Παρακολούθηση
Denia Kolokotsa
Denia Kolokotsa
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα isc.tuc.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Methodology for optimal sizing of stand-alone photovoltaic/wind-generator systems using genetic algorithms
E Koutroulis, D Kolokotsa, A Potirakis, K Kalaitzakis
Solar energy 80 (9), 1072-1088, 2006
9122006
On the impact of urban heat island and global warming on the power demand and electricity consumption of buildings—A review
M Santamouris, C Cartalis, A Synnefa, D Kolokotsa
Energy and Buildings 98, 119-124, 2015
5612015
Towards a multi-objective optimization approach for improving energy efficiency in buildings
C Diakaki, E Grigoroudis, D Kolokotsa
Energy and buildings 40 (9), 1747-1754, 2008
3852008
Local climate change and urban heat island mitigation techniques–the state of the art
H Akbari, C Cartalis, D Kolokotsa, A Muscio, AL Pisello, F Rossi, ...
Journal of Civil Engineering and Management 22 (1), 1-16, 2016
3322016
Three decades of urban heat islands and mitigation technologies research
H Akbari, D Kolokotsa
Energy and Buildings 133, 834-842, 2016
3052016
Recent progress on passive cooling techniques: Advanced technological developments to improve survivability levels in low-income households
M Santamouris, K Pavlou, A Synnefa, K Niachou, D Kolokotsa
Energy and Buildings 39 (7), 859-866, 2007
2882007
A multi-objective decision model for the improvement of energy efficiency in buildings
C Diakaki, E Grigoroudis, N Kabelis, D Kolokotsa, K Kalaitzakis, ...
Energy 35 (12), 5483-5496, 2010
2622010
Experimental investigation of the air flow and indoor carbon dioxide concentration in classrooms with intermittent natural ventilation
M Santamouris, A Synnefa, M Asssimakopoulos, I Livada, K Pavlou, ...
Energy and Buildings 40 (10), 1833-1843, 2008
2592008
Advanced fuzzy logic controllers design and evaluation for buildings’ occupants thermal–visual comfort and indoor air quality satisfaction
D Kolokotsa, D Tsiavos, GS Stavrakakis, K Kalaitzakis, E Antonidakis
Energy and buildings 33 (6), 531-543, 2001
2462001
Predictive control techniques for energy and indoor environmental quality management in buildings
D Kolokotsa, A Pouliezos, G Stavrakakis, C Lazos
Building and Environment 44 (9), 1850-1863, 2009
2352009
On the impact of urban overheating and extreme climatic conditions on housing, energy, comfort and environmental quality of vulnerable population in Europe
M Santamouris, D Kolokotsa
Energy and Buildings 98, 125-133, 2015
1922015
Reinforcement learning for energy conservation and comfort in buildings
K Dalamagkidis, D Kolokotsa, K Kalaitzakis, GS Stavrakakis
Building and environment 42 (7), 2686-2698, 2007
1822007
Decision support methodologies on the energy efficiency and energy management in buildings
D Kolokotsa, C Diakaki, E Grigoroudis, G Stavrakakis, K Kalaitzakis
Advances in building energy research 3 (1), 121-146, 2009
1652009
The role of smart grids in the building sector
D Kolokotsa
Energy and Buildings 116, 703-708, 2016
1562016
Urban heat island in southern Europe: The case study of Hania, Crete
D Kolokotsa, A Psomas, E Karapidakis
Solar Energy 83 (10), 1871-1883, 2009
1342009
Design optimization of desalination systems power-supplied by PV and W/G energy sources
E Koutroulis, D Kolokotsa
Desalination 258 (1-3), 171-181, 2010
1292010
Development of an intelligent indoor environment and energy management system for greenhouses
D Kolokotsa, G Saridakis, K Dalamagkidis, S Dolianitis, I Kaliakatsos
Energy Conversion and Management 51 (1), 155-168, 2010
1282010
Genetic algorithms optimized fuzzy controller for the indoor environmental management in buildings implemented using PLC and local operating networks
D Kolokotsa, GS Stavrakakis, K Kalaitzakis, D Agoris
Engineering Applications of Artificial Intelligence 15 (5), 417-428, 2002
1272002
Urban climate mitigation techniques
M Santamouris, D Kolokotsa
Routledge, 2016
1252016
Implementation of an integrated indoor environment and energy management system
D Kolokotsa, K Niachou, V Geros, K Kalaitzakis, GS Stavrakakis, ...
Energy and Buildings 37 (1), 93-99, 2005
1242005
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20