Παρακολούθηση
Evangelos Tzamos
Evangelos Tzamos
Postdoctoral Researcher
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα geo.auth.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Nano-mineralogy and-geochemistry of high-grade diasporic karst-type bauxite from Parnassos-Ghiona mines, Greece
PN Gamaletsos, A Godelitsas, T Kasama, NS Church, AP Douvalis, ...
Ore Geology Reviews 84, 228-244, 2017
562017
Hellenic Natural Zeolite as a replacement of sand in mortar: Mineralogy monitoring and evaluation of its influence on mechanical properties
D Vogiatzis, N Kantiranis, A Filippidis, E Tzamos, C Sikalidis
Geosciences 2 (4), 298-307, 2012
382012
The role of nano-perovskite in the negligible thorium release in seawater from Greek bauxite residue (red mud)
PN Gamaletsos, A Godelitsas, T Kasama, A Kuzmin, M Lagos, ...
Scientific reports 6 (1), 21737, 2016
352016
The cation exchange capacity of the Greek zeolitic rocks
ΑΑ Φιλιππίδης, Ν Κατρινάρης, ΜΓ Σταματάκης, Α Δρακούλης, Ε Τζάμος
Δελτίον της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας 40 (2), 723-735, 2007
342007
Geological sources of As in the environment of Greece: a review
P Gamaletsos, A Godelitsas, E Dotsika, E Tzamos, J Göttlicher, ...
Threats to the quality of groundwater resources: prevention and control, 77-113, 2016
282016
Ammonium exchange capacity of the Xerovouni zeolitic tuffs, Avdella area, Evros Prefecture, Greece
E Tzamos, N Kantiranis, G Papastergios, D Vogiatzis, A Filippidis, ...
Clay Minerals 46 (2), 179-187, 2011
192011
Processes of primary and re-equilibration mineralization affecting chromitite ore geochemistry within the Vourinos ultramafic sequence, Vourinos ophiolite (West Macedonia, Greece)
G Grieco, M Bussolesi, E Tzamos, AE Rassios, A Kapsiotis
Ore Geology Reviews 95, 537-551, 2018
172018
Mineralogy and geochemistry of ultramafic rocks from rachoni magnesite mine, Gerakini (Chalkidiki, Northern Greece)
E Tzamos, M Bussolesi, G Grieco, P Marescotti, L Crispini, A Kasinos, ...
Minerals 10 (11), 934, 2020
162020
Metallogeny of the Chrome Ores of the Xerolivado-Skoumtsa Mine, Vourinos Ophiolite, Greece: Implications on the genesis of IPGE-bearing high-Cr chromitites within a …
E Tzamos, A Kapsiotis, A Filippidis, A Koroneos, G Grieco, AE Rassios, ...
Ore Geology Reviews 90, 226-242, 2017
162017
Olivine–spinel diffusivity patterns in chromitites and dunites from the Finero Phlogopite-Peridotite (Ivrea-Verbano Zone, Southern Alps): Implications for the thermal history …
M Bussolesi, G Grieco, E Tzamos
Minerals 9 (2), 75, 2019
152019
Application of Hellenic Natural Zeolite in Thessaloniki industrial area wastewater treatment
A Filippidis, E Tziritis, N Kantiranis, E Tzamos, P Gamaletsos, ...
Desalination and Water Treatment 57 (42), 19702-19712, 2016
152016
Major and minor element geochemistry of chromite from the Xerolivado–Skoumtsa mine, Southern Vourinos: Implications for chrome ore exploration
E Tzamos, A Filippidis, A Rassios, G Grieco, K Michailidis, A Koroneos, ...
Journal of Geochemical Exploration 165, 81-93, 2016
152016
Natural radioactivity and trace element composition of natural clays used as cosmetic products in the Greek market
A Papadopoulos, K Giouri, E Tzamos, A Filippidis, S Stoulos
Clay Minerals 49 (1), 53-62, 2014
142014
Mineral chemistry and formation of awaruite and heazlewoodite in the Xerolivado chrome mine, Vourinos, Greece
E Tzamos, A Filippidis, K Michailidis, A Koroneos, A Rassios, G Grieco, ...
Bulletin of the Geological Society of Greece 50 (4), 2047-2056, 2016
132016
Genesis and multi-episodic alteration of zircon-bearing chromitites from the Ayios Stefanos Mine, Othris massif, Greece: assessment of an unconventional hypothesis on the …
A Kapsiotis, A Ewing Rassios, A Antonelou, E Tzamos
Minerals 6 (4), 124, 2016
122016
Rare and new compounds in the Ni-Cu-Sb-As system: first occurrence in the Gomati ophiolite, Greece
M Bussolesi, F Zaccarini, G Grieco, E Tzamos
Periodico di Mineralogia 89 (1), 63-76, 2020
102020
Neutralization of sludge and purification of wastewater from Sindos industrial area of Thessaloniki (Greece) using natural zeolite
A Filippidis, A Godelitsas, N Kantiranis, P Gamaletsos, E Tzamos, ...
Bulletin of the Geological Society of Greece 47 (2), 920-926, 2013
102013
Uptake ability of zeolitic rock from south Xerovouni, Avdella, Evros, Hellas
E Tzamos, A Filippidis, N Kantiranis, C Sikalidis, A Tsirambidis, ...
Bulletin of the Geological Society of Greece 43 (5), 2762-2772, 2010
102010
Chromite compositional variability and associated PGE enrichments in chromitites from the Gomati and Nea Roda ophiolite, Chalkidiki, Northern Greece
M Bussolesi, G Grieco, F Zaccarini, A Cavallo, E Tzamos, N Storni
Mineralium Deposita 57 (8), 1323-1342, 2022
92022
Characterization and evaluation of magnesite ore mining by-products of Gerakini mines (Chalkidiki, N. Greece)
Ε Pagona, E Tzamos, G Grieco, A Zouboulis, M Mitrakas
Science of the Total Environment 732, 139279, 2020
92020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20