Παρακολούθηση
Olivier Bouissou
Olivier Bouissou
CEA LIST
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cea.fr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
An operational semantics for Simulink's simulation engine
O Bouissou, A Chapoutot
Proceedings of the 13th ACM SIGPLAN/SIGBED International Conference on …, 2012
972012
Grklib: a guaranteed runge kutta library
O Bouissou, M Martel
Scientific Computing, Computer Arithmetic and Validated Numerics, 2006. SCAN …, 2006
702006
A generalization of p-boxes to affine arithmetic
O Bouissou, E Goubault, J Goubault-Larrecq, S Putot
Computing 94 (2-4), 189-201, 2012
512012
Enclosing Temporal Evolution of Dynamical Systems Using Numerical Methods
O Bouissou, A Chapoutot, A Djoudi
NASA Formal Methods, 108-123, 2013
502013
Space software validation using abstract interpretation
O Bouissou, E Conquet, P Cousot, R Cousot, J Feret, K Ghorbal, ...
Proc. of the Int. Space System Engineering Conference, Data Systems In …, 2009
452009
Hybridfluctuat: a static analyzer of numerical programs within a continuous environment
O Bouissou, E Goubault, S Putot, K Tekkal, F Vedrine
Computer Aided Verification, 620-626, 2009
442009
HySon: Set-based Simulation of Hybrid Systems
O Bouissou, S Mimram, A Chapoutot
40*
Static analysis of programs with imprecise probabilistic inputs
A Adje, O Bouissou, J Goubault-Larrecq, E Goubault, S Putot
Verified Software: Theories, Tools, Experiments, 22-47, 2014
262014
Abstract interpretation of the physical inputs of embedded programs
O Bouissou, M Martel
Proceedings of the 9th international conference on Verification, model …, 2008
232008
Numerical Abstract Domain Using Support Functions
Y Seladji, O Bouissou
NASA Formal Methods, 155-169, 2013
172013
A hybrid denotational semantics for hybrid systems
O Bouissou, M Martel
Programming Languages and Systems, 63-77, 2008
142008
Analyse statique par interprétation abstraite de systèmes hybrides.
O Bouissou
Ecole Polytechnique X, 2008
132008
Acceleration of the abstract fixpoint computation in numerical program analysis
O Bouissou, Y Seladji, A Chapoutot
Journal of Symbolic Computation 47 (12), 1479-1511, 2012
112012
From control-command synchronous programs to hybrid automata
O Bouissou
Analysis and Design of Hybrid Systems, 291-298, 2012
102012
Proving the Correctness of the Implementation of a Control-Command Algorithm
O Bouissou
Static Analysis, 102-119, 2009
102009
Set-based Simulation for Design and Verification of Simulink Models
O Bouissou, S Mimram, B Strazzulla, A Chapoutot
9*
Fixpoint Computation in the Polyhedra Abstract Domain Using Convex and Numerical Analysis Tools
Y Seladji, O Bouissou
Verification, Model Checking, and Abstract Interpretation, 149-168, 2013
62013
HySon: Precise Simulation of Hybrid Systems with Imprecise Inputs
O Bouissou, S Mimram, A Chapoutot
LfSA 2012 Logics for System Analysis, 25, 0
5*
Analyse statique par interpretation abstraite de systemes hybrides discrets-continus
O Bouissou, M Martel
CEA LIST, 2005
42005
Abstract Fixpoint Computations with Numerical Acceleration Methods
O Bouissou, Y Seladji, A Chapoutot
Electronic Notes in Theoretical Computer Science 267 (1), 29-42, 2010
22010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20