Παρακολούθηση
Nikos Ntarmos
Nikos Ntarmos
Director of Database Lab, Huawei Technologies R&D (UK) Ltd; Honorary Lecturer, U. of Glasgow, UK
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα huawei.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Towards High Performance Peer-to-Peer Content and Resource Sharing Systems.
P Triantafillou, C Xiruhaki, M Koubarakis, N Ntarmos
CIDR, 2003
1562003
Replication, load balancing and efficient range query processing in dhts
T Pitoura, N Ntarmos, P Triantafillou
Advances in Database Technology-EDBT 2006: 10th International Conference on …, 2006
1352006
Longitudinal analytics on web archive data: It's about time!
G Weikum, N Ntarmos, M Spaniol, P Triantafillou, A Benczúr, S Kirkpatrick, ...
5th biennial Conference on Innovative Data Systems Research (CIDR), 2011
732011
Performance and scalability of indexed subgraph query processing methods
F Katsarou, N Ntarmos, P Triantafillou
Proceedings of the VLDB Endowment 8 (12), 1566-1577, 2015
672015
Discovering and exploiting keyword and attribute-value co-occurrences to improve P2P routing indices
S Michel, M Bender, N Ntarmos, P Triantafillou, G Weikum, C Zimmer
Proceedings of the 15th ACM international conference on Information and …, 2006
552006
SeAl: Managing accesses and data in peer-to-peer sharing networks
N Ntarmos, P Triantafillou
Proceedings. Fourth International Conference on Peer-to-Peer Computing, 2004 …, 2004
542004
Counting at large: Efficient cardinality estimation in internet-scale data networks
N Ntarmos, P Triantafillou, G Weikum
22nd International Conference on Data Engineering (ICDE'06), 40-40, 2006
482006
Indexing query graphs to speed up graph query processing
J Wang, N Ntarmos, P Triantafillou
462016
eXO: Decentralized Autonomous Scalable Social Networking.
A Loupasakis, N Ntarmos, P Triantafillou, D Makreshanski
CIDR, 85-95, 2011
462011
Rank join queries in nosql databases
N Ntarmos, I Patlakas, P Triantafillou
Proceedings of the VLDB Endowment 7 (7), 493-504, 2014
372014
Detecting pornographic images by localizing skin ROIs
S Karavarsamis, N Ntarmos, K Blekas, I Pitas
International Journal of Digital Crime and Forensics (IJDCF) 5 (1), 39-53, 2013
362013
Graphcache: A caching system for graph queries
J Wang, N Ntarmos, P Triantafillou
332017
Interval indexing and querying on key-value cloud stores
G Sfakianakis, I Patlakas, N Ntarmos, P Triantafillou
2013 IEEE 29th International Conference on Data Engineering (ICDE), 805-816, 2013
332013
Saturn: range queries, load balancing and fault tolerance in DHT data systems
T Pitoura, N Ntarmos, P Triantafillou
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering 24 (7), 1313-1327, 2010
312010
Distributed hash sketches: Scalable, efficient, and accurate cardinality estimation for distributed multisets
N Ntarmos, P Triantafillou, G Weikum
ACM Transactions on Computer Systems (TOCS) 27 (1), 1-53, 2009
302009
AESOP: Altruism-Endowed self-organizing peers
N Ntarmos, P Triantafillou
International Workshop on Databases, Information Systems, and Peer-to-Peer …, 2004
282004
NanoPeer networks and P2P worlds
P Triantafillou, N Ntarmos, S Nikoletseas, P Spirakis
Proceedings Third International Conference on Peer-to-Peer Computing …, 2003
262003
Subgraph querying with parallel use of query rewritings and alternative algorithms
F Katsarou, N Ntarmos, P Triantafillou
252017
One is enough: Distributed filtering for duplicate elimination
G Koloniari, N Ntarmos, E Pitoura, D Souravlias
Proceedings of the 20th ACM international conference on Information and …, 2011
212011
Range query optimization leveraging peer heterogeneity in DHT data networks
N Ntarmos, T Pitoura, P Triantafillou
International Workshop on Databases, Information Systems, and Peer-to-Peer …, 2005
212005
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20