Παρακολούθηση
Marcel Potuzak
Marcel Potuzak
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα corning.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Topological principles of borosilicate glass chemistry
MM Smedskjaer, JC Mauro, RE Youngman, CL Hogue, M Potuzak, Y Yue
The Journal of Physical Chemistry B 115 (44), 12930-12946, 2011
3422011
Ion exchangable glass with deep compressive layer and high damage threshold
DC Bookbinder, TM Gross, M Potuzak
US Patent 9,346,703, 2016
1962016
Dynamics of glass relaxation at room temperature
RC Welch, JR Smith, M Potuzak, X Guo, BF Bowden, TJ Kiczenski, ...
Physical review letters 110 (26), 265901, 2013
1772013
Nonequilibrium viscosity of glass
JC Mauro, DC Allan, M Potuzak
Physical Review B 80 (9), 094204, 2009
1752009
Composition–structure–property relationships in boroaluminosilicate glasses
Q Zheng, M Potuzak, JC Mauro, MM Smedskjaer, RE Youngman, Y Yue
Journal of non-crystalline solids 358 (6-7), 993-1002, 2012
1242012
Topological origin of stretched exponential relaxation in glass
M Potuzak, RC Welch, JC Mauro
The Journal of chemical physics 135 (21), 2011
1232011
An expanded non-Arrhenian model for silicate melt viscosity: A treatment for metaluminous, peraluminous and peralkaline liquids
D Giordano, A Mangiacapra, M Potuzak, JK Russell, C Romano, ...
Chemical Geology 229 (1-3), 42-56, 2006
1222006
Universality of the high-temperature viscosity limit of silicate liquids
Q Zheng, JC Mauro, AJ Ellison, M Potuzak, Y Yue
Physical Review B 83 (21), 212202, 2011
1022011
Irreversibility of pressure induced boron speciation change in glass
MM Smedskjaer, RE Youngman, S Striepe, M Potuzak, U Bauer, ...
Scientific reports 4 (1), 3770, 2014
902014
Structure of boroaluminosilicate glasses: Impact of [AlO]/[SiO] ratio on the structural role of sodium
QJ Zheng, RE Youngman, CL Hogue, JC Mauro, M Potuzak, ...
Physical Review B 86 (5), 054203, 2012
842012
Viscosity and glass transition temperature of hydrous melts in the system CaAl2Si2O8–CaMgSi2O6
D Giordano, M Potuzak, C Romano, DB Dingwell, M Nowak
Chemical Geology 256 (3-4), 203-215, 2008
752008
Hyperquenched volcanic glass from Loihi seamount, Hawaii
M Potuzak, ARL Nichols, DB Dingwell, DA Clague
Earth and Planetary Science Letters 270 (1-2), 54-62, 2008
732008
Unified approach for determining the enthalpic fictive temperature of glasses with arbitrary thermal history
X Guo, M Potuzak, JC Mauro, DC Allan, TJ Kiczenski, Y Yue
Journal of non-crystalline solids 357 (16-17), 3230-3236, 2011
662011
Sodium diffusion in boroaluminosilicate glasses
MM Smedskjaer, Q Zheng, JC Mauro, M Potuzak, S Mørup, Y Yue
Journal of non-crystalline solids 357 (22-23), 3744-3750, 2011
652011
Elastic and micromechanical properties of isostatically compressed soda–lime–borate glasses
S Striepe, MM Smedskjaer, J Deubener, U Bauer, H Behrens, M Potuzak, ...
Journal of non-crystalline solids 364, 44-52, 2013
642013
Physical properties of CaAl2Si2O8–CaMgSi2O6–FeO–Fe2O3 melts: Analogues for extra-terrestrial basalt
MO Chevrel, D Giordano, M Potuzak, P Courtial, DB Dingwell
Chemical Geology 346, 93-105, 2013
582013
Cooling rates of basaltic hyaloclastites and pillow lava glasses from the HSDP2 drill core
ARL Nichols, M Potuzak, DB Dingwell
Geochimica et Cosmochimica Acta 73 (4), 1052-1066, 2009
522009
Communication: Resolving the vibrational and configurational contributions to thermal expansion in isobaric glass-forming systems
M Potuzak, JC Mauro, TJ Kiczenski, AJ Ellison, DC Allan
The Journal of Chemical Physics 133 (9), 2010
452010
Lava balloons—peculiar products of basaltic submarine eruptions
U Kueppers, ARL Nichols, V Zanon, M Potuzak, JMR Pacheco
Bulletin of volcanology 74, 1379-1393, 2012
432012
Influence of aluminum speciation on the stability of aluminosilicate glasses against crystallization
Q Zheng, MM Smedskjaer, RE Youngman, M Potuzak, JC Mauro, Y Yue
Applied Physics Letters 101 (4), 2012
382012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20