Παρακολούθηση
Eirini Ntoutsi
Eirini Ntoutsi
Professor of Open Source Intelligence at the Bundeswehr University Munich
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unibw.de - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Mobility, data mining and privacy: Geographic knowledge discovery
F Giannotti, D Pedreschi
Springer Science & Business Media, 2008
3902008
Monic: modeling and monitoring cluster transitions
M Spiliopoulou, I Ntoutsi, Y Theodoridis, R Schult
Proceedings of the 12th ACM SIGKDD international conference on Knowledge …, 2006
3582006
Bias in data‐driven artificial intelligence systems—An introductory survey
E Ntoutsi, P Fafalios, U Gadiraju, V Iosifidis, W Nejdl, ME Vidal, S Ruggieri, ...
Wiley Interdisciplinary Reviews: Data Mining and Knowledge Discovery 10 (3 …, 2020
3382020
Similarity search in trajectory databases
N Pelekis, I Kopanakis, G Marketos, I Ntoutsi, G Andrienko, Y Theodoridis
14th International Symposium on Temporal Representation and Reasoning (TIME …, 2007
1992007
Density-based projected clustering over high dimensional data streams
I Ntoutsi, A Zimek, T Palpanas, P Kröger, HP Kriegel
Proceedings of the 2012 SIAM international conference on data mining, 987-998, 2012
1342012
Fast group recommendations by applying user clustering
E Ntoutsi, K Stefanidis, K Nørvåg, HP Kriegel
ER, 2012
1252012
Building real-world trajectory warehouses
G Marketos, E Frentzos, I Ntoutsi, N Pelekis, A Raffaeta, Y Theodoridis
Proceedings of the seventh ACM international workshop on data engineering …, 2008
1222008
A survey on datasets for fairness‐aware machine learning
T Le Quy, A Roy, V Iosifidis, W Zhang, E Ntoutsi
Wiley Interdisciplinary Reviews: Data Mining and Knowledge Discovery 12 (3 …, 2022
662022
FAHT: an adaptive fairness-aware decision tree classifier
W Zhang, E Ntoutsi
arXiv preprint arXiv:1907.07237, 2019
652019
An evaluation of data stream clustering algorithms
S Mansalis, E Ntoutsi, N Pelekis, Y Theodoridis
Statistical Analysis and Data Mining: The ASA Data Science Journal 11 (4 …, 2018
582018
A unified and flexible framework for comparing simple and complex patterns
I Bartolini, P Ciaccia, I Ntoutsi, M Patella, Y Theodoridis
Knowledge Discovery in Databases: PKDD 2004: 8th European Conference on …, 2004
582004
Adafair: Cumulative fairness adaptive boosting
V Iosifidis, E Ntoutsi
Proceedings of the 28th ACM international conference on information and …, 2019
472019
Dealing with bias via data augmentation in supervised learning scenarios
V Iosifidis, E Ntoutsi
Jo Bates Paul D. Clough Robert Jäschke 24, 11, 2018
472018
" Strength Lies in Differences" Diversifying Friends for Recommendations through Subspace Clustering
E Ntoutsi, K Stefanidis, K Rausch, HP Kriegel
Proceedings of the 23rd ACM International Conference on Conference on …, 2014
442014
Trajectory data models
J Macedo, C Vangenot, W Othman, N Pelekis, E Frentzos, B Kuijpers, ...
Mobility, Data Mining and Privacy: Geographic Knowledge Discovery, 123-150, 2008
442008
grecs: A group recommendation system based on user clustering
E Ntoutsi, K Stefanidis, K Norvag, HP Kriegel
Database Systems for Advanced Applications, 299-303, 2012
432012
FAE: A fairness-aware ensemble framework
V Iosifidis, B Fetahu, E Ntoutsi
2019 IEEE International Conference on Big Data (Big Data), 1375-1380, 2019
372019
Mining trajectory databases via a suite of distance operators
N Pelekis, I Kopanakis, I Ntoutsi, G Marketos, Y Theodoridis
2007 IEEE 23rd International Conference on Data Engineering Workshop, 575-584, 2007
362007
Tweetskb: A public and large-scale rdf corpus of annotated tweets
P Fafalios, V Iosifidis, E Ntoutsi, S Dietze
The Semantic Web: 15th International Conference, ESWC 2018, Heraklion, Crete …, 2018
352018
Large scale sentiment learning with limited labels
V Iosifidis, E Ntoutsi
Proceedings of the 23rd ACM SIGKDD international conference on knowledge …, 2017
352017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20