Παρακολούθηση
Russ Poldrack
Russ Poldrack
Professor of Psychology, Stanford University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα stanford.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Inhibition and the right inferior frontal cortex
AR Aron, TW Robbins, RA Poldrack
Trends in cognitive sciences 8 (4), 170-177, 2004
36952004
Large-scale automated synthesis of human functional neuroimaging data
T Yarkoni, RA Poldrack, TE Nichols, DC Van Essen, TD Wager
Nature methods 8 (8), 665-670, 2011
29832011
Can cognitive processes be inferred from neuroimaging data?
RA Poldrack
Trends in cognitive sciences 10 (2), 59-63, 2006
22962006
The neural basis of loss aversion in decision-making under risk
SM Tom, CR Fox, C Trepel, RA Poldrack
Science 315 (5811), 515-518, 2007
20692007
Inhibition and the right inferior frontal cortex: one decade on
AR Aron, TW Robbins, RA Poldrack
Trends in cognitive sciences 18 (4), 177-185, 2014
18672014
Cortical and subcortical contributions to stop signal response inhibition: role of the subthalamic nucleus
AR Aron, RA Poldrack
Journal of Neuroscience 26 (9), 2424-2433, 2006
18272006
Functional specialization for semantic and phonological processing in the left inferior prefrontal cortex
RA Poldrack, AD Wagner, MW Prull, JE Desmond, GH Glover, ...
Neuroimage 10 (1), 15-35, 1999
17901999
fMRIPrep: a robust preprocessing pipeline for functional MRI
O Esteban, CJ Markiewicz, RW Blair, CA Moodie, AI Isik, A Erramuzpe, ...
Nature methods 16 (1), 111-116, 2019
14472019
Interactive memory systems in the human brain
RA Poldrack, J Clark, EJ Pare-Blagoev, D Shohamy, J Creso Moyano, ...
Nature 414 (6863), 546-550, 2001
13162001
Neural deficits in children with dyslexia ameliorated by behavioral remediation: evidence from functional MRI
E Temple, GK Deutsch, RA Poldrack, SL Miller, P Tallal, MM Merzenich, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 100 (5), 2860-2865, 2003
12302003
Competition among multiple memory systems: converging evidence from animal and human brain studies
RA Poldrack, MG Packard
Neuropsychologia 41 (3), 245-251, 2003
10882003
The role of left prefrontal cortex in language and memory
JDE Gabrieli, RA Poldrack, JE Desmond
Proceedings of the national Academy of Sciences 95 (3), 906-913, 1998
10881998
Recovering meaning: left prefrontal cortex guides controlled semantic retrieval
AD Wagner, EJ Paré-Blagoev, J Clark, RA Poldrack
Neuron 31 (2), 329-338, 2001
10812001
Triangulating a cognitive control network using diffusion-weighted magnetic resonance imaging (MRI) and functional MRI
AR Aron, TE Behrens, S Smith, MJ Frank, RA Poldrack
Journal of Neuroscience 27 (14), 3743-3752, 2007
10782007
Construction of a 3D probabilistic atlas of human cortical structures
DW Shattuck, M Mirza, V Adisetiyo, C Hojatkashani, G Salamon, KL Narr, ...
Neuroimage 39 (3), 1064-1080, 2008
10732008
Scanning the horizon: towards transparent and reproducible neuroimaging research
RA Poldrack, CI Baker, J Durnez, KJ Gorgolewski, PM Matthews, ...
Nature reviews neuroscience 18 (2), 115-126, 2017
10692017
Dissociable controlled retrieval and generalized selection mechanisms in ventrolateral prefrontal cortex
D Badre, RA Poldrack, EJ Paré-Blagoev, RZ Insler, AD Wagner
Neuron 47 (6), 907-918, 2005
10062005
The brain imaging data structure, a format for organizing and describing outputs of neuroimaging experiments
KJ Gorgolewski, T Auer, VD Calhoun, RC Craddock, S Das, EP Duff, ...
Scientific data 3 (1), 1-9, 2016
9782016
Microstructure of temporo-parietal white matter as a basis for reading ability: evidence from diffusion tensor magnetic resonance imaging
T Klingberg, M Hedehus, E Temple, T Salz, JDE Gabrieli, ME Moseley, ...
Neuron 25 (2), 493-500, 2000
9782000
Handbook of functional MRI data analysis
RA Poldrack, JA Mumford, TE Nichols
Cambridge University Press, 2011
8992011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
¶ρθρα 1–20