Παρακολούθηση
George Kitis
George Kitis
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα auth.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Thermoluminescence glow-curve deconvolution functions for first, second and general orders of kinetics
G Kitis, JM Gomez-Ros, JWN Tuyn
Journal of Physics D: Applied Physics 31 (19), 2636, 1998
10521998
Numerical and practical exercises in thermoluminescence
V Pagonis, G Kitis, C Furetta
Springer Science & Business Media, 2006
7002006
Dosimetric characteristics of tissue equivalent thermoluminescent solid TL detectors based on lithium borate
C Furetta, M Prokic, R Salamon, V Prokic, G Kitis
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators …, 2001
2552001
Computerised curve deconvolution of TL/OSL curves using a popular spreadsheet program
D Afouxenidis, GS Polymeris, NC Tsirliganis, G Kitis
Radiation Protection Dosimetry 149 (4), 363-370, 2012
2292012
New experimental validation of the pulse height weighting technique for capture cross-section measurements
U Abbondanno, G Aerts, H Alvarez, S Andriamonje, A Angelopoulos, ...
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators …, 2004
1942004
Kinetic parameters of some tissue equivalent thermoluminescence materials
G Kitis, C Furetta, M Prokic, V Prokic
Journal of Physics D: Applied Physics 33 (11), 1252, 2000
1762000
A simple method to correct for the temperature lag in TL glow-curve measurements
G Kitis, JWN Tuyn
Journal of Physics D: Applied Physics 31 (16), 2065, 1998
1511998
Dosimetric characterisation of a new production of MgB4O7: Dy, Na thermoluminescent material
C Furetta, M Prokic, R Salamon, G Kitis
Applied Radiation and Isotopes 52 (2), 243-250, 2000
1342000
Thermoluminescence characteristics of MgB4O7: Dy, Na
C Furetta, G Kitis, PS Weng, TC Chu
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators …, 1999
1331999
General semi-analytical expressions for TL, OSL and other luminescence stimulation modes derived from the OTOR model using the Lambert W-function
G Kitis, ND Vlachos
Radiation Measurements 48, 47-54, 2013
1102013
Measurement of the n_TOF beam profile with a micromegas detector
J Pancin, U Abbondanno, G Aerts, H Alvarez, S Andriamonje, ...
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators …, 2004
1092004
Computerized curve deconvolution analysis for LM-OSL
G Kitis, V Pagonis
Radiation Measurements 43 (2-6), 737-741, 2008
1022008
Heating rate effects on the TL glow-peaks of three thermoluminescent phosphors
G Kitis, M Spiropulu, J Papadopoulos, S Charalambous
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam …, 1993
1021993
Thermoluminescence glow-curve deconvolution functions for mixed order of kinetics and continuous trap distribution
G Kitis, JM Gomez-Ros
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators …, 2000
1002000
Results from the TARC experiment: spallation neutron phenomenology in lead and neutron-driven nuclear transmutation by adiabatic resonance crossing
A Abanades, J Aleixandre, S Andriamonje, A Angelopoulos, ...
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators …, 2002
992002
Peak shape methods for general order thermoluminescence glow-peaks: a reappraisal
G Kitis, V Pagonis
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam …, 2007
942007
The Influence of Heating Rate on the Response and Trapping Parameters of Alpha-Al2O3:C
G Kitis, JG Papadopoulos, S Charalambous, JWN Tuyn
Radiation Protection Dosimetry 55 (3), 183-190, 1994
911994
Analytical solutions for stimulated luminescence emission from tunneling recombination in random distributions of defects
G Kitis, V Pagonis
Journal of luminescence 137, 109-115, 2013
882013
Models in thermoluminescence
C Furetta, G Kitis
Journal of materials science 39, 2277-2294, 2004
832004
Experimental verification of neutron phenomenology in lead and transmutation by adiabatic resonance crossing in accelerator driven systems
H Arnould, CA Bompas, R Del Moral, V Lacoste, V Vlachoudis, ...
Physics Letters B 458 (2-3), 167-180, 1999
831999
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20