Παρακολούθηση
Nikolaos Petrakos
Nikolaos Petrakos
Computer Science, Informatics, University of Piraeus GR, Naval PostGraduate School (NPS) USA
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unipi.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Fair anonymous authentication for location based services
P Kotzanikolaou, E Magkos, N Petrakos, C Douligeris, V Chrissikopoulos
Data Privacy Management and Autonomous Spontaneous Security, 1-14, 2012
152012
Cube-type algebraic attacks on wireless encryption protocols
N Petrakos, GW Dinolt, JB Michael, P Stanica
Computer 42 (10), 103-105, 2009
72009
Methodologies and Strategies for Critical Infrastructure Protection
N Petrakos, P Kotzanikolaou
Critical Infrastructure Security and Resilience, 17-33, 2019
42019
Using strand space model to verify the privacy properties of a fair anonymous authentication scheme
N Petrakos, P Kotzanikolaou, C Douligeris
2012 16th Panhellenic Conference on Informatics, 105-110, 2012
32012
Design and Implementation of an Anonymous and Secure Online Evaluation Protocol
N Petrakos, S Monachos, E Magkos, P Kotzanikolaou
Electronics 9 (9), 1415, 2020
2020
2012 16th Panhellenic Conference on Informatics PCI 2012
M Track
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–6