Παρακολούθηση
Sophia Daskalaki
Sophia Daskalaki
Assistant Professor, University of Patras
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα upatras.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
An integer programming formulation for a case study in university timetabling
S Daskalaki, T Birbas, E Housos
European journal of operational research 153 (1), 117-135, 2004
4712004
Evaluation of classifiers for an uneven class distribution problem
S Daskalaki, I Kopanas, N Avouris
Applied artificial intelligence 20 (5), 381-417, 2006
2262006
Efficient solutions for a university timetabling problem through integer programming
S Daskalaki, T Birbas
European journal of operational research 160 (1), 106-120, 2005
2262005
Buffer space allocation in automated assembly lines
JMG Smith, S Daskalaki
Operations Research 36 (2), 343-358, 1988
1511988
Data mining for decision support on customer insolvency in telecommunications business
S Daskalaki, I Kopanas, M Goudara, N Avouris
European Journal of Operational Research 145 (2), 239-255, 2003
1412003
Evaluation of distance-learning environments: Impact of usability on student performance
NM Avouris, A Dimitracopoulou, S Daskalaki, NK Tselios
International Journal of Educational Telecommunications 7 (4), 355-378, 2001
1322001
An XML format for benchmarks in high school timetabling
G Post, S Ahmadi, S Daskalaki, JH Kingston, J Kyngas, C Nurmi, ...
Annals of Operations Research 194, 385-397, 2012
1212012
An XML format for benchmarks in high school timetabling
G Post, S Ahmadi, S Daskalaki, JH Kingston, J Kyngas, C Nurmi, ...
Annals of Operations Research 194, 385-397, 2012
1212012
The role of domain knowledge in a large scale data mining project
I Kopanas, NM Avouris, S Daskalaki
Methods and Applications of Artificial Intelligence: Second Hellenic …, 2002
1072002
Timetabling for Greek high schools
T Birbas, S Daskalaki, E Housos
Journal of the Operational Research Society 48 (12), 1191-1200, 1997
931997
School timetabling for quality student and teacher schedules
T Birbas, S Daskalaki, E Housos
Journal of Scheduling 12, 177-197, 2009
922009
Comparing forecasting approaches for Internet traffic
C Katris, S Daskalaki
Expert systems with applications 42 (21), 8172-8183, 2015
892015
XHSTT: an XML archive for high school timetabling problems in different countries
G Post, JH Kingston, S Ahmadi, S Daskalaki, C Gogos, J Kyngas, C Nurmi, ...
Annals of Operations Research 218, 295-301, 2014
802014
A survey of web-usage mining: Techniques for Building web-based adaptive hypermedia systems
M Koutri, N Avouris, S Daskalaki
Adaptable and adaptive hypermedia systems, 125-149, 2005
502005
Short term electric load forecasting based on data transformation and statistical machine learning
N Andriopoulos, A Magklaras, A Birbas, A Papalexopoulos, C Valouxis, ...
Applied Sciences 11 (1), 158, 2020
392020
Imbalanced customer classification for bank direct marketing
G Marinakos, S Daskalaki
Journal of Marketing Analytics 5, 14-30, 2017
352017
Combining routing and buffer allocation problems in series-parallel queueing networks
S Daskalaki, J MacGregor Smith
Annals of Operations Research 125, 47-68, 2004
302004
Adaptive interaction with web sites: an overview of methods and techniques
M Koutri, S Daskalaki, N Avouris
Proc. 4th Int. Workshop on Computer Science and Information Technologies (CSIT), 2002
292002
Dynamic bandwidth allocation for video traffic using FARIMA-based forecasting models
C Katris, S Daskalaki
Journal of Network and Systems Management 27, 39-65, 2019
252019
Real time routing in finite queueing networks
S Daskalaki, JM Smith
Queueing networks with blocking, 313-324, 1989
191989
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20