Παρακολούθηση
Rajesh Vilas Chopdekar
Rajesh Vilas Chopdekar
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα wdc.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Enhanced ferroelectricity in ultrathin films grown directly on silicon
SS Cheema, D Kwon, N Shanker, R Dos Reis, SL Hsu, J Xiao, H Zhang, ...
Nature 580 (7804), 478-482, 2020
5732020
Electric field-induced magnetization switching in epitaxial columnar nanostructures
F Zavaliche, H Zheng, L Mohaddes-Ardabili, SY Yang, Q Zhan, P Shafer, ...
Nano letters 5 (9), 1793-1796, 2005
5432005
Single domain spin manipulation by electric fields in strain coupled artificial multiferroic nanostructures
M Buzzi, RV Chopdekar, JL Hockel, A Bur, T Wu, N Pilet, P Warnicke, ...
Physical review letters 111 (2), 027204, 2013
2592013
Direct observation of thermal relaxation in artificial spin ice
A Farhan, PM Derlet, A Kleibert, A Balan, RV Chopdekar, M Wyss, ...
Physical review letters 111 (5), 057204, 2013
2172013
Exploring hyper-cubic energy landscapes in thermally active finite artificial spin-ice systems
A Farhan, PM Derlet, A Kleibert, A Balan, RV Chopdekar, M Wyss, ...
Nature Physics 9 (6), 375-382, 2013
2142013
Patterning-Induced Ferromagnetism of Fe3GeTe2 van der Waals Materials beyond Room Temperature
Q Li, M Yang, C Gong, RV Chopdekar, AT N’Diaye, J Turner, G Chen, ...
Nano letters 18 (9), 5974-5980, 2018
2022018
Thermal fluctuations in artificial spin ice
V Kapaklis, UB Arnalds, A Farhan, RV Chopdekar, A Balan, A Scholl, ...
Nature nanotechnology 9 (7), 514-519, 2014
1902014
Magnetoelectric coupling in epitaxial CoFe2O4 on BaTiO3
RV Chopdekar, Y Suzuki
Applied physics letters 89 (18), 2006
1392006
Controlling spin current polarization through non-collinear antiferromagnetism
T Nan, CX Quintela, J Irwin, G Gurung, DF Shao, J Gibbons, N Campbell, ...
Nature communications 11 (1), 4671, 2020
1382020
Creation and observation of Hopfions in magnetic multilayer systems
N Kent, N Reynolds, D Raftrey, ITG Campbell, S Virasawmy, S Dhuey, ...
Nature communications 12 (1), 1562, 2021
1342021
Anisotropic x-ray magnetic linear dichroism at the Fe edges in
E Arenholz, G van der Laan, RV Chopdekar, Y Suzuki
Physical Review B 74 (9), 094407, 2006
1342006
Angle-Dependent X-Ray Magnetic Linear Dichroism: Interfacial Coupling Revisited
E Arenholz, G van der Laan, RV Chopdekar, Y Suzuki
Physical review letters 98 (19), 197201, 2007
1322007
Influence of crystal field on anisotropic x-ray magnetic linear dichroism at the edges
G van der Laan, E Arenholz, RV Chopdekar, Y Suzuki
Physical Review B 77 (6), 064407, 2008
1302008
Emergent magnetic monopole dynamics in macroscopically degenerate artificial spin ice
A Farhan, M Saccone, CF Petersen, S Dhuey, RV Chopdekar, YL Huang, ...
Science advances 5 (2), eaav6380, 2019
1282019
Tuning Magnetic Domain Structure in Nanoscale La0.7Sr0.3MnO3 Islands
Y Takamura, RV Chopdekar, A Scholl, A Doran, JA Liddle, B Harteneck, ...
Nano Letters 6 (6), 1287-1291, 2006
1092006
Control of the magnetic and magnetotransport properties of La0. 67Sr0. 33MnO3 thin films through epitaxial strain
Y Takamura, RV Chopdekar, E Arenholz, Y Suzuki
Applied Physics Letters 92 (16), 2008
982008
Itinerant ferromagnetism in van der Waals crystals above room temperature
H Zhang, R Chen, K Zhai, X Chen, L Caretta, X Huang, RV Chopdekar, ...
Physical Review B 102 (6), 064417, 2020
962020
Creation of skyrmions in van der Waals ferromagnet Fe3GeTe2 on (Co/Pd)n superlattice
M Yang, Q Li, RV Chopdekar, R Dhall, J Turner, JD Carlström, C Ophus, ...
Science advances 6 (36), eabb5157, 2020
952020
Deterministic optical control of room temperature multiferroicity in BiFeO3 thin films
YD Liou, YY Chiu, RT Hart, CY Kuo, YL Huang, YC Wu, RV Chopdekar, ...
Nature materials 18 (6), 580-587, 2019
862019
Spatially resolved strain-imprinted magnetic states in an artificial multiferroic
RV Chopdekar, VK Malik, AF Rodríguez, L Le Guyader, Y Takamura, ...
Physical Review B 86 (1), 014408, 2012
802012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20