Παρακολούθηση
Vanessa Sochat
Vanessa Sochat
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα llnl.gov - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Singularity: Scientific containers for mobility of compute
GM Kurtzer, V Sochat, MW Bauer
PloS one 12 (5), e0177459, 2017
9722017
The brain imaging data structure, a format for organizing and describing outputs of neuroimaging experiments
KJ Gorgolewski, T Auer, VD Calhoun, RC Craddock, S Das, EP Duff, ...
Scientific data 3 (1), 1-9, 2016
8542016
NeuroVault. org: a web-based repository for collecting and sharing unthresholded statistical maps of the human brain
KJ Gorgolewski, G Varoquaux, G Rivera, Y Schwarz, SS Ghosh, ...
Frontiers in neuroinformatics 9, 8, 2015
5022015
Long-term neural and physiological phenotyping of a single human
RA Poldrack, TO Laumann, O Koyejo, B Gregory, A Hover, MY Chen, ...
Nature communications 6 (1), 1-15, 2015
3492015
Sustainable data analysis with Snakemake
F Mölder, KP Jablonski, B Letcher, MB Hall, CH Tomkins-Tinch, V Sochat, ...
F1000Research 10, 2021
2462021
Searching for a minimal set of behaviors for autism detection through feature selection-based machine learning
JA Kosmicki, V Sochat, M Duda, DP Wall
Translational psychiatry 5 (2), e514-e514, 2015
1772015
NeuroVault. org: A repository for sharing unthresholded statistical maps, parcellations, and atlases of the human brain
KJ Gorgolewski, G Varoquaux, G Rivera, Y Schwartz, VV Sochat, ...
Neuroimage 124, 1242-1244, 2016
752016
The brain imaging data structure, a format for organizing and describing outputs of neuroimaging experiments. Scientific Data, 3, 160044
KJ Gorgolewski, T Auer, VD Calhoun, RC Craddock, S Das, EP Duff, ...
712016
Sharing brain mapping statistical results with the neuroimaging data model
C Maumet, T Auer, A Bowring, G Chen, S Das, G Flandin, S Ghosh, ...
Scientific data 3 (1), 1-15, 2016
482016
Power and sample size calculations for fMRI studies based on the prevalence of active peaks
J Durnez, J Degryse, B Moerkerke, R Seurinck, V Sochat, RA Poldrack, ...
BioRxiv, 049429, 2016
482016
The experiment factory: Standardizing behavioral experiments
VV Sochat, IW Eisenberg, AZ Enkavi, J Li, PG Bissett, RA Poldrack
Frontiers in psychology 7, 610, 2016
462016
Enhancing reproducibility in scientific computing: Metrics and registry for Singularity containers
VV Sochat, CJ Prybol, GM Kurtzer
PloS one 12 (11), e0188511, 2017
432017
Ten simple rules for writing Dockerfiles for reproducible data science
D Nüst, V Sochat, B Marwick, SJ Eglen, T Head, T Hirst, BD Evans
PLoS computational biology 16 (11), e1008316, 2020
372020
DataLad: distributed system for joint management of code, data, and their relationship
Y Halchenko, K Meyer, B Poldrack, D Solanky, A Wagner, J Gors, ...
Journal of Open Source Software 6 (63), 2021
292021
A robust classifier to distinguish noise from fMRI independent components
V Sochat, K Supekar, J Bustillo, V Calhoun, JA Turner, DL Rubin
PLoS One 9 (4), e95493, 2014
292014
Power and sample size calculations for fMRI studies based on the prevalence of active peaks. bioRxiv, 049429
J Durnez, J Degryse, B Moerkerke, R Seurinck, V Sochat, R Poldrack, ...
182016
The experiment factory: Reproducible experiment containers
V Sochat
Journal of Open Source Software 3 (22), 521, 2018
162018
Containershare: Open Source Registry to build, test, deploy with CircleCI
V Sochat
Journal of Open Source Software 3 (28), 878, 2018
112018
Singularity registry: open source registry for singularity images
V Sochat
Journal of Open Source Software 2 (18), 426, 2017
82017
Brain imaging data structure-a new standard for describing and organizing human neuroimaging data
KJ Gorgolewski, JB Poline, DB Keator, BN Nichols, T Auer, RC Craddock, ...
INCF Neuroinformatics 10, 2015
62015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20