Παρακολούθηση
Denia Kolokotsa
Denia Kolokotsa
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα isc.tuc.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Methodology for optimal sizing of stand-alone photovoltaic/wind-generator systems using genetic algorithms
E Koutroulis, D Kolokotsa, A Potirakis, K Kalaitzakis
Solar energy 80 (9), 1072-1088, 2006
9902006
On the impact of urban heat island and global warming on the power demand and electricity consumption of buildings—A review
M Santamouris, C Cartalis, A Synnefa, D Kolokotsa
Energy and buildings 98, 119-124, 2015
8802015
Local climate change and urban heat island mitigation techniques–the state of the art
H Akbari, C Cartalis, D Kolokotsa, A Muscio, AL Pisello, F Rossi, ...
Journal of Civil Engineering and Management 22 (1), 1-16, 2016
4952016
Three decades of urban heat islands and mitigation technologies research
H Akbari, D Kolokotsa
Energy and buildings 133, 834-842, 2016
4832016
Towards a multi-objective optimization approach for improving energy efficiency in buildings
C Diakaki, E Grigoroudis, D Kolokotsa
Energy and buildings 40 (9), 1747-1754, 2008
4612008
Recent progress on passive cooling techniques: Advanced technological developments to improve survivability levels in low-income households
M Santamouris, K Pavlou, A Synnefa, K Niachou, D Kolokotsa
Energy and Buildings 39 (7), 859-866, 2007
3262007
A multi-objective decision model for the improvement of energy efficiency in buildings
C Diakaki, E Grigoroudis, N Kabelis, D Kolokotsa, K Kalaitzakis, ...
Energy 35 (12), 5483-5496, 2010
3122010
Experimental investigation of the air flow and indoor carbon dioxide concentration in classrooms with intermittent natural ventilation
M Santamouris, A Synnefa, M Asssimakopoulos, I Livada, K Pavlou, ...
Energy and Buildings 40 (10), 1833-1843, 2008
3012008
On the impact of urban overheating and extreme climatic conditions on housing, energy, comfort and environmental quality of vulnerable population in Europe
M Santamouris, D Kolokotsa
Energy and Buildings 98, 125-133, 2015
2762015
Greenery as a mitigation and adaptation strategy to urban heat
NH Wong, CL Tan, DD Kolokotsa, H Takebayashi
Nature Reviews Earth & Environment 2 (3), 166-181, 2021
2722021
Advanced fuzzy logic controllers design and evaluation for buildings’ occupants thermal–visual comfort and indoor air quality satisfaction
D Kolokotsa, D Tsiavos, GS Stavrakakis, K Kalaitzakis, E Antonidakis
Energy and buildings 33 (6), 531-543, 2001
2702001
Predictive control techniques for energy and indoor environmental quality management in buildings
D Kolokotsa, A Pouliezos, G Stavrakakis, C Lazos
Building and Environment 44 (9), 1850-1863, 2009
2522009
Reinforcement learning for energy conservation and comfort in buildings
K Dalamagkidis, D Kolokotsa, K Kalaitzakis, GS Stavrakakis
Building and environment 42 (7), 2686-2698, 2007
2332007
The role of smart grids in the building sector
D Kolokotsa
Energy and Buildings 116, 703-708, 2016
2022016
Decision support methodologies on the energy efficiency and energy management in buildings
D Kolokotsa, C Diakaki, E Grigoroudis, G Stavrakakis, K Kalaitzakis
Advances in building energy research 3 (1), 121-146, 2009
2002009
Urban climate mitigation techniques
M Santamouris, D Kolokotsa
Routledge, 2016
1842016
Green and cool roofs’ urban heat island mitigation potential in tropical climate
J Yang, A Pyrgou, A Chong, M Santamouris, D Kolokotsa, SE Lee
Solar Energy 173, 597-609, 2018
1752018
Review of the indoor environmental quality and energy consumption studies for low income households in Europe
D Kolokotsa, M Santamouris
Science of the Total Environment 536, 316-330, 2015
1622015
Design optimization of desalination systems power-supplied by PV and W/G energy sources
E Koutroulis, D Kolokotsa
Desalination 258 (1-3), 171-181, 2010
1542010
Urban heat island in southern Europe: The case study of Hania, Crete
D Kolokotsa, A Psomas, E Karapidakis
Solar Energy 83 (10), 1871-1883, 2009
1542009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20