Παρακολούθηση
Laure Millet
Laure Millet
CSLABS
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cslabs.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Late-Glacial climatic changes in Eastern France (Lake Lautrey) from pollen, lake-levels, and chironomids
O Peyron, C Bégeot, S Brewer, O Heiri, M Magny, L Millet, P Ruffaldi, ...
Quaternary Research 64 (2), 197-211, 2005
1352005
On the Synthesis of Mobile Robots Algorithms: The Case of Ring Gathering.
L Millet, M Potop-Butucaru, N Sznajder, S Tixeuil
Stabilization, Safety, and Security of Distributed Systems - 16th …, 2014
412014
Formal verification of mobile robot protocols
B Bérard, P Lafourcade, L Millet, M Potop-Butucaru, Y Thierry-Mieg, ...
Distributed Computing 29, 459-487, 2016
402016
Formal methods for mobile robots: current results and open problems
B Bérard, P Courtieu, L Millet, M Potop-Butucaru, L Rieg, N Sznajder, ...
International Journal of Informatics Society 7 (3), 101-114, 2015
112015
Bridging the gap between ISO 26262 and machine learning: A survey of techniques for developing confidence in machine learning systems
J Serna, S Diemert, L Millet, R Debouk, S Ramesh, J Joyce
SAE International Journal of Advances and Current Practices in Mobility 2 …, 2020
52020
Facing peak loads in a p2p transaction system
L Millet, M Lorrillere, L Arantes, S Gançarski, H Naacke, J Sopena
Proceedings of the First Workshop on P2P and Dependability, 1-7, 2012
52012
Safety Properties of Hybrid System Product Lines
S Diemert, L Millet, J Joyce
2020 IEEE International Systems Conference (SysCon), 1-8, 2020
12020
Morse: Reducing the Feature Interaction Explosion Problem using Subject Matter Knowledge as Abstract Requirements
L Millet, NA Day, JJ Joyce
2018 IEEE 26th International Requirements Engineering Conference (RE), 251-261, 2018
12018
Vérification formelle et robots mobiles
B Bérard, L Millet, MG Potop-Butucaru, S Tixeuil
15èmes Rencontres Francophones sur les Aspects Algorithmiques des …, 2013
12013
Vérification et synthèse d'algorithmes de robots.
L Millet
Paris 6, 2015
2015
Synthèse d'algorithmes pour robots mobiles: le cas du regroupement sur un anneau
L Millet, M Potop-Butucaru, N Sznajder, S Tixeuil
ALGOTEL 2015—17èmes Rencontres Francophones sur les Aspects Algorithmiques …, 2015
2015
Climatic changes at the Lake Lautrey (Jura, France) during the Last Glacial-Holocene transition as inferred from pollen data
O Peyron, C Begeot, P Ruffaldi, M Magny, L Millet
EGS-AGU-EUG Joint Assembly, 10165, 2003
2003
Lionel Rieg, Nathalie Sznajder, Sébastien Tixeuil, and Xavier Urbain UPMC Sorbonne Universités, LIP6-CNRS UMR 7606, France CNRS, LIP6-CNRS UMR 7606, France CNAM, Cédric EA 4629 …
B Bérard, P Courtieu, L Millet, M Potop-Butucaru
Informatics Society, 101, 0
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–13