Παρακολούθηση
Ying Lyu
Ying Lyu
DiDi Research America, University of Southern California
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα airbnb.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Reverse spatial and textual k nearest neighbor search
J Lu, Y Lu, G Cong
Proceedings of the 2011 ACM SIGMOD International Conference on Management of …, 2011
2012011
Mediaq: mobile multimedia management system
SH Kim, Y Lu, G Constantinou, C Shahabi, G Wang, R Zimmermann
Proceedings of the 5th ACM Multimedia Systems Conference, 224-235, 2014
662014
Efficient Algorithms and Cost Models for Reverse Spatial-Keyword k-Nearest Neighbor Search
Y Lu, J Lu, G Cong, W Wu, C Shahabi
ACM Transactions on Database Systems (TODS) 39 (2), 1-46, 2014
522014
D-City: A Large-Scale Dashcam Video Dataset of Diverse Traffic Scenarios
Z Che, G Li, T Li, B Jiang, X Shi, X Zhang, Y Lu, G Wu, Y Liu, J Ye
arXiv preprint arXiv:1904.01975, 2019
392019
An arc orienteering algorithm to find the most scenic path on a large-scale road network
Y Lu, C Shahabi
Proceedings of the 23rd SIGSPATIAL International Conference on Advances in …, 2015
372015
GeoUGV: User-generated mobile video dataset with fine granularity spatial metadata
Y Lu, H To, A Alfarrarjeh, SH Kim, Y Yin, R Zimmermann, C Shahabi
Proceedings of the 7th international conference on multimedia systems, 1-6, 2016
342016
Efficient indexing and retrieval of large-scale geo-tagged video databases
Y Lu, C Shahabi, SH Kim
GeoInformatica 20 (4), 829-857, 2016
272016
Key frame selection algorithms for automatic generation of panoramic images from crowdsourced geo-tagged videos
SH Kim, Y Lu, J Shi, A Alfarrarjeh, C Shahabi, G Wang, R Zimmermann
International Symposium on Web and Wireless Geographical Information Systems …, 2014
262014
Janus-multi source event detection and collection system for effective surveillance of criminal activity
C Shahabi, SH Kim, L Nocera, G Constantinou, Y Lu, Y Cai, G Medioni, ...
Journal of information processing systems 10 (1), 1-22, 2014
242014
Active key frame selection for 3d model reconstruction from crowdsourced geo-tagged videos
G Wang, Y Lu, L Zhang, A Alfarrarjeh, R Zimmermann, SH Kim, ...
2014 IEEE International Conference on Multimedia and Expo (ICME), 1-6, 2014
182014
Spatial coverage measurement of geo-tagged visual data: A database approach
A Alfarrarjeh, SH Kim, A Deshmukh, S Rajan, Y Lu, C Shahabi
2018 IEEE Fourth International Conference on Multimedia Big Data (BigMM), 1-8, 2018
142018
Scenic routes now: Efficiently solving the time-dependent arc orienteering problem
Y Lu, G Jossé, T Emrich, U Demiryurek, M Renz, C Shahabi, M Schubert
Proceedings of the 2017 ACM on Conference on Information and Knowledge …, 2017
142017
An Efficient Index Structure for Large-scale Geo-tagged Video Databases
Y Lu, C Shahabi, SH Kim
ACM SIGSPATIAL/GIS, 465-468, 2014
142014
Delta: A deep learning based language technology platform
K Han, J Chen, H Zhang, H Xu, Y Peng, Y Wang, N Ding, H Deng, Y Gao, ...
arXiv preprint arXiv:1908.01853, 2019
92019
Efficient indexing and querying of geo-tagged aerial videos
Y Lu, C Shahabi
Proceedings of the 25th ACM SIGSPATIAL International Conference on Advances …, 2017
62017
Gift: A geospatial image and video filtering tool for computer vision applications with geo-tagged mobile videos
Y Cai, Y Lu, SH Kim, L Nocera, C Shahabi
2015 IEEE International Conference on Multimedia & Expo Workshops (ICMEW), 1-6, 2015
62015
Querying geo-tagged videos for vision applications using spatial metadata
Y Cai, Y Lu, SH Kim, L Nocera, C Shahabi
EURASIP Journal on Image and Video Processing 2017 (1), 1-18, 2017
52017
A hybrid task-oriented dialog system with domain and task adaptive pretraining
B Zhang, Y Lyu, N Ding, T Shen, Z Jia, K Han, K Knight
arXiv preprint arXiv:2102.04506, 2021
42021
Scenic routes now: Efficiently solving the time-dependent arc orienteering problem
G Jossé, Y Lu, T Emrich, M Renz, C Shahabi, U Demiryurek, M Schubert
arXiv preprint arXiv:1609.08484, 2016
42016
Efficient algorithms for answering reverse spatial-keyword nearest neighbor queries
Y Lu, G Cong, J Lu, C Shahabi
Proceedings of the 23rd SIGSPATIAL International Conference on Advances in …, 2015
42015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20