Παρακολούθηση
Bennis Mehdi
Bennis Mehdi
Full Professor, IEEE Fellow, Head of ICON, University of Oulu
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα oulu.fi - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Advances and open problems in federated learning
P Kairouz, HB McMahan, B Avent, A Bellet, M Bennis, AN Bhagoji, ...
Foundations and trends® in machine learning 14 (1–2), 1-210, 2021
54642021
A vision of 6G wireless systems: Applications, trends, technologies, and open research problems
W Saad, M Bennis, M Chen
IEEE network 34 (3), 134-142, 2019
35442019
A tutorial on UAVs for wireless networks: Applications, challenges, and open problems
M Mozaffari, W Saad, M Bennis, YH Nam, M Debbah
IEEE communications surveys & tutorials 21 (3), 2334-2360, 2019
25062019
Living on the Edge: The Role of Proactive Caching in 5G Wireless Networks
E Bastug, M Bennis, M Debbah
IEEE Com. Mag. SI Context Awareness, 2014
13312014
Unmanned aerial vehicle with underlaid device-to-device communications: Performance and tradeoffs
M Mozaffari, W Saad, M Bennis, M Debbah
IEEE Transactions on Wireless Communications 15 (6), 3949-3963, 2016
12522016
Efficient deployment of multiple unmanned aerial vehicles for optimal wireless coverage
M Mozaffari, W Saad, M Bennis, M Debbah
IEEE Communications Letters 20 (8), 1647-1650, 2016
11242016
Mobile unmanned aerial vehicles (UAVs) for energy-efficient Internet of Things communications
M Mozaffari, W Saad, M Bennis, M Debbah
IEEE Transactions on Wireless Communications 16 (11), 7574-7589, 2017
10812017
Ultrareliable and low-latency wireless communication: Tail, risk, and scale
M Bennis, M Debbah, HV Poor
Proceedings of the IEEE 106 (10), 1834-1853, 2018
10172018
A speculative study on 6G
F Tariq, MRA Khandaker, KK Wong, MA Imran, M Bennis, M Debbah
IEEE Wireless Communications 27 (4), 118-125, 2020
8862020
Drone small cells in the clouds: Design, deployment and performance analysis
M Mozaffari, W Saad, M Bennis, M Debbah
2015 IEEE global communications conference (GLOBECOM), 1-6, 2015
7712015
Blockchained on-device federated learning
H Kim, J Park, M Bennis, SL Kim
IEEE Communications Letters 24 (6), 1279-1283, 2019
7322019
Optimized computation offloading performance in virtual edge computing systems via deep reinforcement learning
X Chen, H Zhang, C Wu, S Mao, Y Ji, M Bennis
IEEE Internet of Things Journal 6 (3), 4005-4018, 2018
6432018
Toward interconnected virtual reality: Opportunities, challenges, and enablers
E Bastug, M Bennis, M Médard, M Debbah
IEEE Communications Magazine 55 (6), 110-117, 2017
6162017
Wireless network intelligence at the edge
J Park, S Samarakoon, M Bennis, M Debbah
Proceedings of the IEEE 107 (11), 2204-2239, 2019
6052019
Communication-efficient on-device machine learning: Federated distillation and augmentation under non-iid private data
E Jeong, S Oh, H Kim, J Park, M Bennis, SL Kim
arXiv preprint arXiv:1811.11479, 2018
6042018
Toward low-latency and ultra-reliable virtual reality
MS Elbamby, C Perfecto, M Bennis, K Doppler
IEEE network 32 (2), 78-84, 2018
5942018
Matching theory for future wireless networks: Fundamentals and applications
Y Gu, W Saad, M Bennis, M Debbah, Z Han
IEEE Communications Magazine 53 (5), 52-59, 2015
5702015
Distributed federated learning for ultra-reliable low-latency vehicular communications
S Samarakoon, M Bennis, W Saad, M Debbah
IEEE Transactions on Communications 68 (2), 1146-1159, 2019
4242019
Beyond 5G with UAVs: Foundations of a 3D wireless cellular network
M Mozaffari, ATZ Kasgari, W Saad, M Bennis, M Debbah
IEEE Transactions on Wireless Communications 18 (1), 357-372, 2018
4242018
Cache-enabled Small Cell Networks: Modeling and Tradeoffs
E Bastug, M Bennis, M Debbah
ISWCS 2014 special session in caching, 2014
388*2014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20