Παρακολούθηση
Laura Monica GORGHIU
Laura Monica GORGHIU
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ssai.valahia.ro - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Problem-based learning-an efficient learning strategy in the science lessons context
G Gorghiu, LM Drăghicescu, S Cristea, AM Petrescu, LM Gorghiu
Procedia-social and behavioral sciences 191, 1865-1870, 2015
2282015
Application of problem-based learning strategy in science lessons–Examples of good practice
LM Drăghicescu, AM Petrescu, GC Cristea, LM Gorghiu, G Gorghiu
Procedia-Social and Behavioral Sciences 149, 297-301, 2014
882014
The effect of metals on thermal degradation of polyethylenes
LM Gorghiu, S Jipa, T Zaharescu, R Setnescu, I Mihalcea
Polymer Degradation and Stability 84 (1), 7-11, 2004
842004
Exploring chemistry using virtual instrumentation-challenges and successes
LM Gorghiu, G Gorghiu, T Alexandrescu, L Borcea
Research, Reflections and Innovations in Integrating ICT in Education 1 (1 …, 2009
472009
Chemiluminescence investigation of thermo-oxidative degradation of polyethylenes stabilized with fullerenes
S Jipa, T Zaharescu, B Gigante, C Santos, R Setnescu, T Setnescu, ...
Polymer degradation and stability 80 (2), 209-216, 2003
372003
The social knowledge–a goal of the social sustainable development
AG Anghel, LM Drăghicescu, GC Cristea, G Gorghiu, LM Gorghiu, ...
Procedia-Social and Behavioral Sciences 149, 43-49, 2014
362014
Information and communication technologies in science education
AM Suduc, M Bîzoi, G Gorghiu, LM Gorghiu
Procedia-Social and Behavioral Sciences 15, 1076-1080, 2011
332011
Using virtual experiments in the teaching process
C Dumitrescu, RL Olteanu, LM Gorghiu, G Gorghiu, G State
Procedia-Social and Behavioral Sciences 1 (1), 776-779, 2009
322009
Effect of calixarenes on thermal stability of polyethylenes
S Jipa, T Zaharescu, R Setnescu, T Setnescu, M Dumitru, LM Gorghiu, ...
Polymer degradation and stability 80 (2), 203-208, 2003
322003
Learning Chemistry in the Frame of Integrated Science Modules–Romanian Student's Perception
C Dumitrescu, RL Olteanu, LM Gorghiu, G Gorghiu
Procedia-Social and Behavioral Sciences 116, 2516-2520, 2014
312014
The electronic book-a modern instrument used in teachers’ training process
LM Gorghiu, G Gorghiu, M Bîzoi, AM Suduc
Procedia Computer Science 3, 563-567, 2011
302011
WebQuest in the Classroom–Analysis of its Impact
G Gorghiu, L Gorghiu, V Gonzalez, A Garcia de la Santa
Third International Conference on Multimedia and Information & Communication …, 2005
292005
The learning to learn competence-Guarantor of Personal Development
LM Drăghicescu, S Cristea, AM Petrescu, G Gorghiu, LM Gorghiu
Procedia-Social and Behavioral Sciences 191, 2487-2493, 2015
282015
Thermal stability of additivated isotactic polypropylene
T Zaharescu, S Jipa, R Setnescu, C Santos, B Gigante, I Mihalcea, ...
Polymer Bulletin 49, 289-296, 2002
272002
Kinetic approach on stabilization of LDPE in the presence of carnosic acid and related compounds. I. Thermal investigation
S Jipa, T Zaharescu, R Setnescu, LM Gorghiu, C Dumitrescu, C Santos, ...
Journal of applied polymer science 95 (6), 1571-1577, 2005
242005
Innovative aspects of the profiles professional development programme dedicated to science teachers
AM Petrescu, M Negreanu, LM Drăghicescu, G Gorghiu, LM Gorghiu
Procedia-Social and Behavioral Sciences 191, 1355-1360, 2015
232015
The antioxidant effect of some carbon materials in polypropylene
S Jipa, T Zaharescu, C Santos, B Gigante, R Setnescu, T Setnescu, ...
Materiale Plastice 39 (1), 67-72, 2002
232002
The role of new technologies for enhancing teaching and learning in arts education
LH Munteanu, G Gorghiu, LM Gorghiu
Procedia-Social and Behavioral Sciences 122, 245-249, 2014
222014
Pleading for an integrated curriculum
LM Draghicescu, G Gorghiu, LM Gorghiu, AM Petrescu
Journal of Science and Arts 13 (1), 89, 2013
222013
Enriching the ICT competences of university students-A key factor for their success as future teachers
G Gorghiu, LM Gorghiu, L Pascale
Journal of Science and Arts 18 (1), 183-190, 2018
212018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20