Παρακολούθηση
Carlo Fischione
Carlo Fischione
Professor, KTH, EECS, Network and Systems Engineering
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα kth.se - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Millimeter wave cellular networks: A MAC layer perspective
H Shokri-Ghadikolaei, C Fischione, G Fodor, P Popovski, M Zorzi
IEEE Transactions on Communications 63 (10), 3437-3458, 2015
4092015
Wireless network design for control systems: A survey
P Park, SC Ergen, C Fischione, C Lu, KH Johansson
IEEE Communications Surveys & Tutorials 20 (2), 978-1013, 2017
3812017
A generalized Markov chain model for effective analysis of slotted IEEE 802.15. 4
P Park, P Di Marco, P Soldati, C Fischione, KH Johansson
2009 IEEE 6th International Conference on Mobile Adhoc and Sensor Systems …, 2009
3122009
A survey of enabling technologies for network localization, tracking, and navigation
C Laoudias, A Moreira, S Kim, S Lee, L Wirola, C Fischione
IEEE Communications Surveys & Tutorials 20 (4), 3607-3644, 2018
2972018
The sensable city: A survey on the deployment and management for smart city monitoring
R Du, P Santi, M Xiao, AV Vasilakos, C Fischione
IEEE Communications Surveys & Tutorials 21 (2), 1533-1560, 2018
1962018
Beam-searching and transmission scheduling in millimeter wave communications
H Shokri-Ghadikolaei, L Gkatzikis, C Fischione
2015 IEEE international conference on communications (ICC), 1292-1297, 2015
1882015
Internet of musical things: Vision and challenges
L Turchet, C Fischione, G Essl, D Keller, M Barthet
Ieee access 6, 61994-62017, 2018
1832018
Modeling and optimization of the IEEE 802.15. 4 protocol for reliable and timely communications
P Park, P Di Marco, C Fischione, KH Johansson
IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems 24 (3), 550-564, 2012
1782012
A distributed approach for the optimal power-flow problem based on ADMM and sequential convex approximations
S Magnússon, PC Weeraddana, C Fischione
IEEE Transactions on Control of Network Systems 2 (3), 238-253, 2015
1742015
Distributed and collaborative estimation over wireless sensor networks
A Speranzon, C Fischione, KH Johansson
Proceedings of the 45th IEEE Conference on Decision and Control, 1025-1030, 2006
1572006
Optimizing client association for load balancing and fairness in millimeter-wave wireless networks
G Athanasiou, PC Weeraddana, C Fischione, L Tassiulas
IEEE/ACM Transactions on Networking 23 (3), 836-850, 2014
1492014
Breath: an adaptive protocol for industrial control applications using wireless sensor networks
P Park, C Fischione, A Bonivento, KH Johansson, A Sangiovanni-Vincent
Mobile Computing, IEEE Transactions on 10 (6), 821-838, 2011
1382011
A distributed minimum variance estimator for sensor networks
A Speranzon, C Fischione, KH Johansson, A Sangiovanni-Vincentelli
Selected Areas in Communications, IEEE Journal on 26 (4), 609-621, 2008
1292008
On the convergence of alternating direction lagrangian methods for nonconvex structured optimization problems
S Magnússon, PC Weeraddana, MG Rabbat, C Fischione
IEEE Transactions on Control of Network Systems 3 (3), 296-309, 2015
1262015
Low-latency networking: Where latency lurks and how to tame it
X Jiang, H Shokri-Ghadikolaei, G Fodor, E Modiano, Z Pang, M Zorzi, ...
Proceedings of the IEEE 107 (2), 280-306, 2018
1202018
Spectrum pooling in mmwave networks: Opportunities, challenges, and enablers
F Boccardi, H Shokri-Ghadikolaei, G Fodor, E Erkip, C Fischione, ...
IEEE Communications Magazine 54 (11), 33-39, 2016
1012016
Weighted sum-rate maximization in wireless networks: A review
PC Weeraddana, M Codreanu, M Latva-aho, A Ephremides, C Fischione
Foundations and Trends® in Networking 6 (1–2), 1-163, 2012
972012
Adaptive IEEE 802.15. 4 protocol for energy efficient, reliable and timely communications
P Park, C Fischione, KH Johansson
Proceedings of the 9th ACM/IEEE international conference on information …, 2010
972010
Spectrum sharing in mmWave cellular networks via cell association, coordination, and beamforming
H Shokri-Ghadikolaei, F Boccardi, C Fischione, G Fodor, M Zorzi
IEEE Journal on Selected Areas in Communications 34 (11), 2902-2917, 2016
952016
System level design for clustered wireless sensor networks
A Bonivento, C Fischione, L Necchi, F Pianegiani, ...
IEEE Transactions on Industrial Informatics 3 (3), 202-214, 2007
952007
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20