Παρακολούθηση
Eirini Ntoutsi
Eirini Ntoutsi
Freie Universität Berlin
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα l3s.de - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Mobility, data mining and privacy: Geographic knowledge discovery
F Giannotti, D Pedreschi
Springer Science & Business Media, 2008
3792008
Monic: modeling and monitoring cluster transitions
M Spiliopoulou, I Ntoutsi, Y Theodoridis, R Schult
Proceedings of the 12th ACM SIGKDD international conference on Knowledge …, 2006
3442006
Similarity search in trajectory databases
N Pelekis, I Kopanakis, G Marketos, I Ntoutsi, G Andrienko, Y Theodoridis
14th International Symposium on Temporal Representation and Reasoning (TIME …, 2007
1932007
Bias in data‐driven artificial intelligence systems—An introductory survey
E Ntoutsi, P Fafalios, U Gadiraju, V Iosifidis, W Nejdl, ME Vidal, S Ruggieri, ...
Wiley Interdisciplinary Reviews: Data Mining and Knowledge Discovery 10 (3 …, 2020
1832020
Density-based projected clustering over high dimensional data streams
I Ntoutsi, A Zimek, T Palpanas, P Kröger, HP Kriegel
Proceedings of the 2012 SIAM international conference on data mining, 987-998, 2012
1252012
Fast group recommendations by applying user clustering
E Ntoutsi, K Stefanidis, K Nørvåg, HP Kriegel
ER, 2012
1212012
Building real-world trajectory warehouses
G Marketos, E Frentzos, I Ntoutsi, N Pelekis, A Raffaeta, Y Theodoridis
Proceedings of the seventh ACM international workshop on data engineering …, 2008
1202008
A unified and flexible framework for comparing simple and complex patterns
I Bartolini, P Ciaccia, I Ntoutsi, M Patella, Y Theodoridis
European Conference on Principles of Data Mining and Knowledge Discovery …, 2004
582004
Faht: an adaptive fairness-aware decision tree classifier
W Zhang, E Ntoutsi
arXiv preprint arXiv:1907.07237, 2019
512019
" Strength Lies in Differences" Diversifying Friends for Recommendations through Subspace Clustering
E Ntoutsi, K Stefanidis, K Rausch, HP Kriegel
Proceedings of the 23rd ACM International Conference on Conference on …, 2014
442014
Trajectory data models
J Macedo, C Vangenot, W Othman, N Pelekis, E Frentzos, B Kuijpers, ...
Mobility, Data Mining and Privacy, 123-150, 2008
432008
grecs: A group recommendation system based on user clustering
E Ntoutsi, K Stefanidis, K Norvag, HP Kriegel
Database Systems for Advanced Applications, 299-303, 2012
422012
An evaluation of data stream clustering algorithms
S Mansalis, E Ntoutsi, N Pelekis, Y Theodoridis
Statistical Analysis and Data Mining: The ASA Data Science Journal 11 (4 …, 2018
412018
Density based subspace clustering over dynamic data
HP Kriegel, P Kröger, E Ntoutsi, A Zimek
Scientific and Statistical Database Management, 387-404, 2011
362011
Mining trajectory databases via a suite of distance operators
N Pelekis, I Kopanakis, I Ntoutsi, G Marketos, Y Theodoridis
2007 IEEE 23rd International Conference on Data Engineering Workshop, 575-584, 2007
352007
Dealing with bias via data augmentation in supervised learning scenarios
V Iosifidis, E Ntoutsi
Jo Bates Paul D. Clough Robert Jäschke 24, 2018
322018
Large scale sentiment learning with limited labels
V Iosifidis, E Ntoutsi
Proceedings of the 23rd ACM SIGKDD international conference on knowledge …, 2017
312017
Discovering global and local bursts in a stream of news
M Zimmermann, E Ntoutsi, ZF Siddiqui, M Spiliopoulou, HP Kriegel
Proceedings of the 27th Annual ACM Symposium on Applied Computing, 807-812, 2012
312012
Pattern comparison in data mining: a survey
I Ntoutsi, N Pelekis, Y Theodoridis
Research and Trends in Data Mining Technologies and Applications, 86-120, 2007
30*2007
Tweetskb: A public and large-scale rdf corpus of annotated tweets
P Fafalios, V Iosifidis, E Ntoutsi, S Dietze
European Semantic Web Conference, 177-190, 2018
282018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20