Carvalheira, A Oehmen, ...
Bioresource Technology 118, 518-525, 2012
742012
The role of nitrate and nitrite in a granular sludge process treating low-strength wastewater
M Coma, S Puig, MD Balaguer, J Colprim
Chemical Engineering Journal 164 (1), 208-213, 2010
692010
Simultaneous domestic wastewater treatment and renewable energy production using microbial fuel cells (MFCs)
S Puig, M Serra, M Coma, MD Balaguer, J Colprim
Water Science and Technology 64 (4), 904-909, 2011
662011
High salinity in molasses wastewaters shifts anaerobic digestion to carboxylate production
J De Vrieze, M Coma, M Debeuckelaere, P Van der Meeren, K Rabaey
Water research 98, 293-301, 2016
612016
Biological nutrient removal in a sequencing batch reactor using ethanol as carbon source
S Puig, M Coma, MCM van Loosdrecht, J Colprim, MD Balaguer
Journal of Chemical Technology & Biotechnology: International Research in …, 2007
452007
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20