Παρακολούθηση
Russ Poldrack
Russ Poldrack
Professor of Psychology, Stanford University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα stanford.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Inhibition and the right inferior frontal cortex
AR Aron, TW Robbins, RA Poldrack
Trends in cognitive sciences 8 (4), 170-177, 2004
35582004
Large-scale automated synthesis of human functional neuroimaging data
T Yarkoni, RA Poldrack, TE Nichols, DC Van Essen, TD Wager
Nature methods 8 (8), 665-670, 2011
26842011
Can cognitive processes be inferred from neuroimaging data?
RA Poldrack
Trends in cognitive sciences 10 (2), 59-63, 2006
22022006
The neural basis of loss aversion in decision-making under risk
SM Tom, CR Fox, C Trepel, RA Poldrack
Science 315 (5811), 515-518, 2007
19882007
Prospect theory on the brain? Toward a cognitive neuroscience of decision under risk
C Trepel, CR Fox, RA Poldrack
Cognitive brain research 23 (1), 34-50, 2005
19012005
Functional specialization for semantic and phonological processing in the left inferior prefrontal cortex
RA Poldrack, AD Wagner, MW Prull, JE Desmond, GH Glover, ...
Neuroimage 10 (1), 15-35, 1999
17571999
Cortical and subcortical contributions to stop signal response inhibition: role of the subthalamic nucleus
AR Aron, RA Poldrack
Journal of Neuroscience 26 (9), 2424-2433, 2006
17502006
Inhibition and the right inferior frontal cortex: one decade on
AR Aron, TW Robbins, RA Poldrack
Trends in cognitive sciences 18 (4), 177-185, 2014
17322014
Interactive memory systems in the human brain
RA Poldrack, J Clark, EJ Paré-Blagoev, D Shohamy, J Creso Moyano, ...
Nature 414 (6863), 546-550, 2001
12792001
Neural deficits in children with dyslexia ameliorated by behavioral remediation: evidence from functional MRI
E Temple, GK Deutsch, RA Poldrack, SL Miller, P Tallal, MM Merzenich, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 100 (5), 2860-2865, 2003
12052003
Competition among multiple memory systems: converging evidence from animal and human brain studies
RA Poldrack, MG Packard
Neuropsychologia 41 (3), 245-251, 2003
10672003
fMRIPrep: a robust preprocessing pipeline for functional MRI
O Esteban, CJ Markiewicz, RW Blair, CA Moodie, AI Isik, A Erramuzpe, ...
Nature methods 16 (1), 111-116, 2019
10652019
Recovering meaning: left prefrontal cortex guides controlled semantic retrieval
AD Wagner, EJ Paré-Blagoev, J Clark, RA Poldrack
Neuron 31 (2), 329-338, 2001
10642001
The role of left prefrontal cortex in language and memory
JDE Gabrieli, RA Poldrack, JE Desmond
Proceedings of the national Academy of Sciences 95 (3), 906-913, 1998
10591998
Triangulating a cognitive control network using diffusion-weighted magnetic resonance imaging (MRI) and functional MRI
AR Aron, TE Behrens, S Smith, MJ Frank, RA Poldrack
Journal of Neuroscience 27 (14), 3743-3752, 2007
10332007
Construction of a 3D probabilistic atlas of human cortical structures
DW Shattuck, M Mirza, V Adisetiyo, C Hojatkashani, G Salamon, KL Narr, ...
Neuroimage 39 (3), 1064-1080, 2008
9922008
Dissociable controlled retrieval and generalized selection mechanisms in ventrolateral prefrontal cortex
D Badre, RA Poldrack, EJ Paré-Blagoev, RZ Insler, AD Wagner
Neuron 47 (6), 907-918, 2005
9702005
Microstructure of temporo-parietal white matter as a basis for reading ability: evidence from diffusion tensor magnetic resonance imaging
T Klingberg, M Hedehus, E Temple, T Salz, JDE Gabrieli, ME Moseley, ...
Neuron 25 (2), 493-500, 2000
9622000
Scanning the horizon: towards transparent and reproducible neuroimaging research
RA Poldrack, CI Baker, J Durnez, KJ Gorgolewski, PM Matthews, ...
Nature reviews neuroscience 18 (2), 115-126, 2017
9172017
Handbook of functional MRI data analysis
RA Poldrack, JA Mumford, TE Nichols
Cambridge University Press, 2011
8422011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20