Παρακολούθηση
Andreas Mulch
Andreas Mulch
Director of Science, Senckenberg | Professor of Paleoclimate & Paleoenvironmental Dynamics
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα senckenberg.de
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Rise of the Andes
CN Garzione, GD Hoke, JC Libarkin, S Withers, B MacFadden, J Eiler, ...
science 320 (5881), 1304-1307, 2008
6752008
The abiotic and biotic drivers of rapid diversification in A ndean bellflowers (Campanulaceae)
LP Lagomarsino, FL Condamine, A Antonelli, A Mulch, CC Davis
New Phytologist 210 (4), 1430-1442, 2016
2802016
Geological and climatic influences on mountain biodiversity
A Antonelli, WD Kissling, SGA Flantua, MA Bermúdez, A Mulch, ...
Nature Geoscience 11 (10), 718-725, 2018
2662018
Merging paleobiology with conservation biology to guide the future of terrestrial ecosystems
AD Barnosky, EA Hadly, P Gonzalez, J Head, PD Polly, AM Lawing, ...
Science 355 (6325), eaah4787, 2017
2192017
The rise and growth of Tibet
A Mulch, CP Chamberlain
Nature 439 (7077), 670-671, 2006
1912006
Biodiversity from mountain building
C Hoorn, V Mosbrugger, A Mulch, A Antonelli
Nature Geoscience 6 (3), 154-154, 2013
1872013
Hydrogen isotopes in Eocene river gravels and paleoelevation of the Sierra Nevada
A Mulch, SA Graham, CP Chamberlain
Science 313 (5783), 87-89, 2006
1742006
The Cenozoic climatic and topographic evolution of the western North American Cordillera
CP Chamberlain, HT Mix, A Mulch, MT Hren, ML Kent-Corson, SJ Davis, ...
American Journal of Science 312 (2), 213-262, 2012
1572012
Role of the westerlies in Central Asia climate over the Cenozoic
JK Caves, MJ Winnick, SA Graham, DJ Sjostrom, A Mulch, ...
Earth and Planetary Science Letters 428, 33-43, 2015
1502015
Biodiversity and topographic complexity: modern and geohistorical perspectives
C Badgley, TM Smiley, R Terry, EB Davis, LRG DeSantis, DL Fox, ...
Trends in Ecology & Evolution 32 (3), 211-226, 2017
1492017
Cenozoic migration of topography in the North American Cordillera
HT Mix, A Mulch, ML Kent-Corson, CP Chamberlain
Geology 39 (1), 87-90, 2011
1282011
A Miocene to Pleistocene climate and elevation record of the Sierra Nevada (California)
A Mulch, AM Sarna-Wojcicki, ME Perkins, CP Chamberlain
Proceedings of the National Academy of Sciences 105 (19), 6819-6824, 2008
1282008
An inexpensive, fast, and reliable method for vacuum extraction of soil and plant water for stable isotope analyses by mass spectrometry
P Koeniger, JD Marshall, T Link, A Mulch
Rapid Communications in Mass Spectrometry 25 (20), 3041-3048, 2011
1212011
Reconstructing paleoelevation in eroded orogens
A Mulch, C Teyssier, MA Cosca, O Vanderhaeghe, TW Vennemann
Geology 32 (6), 525-528, 2004
1172004
The miocene elevation of Mount Everest
A Gébelin, A Mulch, C Teyssier, MJ Jessup, RD Law, M Brunel
Geology 41 (7), 799-802, 2013
1152013
Late Miocene climate variability and surface elevation in the central Andes
A Mulch, CE Uba, MR Strecker, R Schoenberg, CP Chamberlain
Earth and Planetary Science Letters 290 (1-2), 173-182, 2010
1112010
In-situ UV-laser 40Ar/39Ar geochronology of a micaceous mylonite: an example of defect-enhanced argon loss
A Mulch, M Cosca, M Handy
Contributions to Mineralogy and Petrology 142 (6), 738-752, 2002
1112002
Recrystallization or cooling ages: in situ UV-laser 40Ar/39Ar geochronology of muscovite in mylonitic rocks
A Mulch, MA Cosca
Journal of the Geological Society 161 (4), 573-582, 2004
1082004
Middle to late Miocene Middle Eastern climate from stable oxygen and carbon isotope data, southern Alborz mountains, N Iran
P Ballato, A Mulch, A Landgraf, MR Strecker, MC Dalconi, A Friedrich, ...
Earth and planetary science letters 300 (1-2), 125-138, 2010
962010
Stable isotope paleoaltimetry of Eocene core complexes in the North American Cordillera
A Mulch, C Teyssier, MA Cosca, CP Chamberlain
Tectonics 26 (4), 2007
952007
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20