Παρακολούθηση
Panagiotis Fafoutellis
Panagiotis Fafoutellis
PhD Candidate, NTUA
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mail.ntua.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Eco-driving and its impacts on fuel efficiency: An overview of technologies and data-driven methods
P Fafoutellis, EG Mantouka, EI Vlahogianni
Sustainability 13 (1), 226, 2020
642020
Major Limitations and Concerns Regarding the Integration of Autonomous Vehicles in Urban Transportation Systems
P Fafoutellis, EG Mantouka
The 4th Conference on Sustainable Urban Mobility, 739-747, 2018
15*2018
Acceptance of a Pay-How-You-Drive pricing scheme for city traffic: The case of Athens
P Fafoutellis, EG Mantouka, EI Vlahogianni
Transportation Research Part A: Policy and Practice 156, 270-284, 2022
132022
Deep survival analysis of searching for on-street parking in urban areas
EG Mantouka, P Fafoutellis, EI Vlahogianni
Transportation Research Part C: Emerging Technologies 128, 103173, 2021
122021
Dilated LSTM networks for short-term traffic forecasting using network-wide vehicle trajectory data
P Fafoutellis, EI Vlahogianni, J Del Ser
2020 IEEE 23rd International Conference on Intelligent Transportation …, 2020
112020
Shared space multi-modal traffic modeling using LSTM networks with repulsion map and an intention-based multi-loss function
EP Kampitakis, P Fafoutellis, GM Oprea, EI Vlahogianni
Transportation Research Part C: Emerging Technologies 150, 104104, 2023
52023
Understanding user perception and feelings for autonomous mobility on demand in the COVID-19 pandemic era
EG Mantouka, P Fafoutellis, EI Vlahogianni, GM Oprea
Transportation Research Interdisciplinary Perspectives 16, 100692, 2022
52022
Acceptability modeling of autonomous mobility on-demand services with on-board ride sharing using interpretable Machine Learning
P Fafoutellis, EG Mantouka, EI Vlahogianni, GM Oprea
International Journal of Transportation Science and Technology 11 (4), 752-766, 2022
52022
Traffic demand prediction using a social multiplex networks representation on a multimodal and multisource dataset
P Fafoutellis, EI Vlahogianni
International Journal of Transportation Science and Technology, 2023
32023
Enhancing lane change prediction at intersections with spatio-temporal adequacy information
P Fafoutellis, J Plymenos-Papageorgas, EI Vlahogianni
Journal of big data analytics in transportation 4 (1), 73-84, 2022
32022
Unlocking the Full Potential of Deep Learning in Traffic Forecasting Through Road Network Representations: A Critical Review
P Fafoutellis, EI Vlahogianni
Data Science for Transportation 5 (3), 23, 2023
12023
Investigating the impacts of the COVID-19 pandemic on Eco-driving behavior
P Fafoutellis, EG Mantouka, EI Vlahogianni, P Fortsakis
Safety science 166, 106251, 2023
12023
Κατανάλωση καυσίμου φορτηγών οδικών οχημάτων
Π Φαφουτέλλης
12016
Reconstructing mobility from smartphone data: Empirical evidence of the effects of COVID-19 pandemic crisis on working and leisure
V Mourtakos, EG Mantouka, P Fafoutellis, EI Vlahogianni, K Kepaptsoglou
Transport Policy 146, 241-254, 2024
2024
Traffic theory inspired spatiotemporal and multimodal deep learning models for trustworthy short-term urban traffic forecasting
P Fafoutellis
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, 2024
2024
A Causal Deep Learning Framework for Traffic Forecasting
P Fafoutellis, I Laña, J Del Ser, EI Vlahogianni
2023 IEEE 26th International Conference on Intelligent Transportation …, 2023
2023
Effects of Driving Behavior on Fuel Consumption with Explainable Gradient Boosting Decision Trees
C Konstantinou, P Fafoutellis, EG Mantouka, C Chalkiadakis, P Fortsakis, ...
2023 8th International Conference on Models and Technologies for Intelligent …, 2023
2023
A Deep Learning Framework For Modeling Pedestrian–Vehicle Interactions In Shared Space
P Fafoutellis, EP Kampitakis, EI Vlahogianni
2023 8th International Conference on Models and Technologies for Intelligent …, 2023
2023
Impact Assessment in the Era of Multimodality and Cooperation in Transport
E Mantouka, P Fafoutellis, K Katzilieris, E Vlahogianni, ...
Transportation Research Procedia 72, 3964-3971, 2023
2023
Multimodal Traffic Demand Prediction Using a Community Detection Framework on Social Multiplex Networks
P Fafoutellis, E Karakitsou, EI Vlahogianni
Transportation Research Board (TRB) 102nd Annual Meeting 2023, 2023
2023
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20