Παρακολούθηση
Rahul Gupta
Rahul Gupta
Ph.D. student, Uppsala University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα angstrom.uu.se - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Emergence of spin–orbit torques in 2D transition metal dichalcogenides: A status update
S Husain, R Gupta, A Kumar, P Kumar, N Behera, R Brucas, S Chaudhary, ...
Applied Physics Reviews 7 (4), 041312, 2020
272020
Large Damping-Like Spin–Orbit Torque in a 2D Conductive 1T-TaS2 Monolayer
S Husain, X Chen, R Gupta, N Behera, P Kumar, T Edvinsson, ...
Nano letters 20 (9), 6372-6380, 2020
272020
Direct observation of unusual interfacial Dzyaloshinskii-Moriya interaction in graphene/NiFe/Ta heterostructure
AK Chaurasiya, A Kumar, R Gupta, S Chaudhary, PK Muduli, A Barman
PHYSICAL REVIEW B, 2019
202019
Spin pumping and spin torques in interfacially tailored -Ta layers
A Kumar, R Gupta, S Husain, N Behera, S Hait, S Chaudhary, R Brucas, ...
Physical Review B 100 (21), 214433, 2019
192019
Co2FeAl Full Heusler Compound Based Spintronic Terahertz Emitter
R Gupta, S Husain, A Kumar, R Brucas, A Rydberg, P Svedlindh
Advanced Optical Materials 9 (10), 2001987, 2021
162021
Multi-jump magnetization switching in Co2FeAl full Heusler alloy thin films: Experiments and simulations
S Husain, V Barwal, A Kumar, R Gupta, N Behera, S Hait, NK Gupta, ...
Journal of Magnetism and Magnetic Materials 486, 165258, 2019
132019
Effect of seed layers on dynamic and static magnetic properties of Fe65Co35 thin films
S Akansel, V Venugopal, A Kumar, R Gupta, R Brucas, S George, ...
Journal of Physics D: Applied Physics, 2018
122018
Impact of ferromagnetic layer thickness on the spin pumping in Co60Fe20B20/Ta bilayer thin films
S Hait, S Husain, NK Gupta, N Behera, A Kumar, R Gupta, V Barwal, ...
Journal of Materials Science: Materials in Electronics 32 (9), 12453-12465, 2021
102021
Ultrafast magnetization dynamics in the half-metallic Heusler alloy FeAl
RS Malik, EK Delczeg-Czirjak, R Knut, D Thonig, I Vaskivskyi, D Phuyal, ...
Physical Review B 104 (10), L100408, 2021
82021
Engineering of spin mixing conductance at Ru/FeCo/Ru interfaces: Effect of Re doping
R Gupta, N Behera, VA Venugopal, S Basu, AK Puri, P Ström, ...
Physical Review B 101 (2), 024401, 2020
82020
Large Dzyaloshinskii-Moriya interaction and atomic layer thickness dependence in a ferromagnet- heterostructure
S Husain, S Pal, X Chen, P Kumar, A Kumar, AK Mondal, N Behera, ...
Physical Review B 105 (6), 064422, 2022
52022
Strain Engineering of Epitaxial Pt/Fe Spintronic Terahertz Emitter
R Gupta, E Bagherikorani, V Mottamchetty, M Pavelka, K Jatkar, ...
arXiv preprint arXiv:2110.01547, 2021
22021
Probing Charge Density Wave Effects in 1T-TaS2 Monolayer/Ni81Fe19 Heterostructure: A Spin Dynamics Approach
S Husain, R Gupta, P Kumar, N Behera, R Brucas, S Chaudhary, A Kumar, ...
ACS Applied Electronic Materials 3 (8), 3321-3328, 2021
22021
Direct evidence of superdiffusive terahertz spin current arising from ultrafast demagnetization process
R Gupta, F Cosco, RS Malik, X Chen, S Saha, A Ghosh, T Pohlmann, ...
arXiv preprint arXiv:2205.07974, 2022
12022
Substrate Effect on Terahertz Emission in Fe/Pt Spintronic Emitters
R Gupta, E Bagherikorani, V Mottamchetty, D Dancila, R Brucas, ...
2021 46th International Conference on Infrared, Millimeter and Terahertz …, 2021
12021
Impact of the crystal orientation on spin-orbit torques in Fe/Pd bilayers
A Kumar, N Behera, R Gupta, S Husain, H Stopfel, V Kapaklis, R Brucas, ...
Journal of Physics D: Applied Physics 53 (35), 355003, 2020
12020
Damping-like Torque in Monolayer 1T-TaS
S Husain, X Chen, R Gupta, N Behera, P Kumar, T Edvinsson, ...
arXiv preprint arXiv:2004.02649, 2020
12020
Interfacial spin transport in (W, Ta)/epitaxial-Co60Fe40/TiN heterostructures: enhancement of switching efficiency
N Behera, R Gupta, V Barwal, DK Pandya, S Chaudhary, R Brucas, ...
12019
Giant spin-orbit torque efficiency in all-epitaxial heterostructures
N Behera, R Gupta, S Husain, J Saha, R Pothala, V Barwal, V Mishra, ...
arXiv preprint arXiv:2104.09168, 2021
2021
Ultrafast Spin Dynamics of Ru in Ru/Fe65Co35/Ru heterostructures: Effect of Re doping
R Gupta, RS Malik, X Chen, S Saha, A Ghosh, T Pohlmann, ...
2021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20