Παρακολούθηση
Georgios L. Georgalis
Georgios L. Georgalis
Institute of Systematics and Evolution of Animals, Polish Academy of Sciences, Krakow, Poland
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα isez.pan.krakow.pl
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Turtles and tortoises of the world during the rise and global spread of humanity: first checklist and review of extinct Pleistocene and Holocene chelonians
AGJ Rhodin, S Thomson, GL Georgalis, HV Karl, IG Danilov, A Takahashi, ...
Chelonian Research Foundation, 2015
872015
A nomenclature for fossil and living turtles using phylogenetically defined clade names
WG Joyce, J Anquetin, EA Cadena, J Claude, IG Danilov, SW Evers, ...
Swiss Journal of Palaeontology 140 (1), 1-45, 2021
782021
A review of the fossil record of Old World turtles of the clade Pan-Trionychidae
GL Georgalis, WG Joyce
Bulletin of the Peabody Museum of Natural History 58 (1), 115-208, 2017
752017
Fossil amphibians and reptiles from the Neogene locality of Maramena (Greece), the most diverse European herpetofauna at the Miocene/Pliocene transition boundary
G Georgalis, A Villa, I Martin, D Vasilyan, M Delfino
Palaeontologia Electronica 22 (3), 1-99, 2019
522019
The fossil turtles of Greece: an overview of taxonomy and distribution
GL Georgalis, BP Kear
Geobios 46 (4), 299-311, 2013
482013
Fossil amphibians and reptiles from Plakias, Crete: a glimpse into the earliest late Miocene herpetofaunas of southeastern Europe
GL Georgalis, A Villa, E Vlachos, M Delfino
Geobios 49 (6), 433-444, 2016
432016
First description of a fossil chamaeleonid from Greece and its relevance for the European biogeographic history of the group
GL Georgalis, A Villa, M Delfino
The Science of Nature 103, 1-12, 2016
382016
Turonian marine amniotes from the Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic
BP Kear, B Ekrt, J Prokop, GL Georgalis
Geological Magazine 151 (1), 183-198, 2014
372014
Fossil lizards and snakes from Ano Metochi–a diverse squamate fauna from the latest Miocene of northern Greece
GL Georgalis, A Villa, M Delfino
Historical Biology 29 (6), 730-742, 2017
362017
Early Miocene herpetofaunas from the Greek localities of Aliveri and Karydia–bridging a gap in the knowledge of amphibians and reptiles from the early Neogene of southeastern …
GL Georgalis, A Villa, M Ivanov, S Roussiakis, P Skandalos, M Delfino
Historical Biology, 2017
352017
The last European varanid: demise and extinction of monitor lizards (Squamata, Varanidae) from Europe
GL Georgalis, A Villa, M Delfino
Journal of Vertebrate Paleontology 37 (2), e1301946, 2017
352017
First record of fossil anguines (Squamata; Anguidae) from the Oligocene and Miocene of Turkey
A Čerňanský, D Vasilyan, GL Georgalis, P Joniak, S Mayda, J Klembara
Swiss Journal of Geosciences 110, 741-751, 2017
312017
Lizards and snakes from the late Miocene hominoid locality of Ravin de la Pluie (Axios Valley, Greece)
GL Georgalis, JC Rage, L de Bonis, GD Koufos
Swiss Journal of Geosciences 111, 169-181, 2018
292018
Early Miocene gastropod and ectothermic vertebrate remains from the Lesvos Petrified Forest (Greece)
K Vasileiadou, M Böhme, TA Neubauer, GL Georgalis, GE Syrides, ...
PalZ 91, 541-564, 2017
292017
Constrictores Oppel, 1811–the available name for the taxonomic group uniting boas and pythons
G Georgalis, K Smith
Vertebrate Zoology 70, 291-304, 2020
262020
A new species of Palaeopython (Serpentes) and other extinct squamates from the Eocene of Dielsdorf (Zurich, Switzerland)
GL Georgalis, TM Scheyer
Swiss Journal of Geosciences 112, 383-417, 2019
252019
New material of Laophis crotaloides, an enigmatic giant snake from Greece, with an overview of the largest fossil European vipers
GL Georgalis, Z Szyndlar, BP Kear, M Delfino
Swiss Journal of Geosciences 109, 103-116, 2016
252016
The Diversity and Distribution of Palaeogene Snakes
KT Smith, GL Georgalis, DJ Gower, H Zaher
The Origin and Early Evolutionary History of Snakes 90, 55, 2022
24*2022
Nostimochelone lampra gen. et sp. nov., an Enigmatic New Podocnemidoidean Turtle from the Early Miocene of Northern Greece
GL Georgalis, E Velitzelos, DE Velitzelos, BP Kear
Morphology and evolution of turtles, 277-287, 2013
242013
Oldest co-occurrence of Varanus and Python from Africa—first record of squamates from the early Miocene of Moghra Formation, Western Desert, Egypt
GL Georgalis, MKA Gawad, SM Hassan, AN El-Barkooky, MA Hamdan
PeerJ 8, e9092, 2020
222020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20