Παρακολούθηση
Theoni Pitoura
Theoni Pitoura
Researcher, Computer Engineer
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα pgnp.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Replication, load balancing and efficient range query processing in dhts
T Pitoura, N Ntarmos, P Triantafillou
Advances in Database Technology-EDBT 2006: 10th International Conference on …, 2006
1342006
Towards a unifying framework for complex query processing over structured peer-to-peer data networks
P Triantafillou, T Pitoura
International Workshop on Databases, Information Systems, and Peer-to-Peer …, 2003
1162003
Load distribution fairness in p2p data management systems
T Pitoura, P Triantafillou
2007 IEEE 23rd International Conference on Data Engineering, 396-405, 2006
422006
Saturn: range queries, load balancing and fault tolerance in DHT data systems
T Pitoura, N Ntarmos, P Triantafillou
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering 24 (7), 1313-1327, 2010
312010
Self-join size estimation in large-scale distributed data systems
T Pitoura, P Triantafillou
2008 IEEE 24th International Conference on Data Engineering, 764-773, 2008
292008
Range query optimization leveraging peer heterogeneity in DHT data networks
N Ntarmos, T Pitoura, P Triantafillou
Databases, Information Systems, and Peer-to-Peer Computing, 111-122, 2007
212007
Distribution fairness in Internet-scale networks
T Pitoura, P Triantafillou
ACM Transactions on Internet Technology (TOIT) 9 (4), 1-36, 2009
32009
HotRoD: Load Balancing and Efficient Range Query Processing in Peer-to-Peer Data Networks
T Pitoura, N Ntarmos, P Triantafillou
RA Computer Technology Institute, 2004
22004
The RangeGuard: Range Query Optimization in Peer-to-Peer Data Networks
N Ntarmos, T Pitoura, P Triantafillou
RA Computer Technology Institute, 2004
22004
Towards Efficient Complex Data Management Services in Peer-to-Peer Networks
I Aekaterinidis, N Ntarmos, T Pitoura, P Triantafillou
Global Data Management, 30-52, 2006
12006
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–10