Παρακολούθηση
Melfos Vasilios
Melfos Vasilios
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα geo.auth.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Origin and evolution of the Tertiary Maronia porphyry copper-molybdenum deposit, Thrace, Greece
V Melfos, M Vavelidis, G Christofides, E Seidel
Mineralium Deposita 37, 648-668, 2002
972002
Rhenium-rich molybdenite and rheniite in the Pagoni Rachi Mo–Cu–Te–Ag–Au prospect, northern Greece: implications for the Re geochemistry of porphyry-style Cu–Mo and Mo …
PC Voudouris, V Melfos, PG Spry, L Bindi, T Kartal, K Arikas, R Moritz, ...
The Canadian Mineralogist 47 (5), 1013-1036, 2009
932009
Carbonate-replacement Pb–Zn–Ag±Au mineralization in the Kamariza area, Lavrion, Greece: Mineralogy and thermochemical conditions of formation
P Voudouris, V Melfos, PG Spry, TA Bonsall, M Tarkian, C Solomos
Mineralogy and Petrology 94, 85-106, 2008
922008
The geochemistry of carbonate-replacement Pb-Zn-Ag mineralization in the Lavrion district, Attica, Greece: Fluid inclusion, stable isotope, and rare earth element studies
TA Bonsall, PG Spry, PC Voudouris, S Tombros, KS Seymour, V Melfos
Economic Geology 106 (4), 619-651, 2011
872011
Extremely Re-rich molybdenite from porphyry Cu-Mo-Au prospects in northeastern Greece: Mode of occurrence, causes of enrichment, and implications for gold exploration
P Voudouris, V Melfos, PG Spry, L Bindi, R Moritz, M Ortelli, T Kartal
Minerals 3 (2), 165-191, 2013
782013
Bismuthinite derivatives, lillianite homologues, and bismuth sulfotellurides as indicators of gold mineralization in the Stanos shear-zone related deposit, Chalkidiki, northern …
PC Voudouris, PG Spry, C Mavrogonatos, GA Sakellaris, SK Bristol, ...
The Canadian Mineralogist 51 (1), 119-142, 2013
702013
Mineralogical and fluid inclusion constraints on the evolution of the Plaka intrusion-related ore system, Lavrion, Greece
P Voudouris, V Melfos, PG Spry, T Bonsall, M Tarkian, ...
Mineralogy and Petrology 93, 79-110, 2008
652008
Cenozoic metallogeny of Greece and potential for precious, critical and rare metals exploration
V Melfos, P Voudouris
Ore Geology Reviews 89, 1030-1057, 2017
642017
Geological, mineralogical and geochemical aspects for critical and rare metals in Greece
V Melfos, PC Voudouris
Minerals 2 (4), 300-317, 2012
642012
Mineralogy and geochemical environment of formation of the Perama Hill high-sulfidation epithermal Au-Ag-Te-Se deposit, Petrota Graben, NE Greece
PC Voudouris, V Melfos, PG Spry, R Moritz, C Papavassiliou, G Falalakis
Mineralogy and Petrology 103, 79-100, 2011
642011
Porphyry and epithermal deposits in Greece: An overview, new discoveries, and mineralogical constraints on their genesis
P Voudouris, C Mavrogonatos, PG Spry, T Baker, V Melfos, R Klemd, ...
Ore Geology Reviews 107, 654-691, 2019
442019
The Pagoni Rachi/Kirki Cu-Mo±Re±Au deposit, northern Greece: Mineralogical and fluid inclusion constraints on the evolution of a telescoped porphyry-epithermal system
PC Voudouris, V Melfos, PG Spry, T Kartal, H Schleicher, R Moritz, ...
The Canadian Mineralogist 51 (2), 253-284, 2013
412013
Is the Palea Kavala Bi–Te–Pb–Sb±Au district, northeastern Greece, an intrusion-related system?
AP Fornadel, PG Spry, V Melfos, M Vavelidis, PC Voudouris
Ore Geology Reviews 39 (3), 119-133, 2011
412011
Chemical composition and varieties of fahlore-group minerals from Oligocene mineralization in the Rhodope area, Southern Bulgaria and Northern Greece
A Repstock, P Voudouris, M Zeug, V Melfos, M Zhai, H Li, T Kartal, ...
Mineralogy and Petrology 110, 103-123, 2016
312016
Rhenium-rich molybdenite and rheniite (ReS2) in the Pagoni Rachi-Kirki Mo-Cu-Te-Ag-Au deposit, northern Greece: Implications for the rhenium geochemistry of porphyry style Cu …
PC Voudouris, V Melfos, PG Spry, L Bindi, T Kartal, K Arikas, R Moritz, ...
Canadian Mineralogist 47, 1013-1036, 2009
282009
Green Thessalian stone: the byzantine quarries and the use of a unique architectural material from the Larisa area, Greece. Petrographic and geochemical characterization
V Melfos
Oxford journal of archaeology 27 (4), 387-405, 2008
282008
Mineralogy and microthermometric investigations in the Au-bearing sulphide mineralization of Palea Kavala (Macedonia, Greece)
M Vavelidis, V Melfos, G Eleftheriadis
Mineral deposits: Research and exploration, where do they meet, 343-346, 1997
281997
Mineralogical, stable isotope, and fluid inclusion studies of spatially related porphyry Cu and epithermal Au-Te mineralization, Fakos Peninsula, Limnos Island, Greece
AP Fornadel, PC Voudouris, PG Spry, V Melfos
Mineralogy and Petrology 105, 85-111, 2012
272012
Tellurides and bismuth sulfosalts in gold occurrences of Greece: mineralogical and genetic considerations
P Voudouris, P Spry, V Melfos, D Alfieris
262007
The Au-Ag bearing mineralization and placer gold of Palea Kavala (Macedonia, N. Greece)
M Vavelidis, G Christofides, V Melfos
Terranes of Serbia, The formation of the geologic framework of Serbia and …, 1996
251996
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20