Παρακολούθηση
Emmanuel Vincent
Emmanuel Vincent
Senior Research Scientist, Inria
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα inria.fr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Performance measurement in blind audio source separation
E Vincent, R Gribonval, C Févotte
IEEE transactions on audio, speech, and language processing 14 (4), 1462-1469, 2006
31452006
The third ‘CHiME’speech separation and recognition challenge: Dataset, task and baselines
J Barker, R Marxer, E Vincent, S Watanabe
2015 IEEE Workshop on Automatic Speech Recognition and Understanding (ASRU …, 2015
6462015
Speech enhancement with LSTM recurrent neural networks and its application to noise-robust ASR
F Weninger, H Erdogan, S Watanabe, E Vincent, J Le Roux, JR Hershey, ...
Latent Variable Analysis and Signal Separation: 12th International …, 2015
5822015
DCASE 2017 challenge setup: Tasks, datasets and baseline system
A Mesaros, T Heittola, A Diment, B Elizalde, A Shah, E Vincent, B Raj, ...
DCASE 2017-Workshop on Detection and Classification of Acoustic Scenes and …, 2017
5182017
Under-determined reverberant audio source separation using a full-rank spatial covariance model
NQK Duong, E Vincent, R Gribonval
IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language Processing 18 (7), 1830-1840, 2010
4792010
A consolidated perspective on multimicrophone speech enhancement and source separation
S Gannot, E Vincent, S Markovich-Golan, A Ozerov
IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing 25 (4), 692-730, 2017
4572017
The diverse environments multi-channel acoustic noise database (demand): A database of multichannel environmental noise recordings
J Thiemann, N Ito, E Vincent
Proceedings of Meetings on Acoustics ICA2013 19 (1), 035081, 2013
4022013
Subjective and objective quality assessment of audio source separation
V Emiya, E Vincent, N Harlander, V Hohmann
IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language Processing 19 (7), 2046-2057, 2011
3962011
An analysis of environment, microphone and data simulation mismatches in robust speech recognition
E Vincent, S Watanabe, AA Nugraha, J Barker, R Marxer
Computer Speech & Language 46, 535-557, 2017
3492017
A general flexible framework for the handling of prior information in audio source separation
A Ozerov, E Vincent, F Bimbot
IEEE Transactions on audio, speech, and language processing 20 (4), 1118-1133, 2011
3412011
The fifth'CHiME'speech separation and recognition challenge: dataset, task and baselines
J Barker, S Watanabe, E Vincent, J Trmal
arXiv preprint arXiv:1803.10609, 2018
3182018
Multichannel audio source separation with deep neural networks
AA Nugraha, A Liutkus, E Vincent
IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing 24 (9), 1652 …, 2016
3172016
Adaptive harmonic spectral decomposition for multiple pitch estimation
E Vincent, N Bertin, R Badeau
IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language Processing 18 (3), 528-537, 2009
3092009
BSS_EVAL toolbox user guide--Revision 2.0
C Févotte, R Gribonval, E Vincent
2722005
The PASCAL CHiME speech separation and recognition challenge
J Barker, E Vincent, N Ma, H Christensen, P Green
Computer Speech & Language 27 (3), 621-633, 2013
2702013
First stereo audio source separation evaluation campaign: data, algorithms and results
E Vincent, H Sawada, P Bofill, S Makino, JP Rosca
Independent Component Analysis and Signal Separation: 7th International …, 2007
2702007
Enforcing harmonicity and smoothness in Bayesian non-negative matrix factorization applied to polyphonic music transcription
N Bertin, R Badeau, E Vincent
IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language Processing 18 (3), 538-549, 2010
2652010
The second ‘CHiME’speech separation and recognition challenge: Datasets, tasks and baselines
E Vincent, J Barker, S Watanabe, J Le Roux, F Nesta, M Matassoni
2013 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2013
2462013
Multi-source TDOA estimation in reverberant audio using angular spectra and clustering
C Blandin, A Ozerov, E Vincent
Signal Processing 92 (8), 1950-1960, 2012
2372012
Audio source separation and speech enhancement
E Vincent, T Virtanen, S Gannot
John Wiley & Sons, 2018
2212018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20