Παρακολούθηση
Yanshuai Cao
Yanshuai Cao
Senior Research Lead @ Borealis AI (RBC Institute for Research); University of Toronto
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cs.toronto.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Adversarial Manipulation of Deep Representations
S Sabour*, Y Cao*, F Faghri, DJ Fleet
International Conference on Learning Representations (ICLR) 2016, 2016
2952016
Generalized Product of Experts for Automatic and Principled Fusion of Gaussian Process Predictions
Y Cao, DJ Fleet
Modern Nonparametrics 3: Automating the Learning Pipeline workshop at NIPS …, 2014
1642014
Efficient Optimization for Sparse Gaussian Process Regression
A Cao, Y., Brubaker, M., Fleet, D.J., Hertzmann
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence 37 (12), 2415 …, 2015
68*2015
Efficient optimization for sparse Gaussian process regression
Y Cao, MA Brubaker, DJ Fleet, A Hertzmann
Advances in Neural Information Processing Systems 26, 2013
682013
Adversarial Contrastive Estimation
AJ Bose*, H Ling*, Y Cao*
Association for Computational Linguistics (ACL 2018, long paper oral), 2018
552018
Automatic Selection of t-SNE Perplexity
Y Cao, L Wang
AutoML 2017 workshop at ICML, 2017
462017
On Variational Learning of Controllable Representations for Text without Supervision
P Xu, JCK Cheung, Y Cao
International Conference on Machine Learning (ICML), 2020, https://arxiv.org …, 2020
45*2020
A Cross-Domain Transferable Neural Coherence Model
P Xu, H Saghir, JS Kang, T Long, AJ Bose, Y Cao, JCK Cheung
Association for Computational Linguistics (ACL 2019), 2019
402019
Systems and methods for cyberbot network detection
A Amiri, B Croll, F Cory, AK Sethurajan, V Yadav, SKC Chiang, ...
US Patent 10,819,724, 2020
312020
Optimizing deeper transformers on small datasets
P Xu, D Kumar, W Yang, W Zi, K Tang, C Huang, JCK Cheung, ...
arXiv preprint arXiv:2012.15355, 2020
292020
Systems and methods for malicious code detection
C Smyth, F Cory, YC Lui, CAO Yanshuai
US Patent 10,685,284, 2020
242020
Adversarial robustness of pruned neural networks
L Wang, GW Ding, R Huang, Y Cao, YC Lui
212018
Few-shot self reminder to overcome catastrophic forgetting
J Wen, Y Cao, R Huang
arXiv preprint arXiv:1812.00543, 2018
202018
Improving GAN Training via Binarized Representation Entropy (BRE) Regularization
Y Cao, GW Ding, KYC Lui, R Huang
International Conference on Learning Representations (ICLR) 2018, 2018
192018
Evaluating lossy compression rates of deep generative models
S Huang, A Makhzani, Y Cao, R Grosse
International Conference on Machine Learning, 4444-4454, 2020
172020
System and method for adaptive data visualization
L Wang, CAO Yanshuai
US Patent 10,739,955, 2020
152020
Method and device for generative adversarial network training
B Avishek, CAO Yanshuai
US Patent 11,062,179, 2021
122021
Code Generation from Natural Language with Less Prior and More Monolingual Data
S Norouzi, K Tang, Y Cao
arXiv preprint arXiv:2101.00259, 2021
12*2021
Robust pruned neural networks via adversarial training
L Wang, W Ding, R Huang, CAO Yanshuai, YC Lui
US Patent 11,562,244, 2023
112023
System and method for improved neural network training
CAO Yanshuai, YC Lui, W Ding, R Huang
US Patent App. 16/172,451, 2019
92019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20