Παρακολούθηση
Dimitrios Papathanasopoulos
Dimitrios Papathanasopoulos
PhD Candidate, University of Patras
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα upatras.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Hall-effect sensor fault identification in brushless DC motor drives using wavelets
E Mitronikas, D Papathanasopoulos, G Athanasiou, S Tsotoulidis
2017 IEEE 11th International Symposium on Diagnostics for Electrical …, 2017
152017
Fault tolerant control of a brushless DC motor with defective position sensors
DA Papathanasopoulos, ED Mitronikas
2018 XIII International Conference on Electrical Machines (ICEM), 1503-1509, 2018
122018
Fault identification on hall-effect sensors positioning in brushless DC motor drives via a fuzzy inference system
D Papathanasopoulos, G Athanasiou, S Tsotoulidis, E Mitronikas
2017 IEEE 11th International Symposium on Diagnostics for Electrical …, 2017
102017
Vibration monitoring for position sensor fault diagnosis in brushless dc motor drives
DA Papathanasopoulos, KN Giannousakis, ES Dermatas, ED Mitronikas
Energies 14 (8), 2248, 2021
42021
Evaluation of the Virtual Third Harmonic Back-EMF in Identifying Misaligned Hall-effect Position Sensors in Brushless DC Motor Drives
DA Papathanasopoulos, ED Mitronikas
2019 IEEE 12th International Symposium on Diagnostics for Electrical …, 2019
42019
Fault Diagnosis of Misaligned Hall-effect Position Sensors in Brushless DC Motor Drives Using a Goertzel Algorithm
DA Papathanasopoulos, DV Spyropoulos, ED Mitronikas
2019 IEEE 12th International Symposium on Diagnostics for Electrical …, 2019
42019
Diagnosis of Defective Hall-effect Position Sensors in Brushless DC Motor Drives
DA Papathanasopoulos, ED Mitronikas
2019 IEEE Workshop on Electrical Machines Design, Control and Diagnosis …, 2019
42019
Design, fabrication, and testing of an electronic device for the automatic control of electrochromic windows
D Papathanasopoulos, G Leftheriotis, E Mitronikas
Journal of Building Engineering 12, 248-258, 2017
42017
An Alternative Approach for Condition Monitoring of Brushless DC Motor Drives
DA Papathanasopoulos, ED Mitronikas, KN Giannousakis, ES Dermatas
2020 International Conference on Electrical Machines (ICEM) 1, 1280-1286, 2020
12020
Commutation Angle Self-Calibrating Technique for Brushless DC Motor Drives with Defective Hall-effect Position Sensors
DA Papathanasopoulos, DV Spyropoulos, ED Mitronikas, AD Karlis
2020 International Conference on Electrical Machines (ICEM) 1, 1301-1307, 2020
12020
QUADRATIC OPTIMAL CONTROL OF A LOW POWER BRUSHLESS DC MOTOR
DA Papathanasopoulos, DV Spyropoulos, ED Mitronikas
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–11