Laura Monica GORGHIU
Laura Monica GORGHIU
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ssai.valahia.ro - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Problem-based learning-an efficient learning strategy in the science lessons context
G Gorghiu, LM Drăghicescu, S Cristea, AM Petrescu, LM Gorghiu
Procedia-social and behavioral sciences 191, 1865-1870, 2015
812015
The effect of metals on thermal degradation of polyethylenes
LM Gorghiu, S Jipa, T Zaharescu, R Setnescu, I Mihalcea
Polymer degradation and stability 84 (1), 7-11, 2004
602004
Application of problem-based learning strategy in science lessons–Examples of good practice
LM Drăghicescu, AM Petrescu, GC Cristea, LM Gorghiu, G Gorghiu
Procedia-Social and Behavioral Sciences 149, 297-301, 2014
312014
Chemiluminescence investigation of thermo-oxidative degradation of polyethylenes stabilized with fullerenes
S Jipa, T Zaharescu, B Gigante, C Santos, R Setnescu, T Setnescu, ...
Polymer degradation and stability 80 (2), 209-216, 2003
302003
Exploring Chemistry Using Virtual Instrumentation-Challenges and Successes
LM Gorghiu, G Gorghiu, T Alexandrescu, L Borcea
Research, Reflections and Innovations in Integrating ICT in Education 1 (1 …, 2009
282009
Effect of calixarenes on thermal stability of polyethylenes
S Jipa, T Zaharescu, R Setnescu, T Setnescu, M Dumitru, LM Gorghiu, ...
Polymer degradation and stability 80 (2), 203-208, 2003
282003
Thermal stability of additivated isotactic polypropylene
T Zaharescu, S Jipa, R Setnescu, C Santos, B Gigante, I Mihalcea, ...
Polymer Bulletin 49 (4), 289-296, 2002
252002
WebQuest in the Classroom–Analysis of its Impact
G Gorghiu, L Gorghiu, V Gonzalez, A Garcia de la Santa
Third International Conference on Multimedia and Information & Communication …, 2005
242005
Using virtual experiments in the teaching process
C Dumitrescu, RL Olteanu, LM Gorghiu, G Gorghiu, G State
Procedia-Social and Behavioral Sciences 1 (1), 776-779, 2009
232009
The social knowledge–a goal of the social sustainable development
AG Anghel, LM Drăghicescu, GC Cristea, G Gorghiu, LM Gorghiu, ...
Procedia-Social and Behavioral Sciences 149, 43-49, 2014
182014
Pleading for an integrated curriculum
LM Draghicescu, G Gorghiu, LM Gorghiu, AM Petrescu
Journal of Science and Arts 13 (1), 89, 2013
182013
The antioxidant effect of some carbon materials in polypropylene
S Jipa, T Zaharescu, C Santos, B Gigante, R Setnescu, T Setnescu, ...
Materiale Plastice 39 (1), 67-72, 2002
182002
Information and communication technologies in science education
AM Suduc, M Bîzoi, G Gorghiu, LM Gorghiu
Procedia-Social and Behavioral Sciences 15, 1076-1080, 2011
172011
The electronic book-a modern instrument used in teachers’ training process
LM Gorghiu, G Gorghiu, M Bîzoi, AM Suduc
Procedia Computer Science 3, 563-567, 2011
172011
Kinetic approach on stabilization of LDPE in the presence of carnosic acid and related compounds. I. Thermal investigation
S Jipa, T Zaharescu, R Setnescu, LM Gorghiu, C Dumitrescu, C Santos, ...
Journal of applied polymer science 95 (6), 1571-1577, 2005
172005
Aspects related to the usefulness of a distance training course having Moodle as course management system support
G Gorghiu, M Bîzoi, LM Gorghiu, AM Suduc
World-Wide Web 5 (7), 2009
142009
Implementing virtual experiments in sciences education-challenges and experiences achieved in the frame of VccSSe Comenius 2.1. Project
LM Gorghiu, G Gorghiu, C Dumitrescu, RL Olteanu, M Bîzoi, AM Suduc
Procedia-Social and Behavioral Sciences 2 (2), 2952-2956, 2010
132010
Related aspects to the pedagogical use of virtual experiments
G Gorghiu, LM Gorghiu, AM Suduc, M Bîzoi, C Dumitrescu, RL Olteanu
Research, Reflections and Innovations in Integrating ICT in Education 2, 809-813, 2009
132009
The role of new technologies for enhancing teaching and learning in arts education
LH Munteanu, G Gorghiu, LM Gorghiu
Procedia-Social and Behavioral Sciences 122 (2), 245-249, 2014
122014
Delphi study-a comprehensive method for outlining aspects and approaches of modern science education
LM Gorghiu, G Gorghiu, RL Olteanu, C Dumitrescu, AM Suduc, M Bizoi
Procedia-Social and Behavioral Sciences 83, 535-541, 2013
122013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20