Παρακολούθηση
Maria Elena de Lima
Maria Elena de Lima
Professor Programa de Pós Graduação em Medicina e Biomedicina da Faculdade Santa Casa de Belo
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα faculdadesantacasabh.edu.br - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Neutralizing properties of Musa paradisiaca L.(Musaceae) juice on phospholipase A2, myotoxic, hemorrhagic and lethal activities of crotalidae venoms
MH Borges, DLF Alves, DS Raslan, D Piló-Veloso, VM Rodrigues, ...
Journal of ethnopharmacology 98 (1-2), 21-29, 2005
1402005
Comparison of the partial proteomes of the venoms of Brazilian spiders of the genus Phoneutria
M Richardson, AMC Pimenta, MP Bemquerer, MM Santoro, PSL Beirao, ...
Comparative Biochemistry and Physiology Part C: Toxicology & Pharmacology …, 2006
1252006
Tityus serrulatus toxin VII bears pharmacological properties of both β-toxin and insect toxin from scorpion venoms
ME De Lima, MF Martin, CR Diniz, H Rochat
Biochemical and biophysical research communications 139 (1), 296-302, 1986
1151986
Small peptides, big world: biotechnological potential in neglected bioactive peptides from arthropod venoms
AMC Pimenta, ME De Lima
Journal of peptide science: an official publication of the European Peptide …, 2005
1052005
Moving pieces in a taxonomic puzzle: venom 2D-LC/MS and data clustering analyses to infer phylogenetic relationships in some scorpions from the Buthidae family (Scorpiones)
DG Nascimento, B Rates, DM Santos, T Verano-Braga, A Barbosa-Silva, ...
Toxicon 47 (6), 628-639, 2006
1032006
Tityus serrulatus Hypotensins: a new family of peptides from scorpion venom
T Verano-Braga, C Rocha-Resende, DM Silva, D Ianzer, ...
Biochemical and biophysical research communications 371 (3), 515-520, 2008
1002008
LyeTx I, a potent antimicrobial peptide from the venom of the spider Lycosa erythrognatha
DM Santos, RM Verly, D Piló-Veloso, M De Maria, MAR De Carvalho, ...
Amino Acids 39, 135-144, 2010
852010
Enzymes with gelatinolytic activity can be found in Tityus bahiensis and Tityus serrulatus venoms
FM Almeida, AMC Pimenta, SG De Figueiredo, MM Santoro, ...
Toxicon 40 (7), 1041-1045, 2002
832002
Venomic analyses of Scolopendra viridicornis nigra and Scolopendra angulata (Centipede, Scolopendromorpha): shedding light on venoms from a neglected group
B Rates, MP Bemquerer, M Richardson, MH Borges, RAV Morales, ...
Toxicon 49 (6), 810-826, 2007
812007
Individual variability in Tityus serrulatus (Scorpiones, Buthidae) venom elicited by matrix‐assisted laser desorption/ionization time‐of‐flight mass spectrometry
AMC Pimenta, FDM Almeida, ME de Lima, MF Martin‐Eauclaire, ...
Rapid communications in mass spectrometry 17 (5), 413-418, 2003
802003
Purification and amino acid sequence of a highly insecticidal toxin from the venom of the Brazilian spider Phoneutria nigriventer which inhibits NMDA-evoked currents in rat …
SG De Figueiredo, ME De Lima, MN Cordeiro, CR Diniz, D Patten, ...
Toxicon 39 (2-3), 309-317, 2001
802001
Phoneutria nigriventer ω-phonetoxin IIA blocks the Cav2 family of calcium channels and interacts with ω-conotoxin-binding sites
RG Dos Santos, C Van Renterghem, N Martin-Moutot, P Mansuelle, ...
Journal of Biological Chemistry 277 (16), 13856-13862, 2002
792002
Biological properties of the venom from the scorpionfish (Scorpaena plumieri) and purification of a gelatinolytic protease
LC Carrijo, F Andrich, ME De Lima, MN Cordeiro, M Richardson, ...
Toxicon 45 (7), 843-850, 2005
782005
Tx2-6 toxin of the Phoneutria nigriventer spider potentiates rat erectile function
KP Nunes, A Costa-Gonçalves, LF Lanza, SF Côrtes, MN Cordeiro, ...
Toxicon 51 (7), 1197-1206, 2008
772008
Tityus serrulatus venom peptidomics: assessing venom peptide diversity
B Rates, KKF Ferraz, MH Borges, M Richardson, ME De Lima, ...
Toxicon 52 (5), 611-618, 2008
712008
Nervous System of Periplaneta americana Cockroach as a Model in Toxinological Studies: A Short Historical and Actual View
M Stankiewicz, M Dąbrowski, ME De Lima
Journal of Toxicology 2012, 2012
672012
Peptides of arachnid venoms with insecticidal activity targeting sodium channels
ME De Lima, SG Figueiredo, AMC Pimenta, DM Santos, MH Borges, ...
Comparative Biochemistry and Physiology Part C: Toxicology & Pharmacology …, 2007
672007
The toxin Tx4 (6-1) from the spider Phoneutria nigriventer slows down Na+ current inactivation in insect CNS via binding to receptor site 3
ME De Lima, M Stankiewicz, A Hamon, SG De Figueiredo, MN Cordeiro, ...
Journal of Insect Physiology 48 (1), 53-61, 2002
672002
Venomic analysis and evaluation of antivenom cross-reactivity of South American Micrurus species
PHC Ciscotto, B Rates, DAF Silva, M Richardson, LP Silva, H Andrade, ...
Journal of proteomics 74 (9), 1810-1825, 2011
662011
Purification, amino-acid sequence and partial characterization of two toxins with anti-insect activity from the venom of the South American scorpion Tityus bahiensis (Buthidae)
AMC Pimenta, MF Martin-Eauclaire, H Rochat, SG Figueiredo, ...
Toxicon 39 (7), 1009-1019, 2001
632001
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20