Παρακολούθηση
Chua Kee Chaing
Chua Kee Chaing
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα nus.edu.sg
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Wireless information transfer with opportunistic energy harvesting
L Liu, R Zhang, KC Chua
IEEE Transactions on Wireless Communications 12 (1), 288-300, 2012
7902012
A capacity analysis for the IEEE 802.11 MAC protocol
YC Tay, KC Chua
Wireless networks 7, 159-171, 2001
7362001
Wireless information and power transfer: A dynamic power splitting approach
L Liu, R Zhang, KC Chua
IEEE Transactions on Communications 61 (9), 3990-4001, 2013
6352013
Using mobile relays to prolong the lifetime of wireless sensor networks
W Wang, V Srinivasan, KC Chua
Proceedings of the 11th annual international conference on Mobile computing …, 2005
5602005
A flexible quality of service model for mobile ad-hoc networks
H Xiao, WKG Seah, A Lo, KC Chua
VTC2000-Spring. 2000 IEEE 51st Vehicular Technology Conference Proceedings …, 2000
5422000
Multi-antenna wireless powered communication with energy beamforming
L Liu, R Zhang, KC Chua
IEEE Transactions on Communications 62 (12), 4349-4361, 2014
5032014
Secrecy wireless information and power transfer with MISO beamforming
L Liu, R Zhang, KC Chua
IEEE Transactions on Signal Processing 62 (7), 1850-1863, 2014
4922014
Aloha-based MAC protocols with collision avoidance for underwater acoustic networks
N Chirdchoo, WS Soh, KC Chua
IEEE INFOCOM 2007-26th IEEE International Conference on Computer …, 2007
3672007
Mutual authentication in IoT systems using physical unclonable functions
MN Aman, KC Chua, B Sikdar
IEEE Internet of Things Journal 4 (5), 1327-1340, 2017
2992017
Extending the lifetime of wireless sensor networks through mobile relays
W Wang, V Srinivasan, KC Chua
IEEE/ACM Transactions on networking 16 (5), 1108-1120, 2008
2192008
Demand response for residential electric vehicles with random usage patterns in smart grids
F Rassaei, WS Soh, KC Chua
IEEE Transactions on Sustainable Energy 6 (4), 1367-1376, 2015
2072015
Trade-offs between mobility and density for coverage in wireless sensor networks
WWV Srinivasan, KC Chua
Proceedings of the 13th annual ACM international conference on Mobile …, 2007
1962007
MU-Sync: a time synchronization protocol for underwater mobile networks
N Chirdchoo, WS Soh, KC Chua
Proceedings of the 3rd International Workshop on Underwater Networks, 35-42, 2008
1762008
Investigating network architectures for body sensor networks
A Natarajan, M Motani, B de Silva, KK Yap, KC Chua
Proceedings of the 1st ACM SIGMOBILE international workshop on Systems and …, 2007
1622007
Information coverage for wireless sensor networks
B Wang, W Wang, V Srinivasan, KC Chua
IEEE Communications Letters 9 (11), 967-969, 2005
1572005
RIPT: A receiver-initiated reservation-based protocol for underwater acoustic networks
N Chirdchoo, WS Soh, KC Chua
IEEE Journal on Selected Areas in Communications 26 (9), 1744-1753, 2008
1502008
Coverage for target localization in wireless sensor networks
W Wang, V Srinivasan, B Wang, KC Chua
Proceedings of the 5th International Conference on Information processing in …, 2006
1442006
Achieving global optimality for weighted sum-rate maximization in the K-user Gaussian interference channel with multiple antennas
L Liu, R Zhang, KC Chua
IEEE Transactions on Wireless Communications 11 (5), 1933-1945, 2012
1342012
Policy-based QoS-management architecture in an integrated UMTS and WLAN environment
W Zhuang, YS Gan, KJ Loh, KC Chua
IEEE Communications Magazine 41 (11), 118-125, 2003
1322003
MACA-MN: A MACA-based MAC protocol for underwater acoustic networks with packet train for multiple neighbors
N Chirdchoo, WS Soh, KC Chua
VTC Spring 2008-IEEE Vehicular Technology Conference, 46-50, 2008
1242008
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20