Παρακολούθηση
Efterpi Koskeridou
Efterpi Koskeridou
Professor National and Kapodistrian University of Athens Faculty of Geology and
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα geol.uoa.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Physical and anthropogenic factors related to landslide activity in the Northern Peloponnese, Greece
HD Skilodimou, GD Bathrellos, E Koskeridou, K Soukis, D Rozos
Land 7 (3), 85, 2018
562018
Tectonic and climatic controls on coastal sedimentation: the Late Pliocene–Middle Pleistocene of northeastern Rhodes, Greece
JJ Cornée, P Moissette, S Joannin, JP Suc, F Quillévéré, W Krijgsman, ...
Sedimentary Geology 187 (3-4), 159-181, 2006
552006
Spectacular preservation of seagrasses and seagrass-associated communities from the Pliocene of Rhodes, Greece
P Moissette, E Koskeridou, JJ Cornée, F Guillocheau, C Lécuyer
Palaios 22 (2), 200-211, 2007
542007
Changes in vegetation and marine environments in the eastern Mediterranean (Rhodes, Greece) during the Early and Middle Pleistocene
S Joannin, JJ Cornée, P Moissette, JP Suc, E Koskeridou, C Lécuyer, ...
Journal of the Geological Society 164 (6), 1119-1131, 2007
352007
Temporal and spatial analysis of flood occurrences in the drainage basin of pinios river (thessaly, central greece)
GD Bathrellos, HD Skilodimou, K Soukis, E Koskeridou
Land 7 (3), 106, 2018
342018
Palaeoenvironmental changes at the Tortonian/Messinian boundary: A deep-sea sedimentary record of the eastern Mediterranean Sea
P Moissette, JJ Cornée, A Antonarakou, G Kontakiotis, H Drinia, ...
Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 505, 217-233, 2018
312018
The western edge of the Mediterranean Pelagian Platform: a Messinian mixed siliciclastic–carbonate ramp in northern Tunisia
P Moissette, JJ Cornée, B Mannaï-Tayech, M Rabhi, JP André, ...
Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 285 (1-2), 85-103, 2010
292010
Messinian salinity crisis record under strong freshwater input in marginal, intermediate, and deep environments: The case of the North Aegean
V Karakitsios, JJ Cornée, T Tsourou, P Moissette, G Kontakiotis, K Agiadi, ...
Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 485, 316-335, 2017
282017
Planktonic foraminiferal abnormalities in coastal and open marine eastern Mediterranean environments: A natural stress monitoring approach in recent and early Holocene marine …
A Antonarakou, G Kontakiotis, S Zarkogiannis, PG Mortyn, H Drinia, ...
Journal of Marine Systems 181, 63-78, 2018
262018
Fish otoliths from the Pliocene Heraklion Basin (Crete Island, Eastern Mediterranean)
K Agiadi, E Koskeridou, M Triantaphyllou, A Girone, V Karakitsios
Geobios 46 (6), 461-472, 2013
262013
Pleistocene marine fish invasions and paleoenvironmental reconstructions in the eastern Mediterranean
K Agiadi, A Girone, E Koskeridou, P Moissette, JJ Cornee, F Quillévéré
Quaternary Science Reviews 196, 80-99, 2018
232018
Late Pliocene benthic foraminifera and mollusks from the Atsipades Section, Central Crete; Palaeoecological distribution and use in palaeoenvironmental assessment
H Drinia, E Koskeridou, A Antonarakou
Geobios 38 (3), 315-324, 2005
212005
Pleistocene rolling stones or large bryozoan nodules in a mixed siliciclastic-carbonate environment (Rhodes, Greece)
P Moissette, JJ Cornée, E Koskeridou
Palaios 25 (1), 24-39, 2010
202010
Facies associations in warm-temperate siliciclastic deposits: insights from early Pleistocene eastern Mediterranean (Rhodes, Greece)
P Moissette, E Koskeridou, H Drinia, JJ Cornee
Geological Magazine 153 (1), 61-83, 2016
192016
Multiproxy ecosystem response of abrupt Holocene climatic changes in the northeastern Mediterranean sedimentary archive and hydrologic regime
C Giamali, E Koskeridou, A Antonarakou, C Ioakim, G Kontakiotis, ...
Quaternary Research 92 (3), 665-685, 2019
182019
Fossil assemblages associated with submerged beachrock beds as indicators of environmental changes in terrigenous sediments: Examples from the Gelasian (Early Pleistocene) of …
P Moissette, E Koskeridou, JJ Cornée, JP André
Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 369, 14-27, 2013
182013
Preliminary results based on geochemical sedimentary constraints on the hydrocarbon potential and depositional environment of a Messinian sub-salt mixed siliciclastic-carbonate …
G Kontakiotis, V Karakitsios, JJ Cornée, P Moissette, SD Zarkogiannis, ...
Mediterranean Geoscience Reviews 2 (2), 247-265, 2020
152020
Early Pliocene gastropod assemblages from the eastern Mediterranean (SW Peloponnese, Greece) and their palaeobiogeographic implications
E Koskeridou, C Giamali, A Antonarakou, G Kontakiotis, V Karakitsios
Geobios 50 (4), 267-277, 2017
152017
Coastal fish otoliths from the early Pleistocene of Rhodes (eastern Mediterranean)
K Agiadi, G Vasileiou, E Koskeridou, P Moissette, JJ Cornée
Geobios 55, 1-15, 2019
142019
Benthic foraminifera associated with the zooxanthellate coral cladocora in the Pleistocene of the Kos Island (Aegean sea, Greece): Sea level changes and palaeoenvironmental …
H Drinia, E Tzortzaki
Bulletin of the Geological Society of Greece 43 (2), 613-619, 2010
142010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20