Παρακολούθηση
Ameya D. Jagtap
Ameya D. Jagtap
Assistant Professor of Applied Mathematics (Research), Brown University, USA
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα brown.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Physics-informed neural networks for high-speed flows
Z Mao, AD Jagtap, GE Karniadakis
Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering 360, 112789, 2020
4162020
Adaptive activation functions accelerate convergence in deep and physics-informed neural networks
AD Jagtap, K Kawaguchi, GE Karniadakis
Journal of Computational Physics 404, 109136, 2020
3102020
Conservative physics-informed neural networks on discrete domains for conservation laws: Applications to forward and inverse problems
AD Jagtap, E Kharazmi, GE Karniadakis
Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering 365, 113028, 2020
2862020
Extended Physics-Informed Neural Networks (XPINNs): A Generalized Space-Time Domain Decomposition Based Deep Learning Framework for Nonlinear Partial Differential Equations
AD Jagtap, GE Karniadakis
Communications in Computational Physics 28 (5), 2002-2041, 2020
2372020
Locally adaptive activation functions with slope recovery for deep and physics-informed neural networks
AD Jagtap, K Kawaguchi, GE Karniadakis
Proceedings of the Royal Society A 476 (2239), 20200334, 2020
1282020
Parallel physics-informed neural networks via domain decomposition
K Shukla, AD Jagtap, GE Karniadakis
Journal of Computational Physics 447, 110683, 2021
862021
Deep Kronecker neural networks: A general framework for neural networks with adaptive activation functions
AD Jagtap, Y Shin, K Kawaguchi, GE Karniadakis
Neurocomputing 468, 165-180, 2022
452022
A Physics-Informed Neural Network for Quantifying the Microstructural Properties of Polycrystalline Nickel Using Ultrasound Data: A promising approach for solving inverse problems
K Shukla, AD Jagtap, JL Blackshire, D Sparkman, GE Karniadakis
IEEE Signal Processing Magazine 39 (1), 68-77, 2022
312022
When Do Extended Physics-Informed Neural Networks (XPINNs) Improve Generalization?
Z Hu, AD Jagtap, GE Karniadakis, K Kawaguchi
SIAM Journal on Scientific Computing 44 (5), A3158–A3182, 2022
302022
Physics-informed neural networks for inverse problems in supersonic flows
AD Jagtap, Z Mao, N Adams, GE Karniadakis
Journal of Computational Physics 466, 111402, 2022
272022
Error estimates for physics informed neural networks approximating the Navier-Stokes equations
TD Ryck, AD Jagtap, S Mishra
IMA Journal of Numerical Analysis, 2023
242023
Deep learning of inverse water waves problems using multi-fidelity data: Application to Serre-Green-Naghdi equations
AD Jagtap, D Mitsotakis, GE Karniadakis
Ocean Engineering 248, 110775, 2022
162022
Higher Order Scheme for Two-Dimensional Inhomogeneous sine-Gordon Equation with Impulsive Forcing
AD Jagtap, ASV Murthy
Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation 64, 178-197, 2018
112018
Revisiting the inhomogeneously driven sine–Gordon equation
AD Jagtap, E Saha, JD George, ASV Murthy
Wave Motion 73, 76-85, 2017
82017
L1 - type smoothness indicators based WENO scheme for nonlinear degenerate parabolic equations
S Rathan, R Kumar, AD Jagtap
Applied Mathematics and Computation 375, 125112, 2020
72020
Perturbed soliton and director deformation in a ferronematic liquid crystal
M Saravanan, AD Jagtap, ASV Murthy
Chaos, Solitons & Fractals 106, 220-226, 2018
72018
How important are activation functions in regression and classification? A survey, performance comparison, and future directions
AD Jagtap, GE Karniadakis
Journal of Machine Learning for Modeling and Computing, 2023
62023
Kinetic theory based multi-level adaptive finite difference WENO schemes for compressible Euler equations
AD Jagtap, R Kumar
Wave Motion, 2020
62020
On spatio-temporal dynamics of sine-Gordon soliton in nonlinear non-homogeneous media using fully implicit spectral element scheme
AD Jagtap
Applicable Analysis 100 (1), 37-60, 2021
32021
Higher order spectral element scheme for two-and three-dimensional Cahn–Hilliard equation
AD Jagtap, ASV Murthy
International Journal of Advances in Engineering Sciences and Applied …, 2018
32018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20