Παρακολούθηση
Emilia Kasper
Emilia Kasper
Software engineer, Google
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα google.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Certificate transparency
B Laurie, A Langley, E Kasper
4472013
Faster and timing-attack resistant AES-GCM
E Käsper, P Schwabe
International Workshop on Cryptographic Hardware and Embedded Systems, 1-17, 2009
3162009
{DROWN}: Breaking {TLS} Using {SSLv2}
N Aviram, S Schinzel, J Somorovsky, N Heninger, M Dankel, J Steube, ...
25th USENIX Security Symposium (USENIX Security 16), 689-706, 2016
2412016
{DROWN}: Breaking {TLS} Using {SSLv2}
N Aviram, S Schinzel, J Somorovsky, N Heninger, M Dankel, J Steube, ...
25th USENIX Security Symposium (USENIX Security 16), 689-706, 2016
2412016
Fast elliptic curve cryptography in OpenSSL
E Käsper
International Conference on Financial Cryptography and Data Security, 27-39, 2011
822011
Revocation transparency
B Laurie, E Kasper
Google Research, September 33, 2012
812012
Multilingual and cross-lingual news topic tracking
B Pouliquen, R Steinberger, C Ignat, E Käsper, I Temnikova
COLING 2004: Proceedings of the 20th International Conference on …, 2004
672004
Rfc6962: Certificate transparency
B Laurie, A Langley, E Kasper
Request for Comments. IETF, 2013
532013
The LANE hash function
S Indesteege, E Andreeva, C De Canniere, O Dunkelman, E Käsper, ...
Dagstuhl Seminar Proceedings, 2009
392009
Certificate transparency
A Langley, E Kasper, B Laurie
Internet Engineering Task Force, 2013
312013
Distinguishers for the compression function and output transformation of Hamsi-256
JP Aumasson, E Käsper, LR Knudsen, K Matusiewicz, R Ødegård, ...
Australasian Conference on Information Security and Privacy, 87-103, 2010
302010
Correlated Keystreams in Moustique
E Käsper, V Rijmen, TE Bjørstad, C Rechberger, M Robshaw, G Sekar
International Conference on Cryptology in Africa, 246-257, 2008
272008
The wisdom of Crowds: attacks and optimal constructions
G Danezis, C Diaz, E Käsper, C Troncoso
European Symposium on Research in Computer Security, 406-423, 2009
222009
Efficient negative databases from cryptographic hash functions
G Danezis, C Diaz, S Faust, E Käsper, C Troncoso, B Preneel
International Conference on Information Security, 423-436, 2007
222007
Strongly multiplicative hierarchical threshold secret sharing
E Käsper, V Nikov, S Nikova
International Conference on Information Theoretic Security, 148-168, 2007
202007
Certificate transparency version 2.0
B Laurie, A Langley, E Kasper, E Messeri, R Stradling
Internet-Draft draft-ietf-trans-rfc6962-bis-27, Internet Engineering Task Force, 2017
162017
Certificate Transparency v2. 1a
B Laurie, E Kasper
Links. org, September, 2012
162012
Certificate authority transparency and auditability
B Laurie, A Langley, E Kasper
ØØÔ»» ÛÛۺРÒ× ºÓÖ» Ð×» ÖØ Ø ÙØ ÓÖ ØÝÌÖ Ò× Ô Ö Ò Ý Ò Ù Ø Ð ØݺÔ, 124, 2011
152011
The LANE hash function. Submission to NIST (2008)
S Indesteege, E Andreeva, C De Canniere, O Dunkelman, E Käsper, ...
13
Revocation transparency (2012)
B Laurie, E Kasper
URL http://sump2. links. org/files/RevocationTransparency. pdf, 2014
112014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20