Παρακολούθηση
Panagiotis Fafoutellis
Panagiotis Fafoutellis
PhD Candidate, NTUA
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mail.ntua.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Eco-driving and its impacts on fuel efficiency: An overview of technologies and data-driven methods
P Fafoutellis, EG Mantouka, EI Vlahogianni
Sustainability 13 (1), 226, 2020
342020
Major Limitations and Concerns Regarding the Integration of Autonomous Vehicles in Urban Transportation Systems
P Fafoutellis, EG Mantouka
The 4th Conference on Sustainable Urban Mobility, 739-747, 2018
8*2018
Acceptance of a Pay-How-You-Drive pricing scheme for city traffic: The case of Athens
P Fafoutellis, EG Mantouka, EI Vlahogianni
Transportation Research Part A: Policy and Practice 156, 270-284, 2022
62022
Dilated LSTM Networks for Short-Term Traffic Forecasting using Network-Wide Vehicle Trajectory Data
P Fafoutellis, EI Vlahogianni, J Del Ser
2020 IEEE 23rd International Conference on Intelligent Transportation …, 2020
62020
Deep survival analysis of searching for on-street parking in urban areas
EG Mantouka, P Fafoutellis, EI Vlahogianni
Transportation Research Part C: Emerging Technologies 128, 103173, 2021
52021
Acceptability modeling of autonomous mobility on-demand services with on-board ride sharing using interpretable Machine Learning
P Fafoutellis, EG Mantouka, EI Vlahogianni, GM Oprea
International Journal of Transportation Science and Technology 11 (4), 752-766, 2022
22022
Understanding user perception and feelings for autonomous mobility on demand in the COVID-19 pandemic era
EG Mantouka, P Fafoutellis, EI Vlahogianni, GM Oprea
Transportation Research Interdisciplinary Perspectives 16, 100692, 2022
12022
Κατανάλωση καυσίμου φορτηγών οδικών οχημάτων
Π Φαφουτέλλης
12016
Shared space multi-modal traffic modeling using LSTM networks with repulsion map and an intention-based multi-loss function
EP Kampitakis, P Fafoutellis, GM Oprea, EI Vlahogianni
Transportation Research Part C: Emerging Technologies 150, 104104, 2023
2023
Traffic Demand Prediction Using a Social Multiplex Networks Representation on a Multimodal and Multisource Dataset
P Fafoutellis, EI Vlahogianni
International Journal of Transportation Science and Technology, 2023
2023
Multimodal Traffic Demand Prediction Using a Community Detection Framework on Social Multiplex Networks
P Fafoutellis, E Karakitsou, EI Vlahogianni
Transportation Research Board (TRB) 102nd Annual Meeting 2023, 2023
2023
A Multi-level Approach to Link Smooth Driving with Safe Driver Behavior
EG Mantouka, P Fafoutellis, D Tselentis, E Papadimitriou, EI Vlahogianni, ...
Transportation Research Board (TRB) 102nd Annual Meeting 2023, 2023
2023
Enhancing Lane Change Prediction at Intersections with Spatio-temporal Adequacy Information
P Fafoutellis, J Plymenos-Papageorgas, EI Vlahogianni
Journal of Big Data Analytics in Transportation 4 (1), 73-84, 2022
2022
Investigating the impacts of COVID-19 pandemic on Eco-driving behavior
EG Mantouka, P Fafoutellis, EI Vlahogianni, P Fortsakis
8th Road Safety and Simulation - RSS2022, 2022
2022
Efficient Traffic Demand Forecasting Using A Meaningful Representation With Social Multiplex Networks and Community Detection
E Karakitsou, P Fafoutellis, EI Vlahogianni
10th symposium of the European Association for Research in Transportation …, 2022
2022
Investigating the impacts of COVID-19 pandemic on Eco-driving behavior
E Mantouka, P Fafoutellis, EI Vlahogianni, P Fortsakis
8th Road Safety and Simulation International Conference (RSS 2022), 2022
2022
Extracting Activity Patterns and Trip Chains from Smartphone Data: A Case Study on the effects of COVID-19 on Greek Mobility
V Mourtakos, EG Mantouka, P Fafoutellis, EI Vlahogianni, K Kepaptsoglou
Transportation Research Board (TRB) 101st Annual Meeting 2022, 2022
2022
Data Science Models for Analyzing Cruising for On-Street Parking
P Fafoutellis, EG Mantouka, EI Vlahogianni
Transportation Research Board (TRB) 99th Annual Meeting 2020, 2020
2020
Αναγνώριση Χωροχρονικών Συσχετίσεων για την Πρόβλεψη Κυκλοφορίας σε Αστικά Οδικά Δίκτυα με χρήση Τεχνικών Μηχανικής Μάθησης
Π Φαφουτελλής
National Technical University of Athens, 2019
2019
Mining spatiotemporal features of city traffic
P Fafoutellis, E Kampitakis, EI Vlahogianni, N Koziris, G Yannis, JC Golias
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20