Παρακολούθηση
Vicente Parra Vega
Vicente Parra Vega
Professor of Robotics and Mechatronics
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cinvestav.mx
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Dynamic sliding PID control for tracking of robot manipulators: Theory and experiments
V Parra-Vega, S Arimoto, YH Liu, G Hirzinger, P Akella
IEEE Transactions on Robotics and Automation 19 (6), 967-976, 2003
3562003
Phantom omni haptic device: Kinematic and manipulability
AJ Silva, OAD Ramirez, VP Vega, JPO Oliver
2009 Electronics, Robotics and Automotive Mechanics Conference (CERMA), 193-198, 2009
1892009
Robust backstepping control based on integral sliding modes for tracking of quadrotors
H Ramirez-Rodriguez, V Parra-Vega, A Sanchez-Orta, O Garcia-Salazar
Journal of Intelligent & Robotic Systems 73 (1), 51-66, 2014
1532014
Chattering‐free sliding mode control for a class of nonlinear mechanical systems
V Parra‐Vega, G Hirzinger
International Journal of Robust and Nonlinear Control: IFAC‐Affiliated …, 2001
1052001
Observer-based sliding mode impedance control of bilateral teleoperation under constant unknown time delay
LG García-Valdovinos, V Parra-Vega, MA Arteaga
Robotics and Autonomous Systems 55 (8), 609-617, 2007
912007
Decentralized adaptive control of multiple manipulators in co-operations
YH Liu, S Arimoto, V Parra-Vega, K Kitagaki
International Journal of Control 67 (5), 649-674, 1997
711997
Attitude control of quadrotors based on fractional sliding modes: theory and experiments
C Izaguirre‐Espinosa, AJ Muñoz‐Vázquez, A Sánchez‐Orta, ...
IET Control Theory & Applications 10 (7), 825-832, 2016
682016
On the control of cooperative robots without velocity measurements
J Gudiño-Lau, MA Arteaga, LA Munoz, V Parra-Vega
IEEE Transactions on Control Systems Technology 12 (4), 600-608, 2004
562004
High precision constrained grasping with cooperative adaptive handcontrol
V Parra-Vega, A Rodríguez-Angeles, S Arimoto, G Hirzinger
Journal of Intelligent and Robotic Systems 32 (3), 235-254, 2001
552001
A passivity‐based adaptive sliding mode position‐force control for robot manipulators
V Parra‐Vega, S Arimoto
International Journal of Adaptive Control and Signal Processing 10 (4‐5 …, 1996
551996
Toward aerial grasping and manipulation with multiple UAVs
V Parra-Vega, A Sanchez, C Izaguirre, O Garcia, F Ruiz-Sanchez
Journal of Intelligent & Robotic Systems 70 (1), 575-593, 2013
522013
Second order sliding mode control for robot arms with time base generators for finite-time tracking
V Parra-Vega
Dynamics and Control 11 (2), 175-186, 2001
502001
Cartesian control of robots without dynamic model and observer design
MA Arteaga, A Castillo-Sánchez, V Parra-Vega
Automatica 42 (3), 473-480, 2006
462006
A class of linear velocity observers for nonlinear mechanical systems
S Arimoto
Proc. of 1st Asian Control Conference 2, 633-636, 1994
431994
Fractional-order control for robust position/yaw tracking of quadrotors with experiments
C Izaguirre-Espinosa, AJ Muñoz-Vázquez, A Sánchez-Orta, V Parra-Vega, ...
IEEE Transactions on Control Systems Technology 27 (4), 1645-1650, 2018
412018
Discontinuous model-based adaptive control for robots executing free and constrained tasks
P Akella, V Parra-Vega, S Arimoto, K Tanie
Proceedings of the 1994 IEEE International Conference on Robotics and …, 1994
411994
Haptic guidance of light-exoskeleton for arm-rehabilitation tasks
LI Lugo-Villeda, A Frisoli, O Sandoval-Gonzalez, MA Padilla, ...
RO-MAN 2009-The 18th IEEE International Symposium on Robot and Human …, 2009
352009
Position–yaw tracking of quadrotors
A Sanchez-Orta, V Parra-Vega, C Izaguirre-Espinosa, O Garcia
Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control 137 (6), 061011, 2015
342015
A passivity-based model-free force–motion control of underwater vehicle-manipulator systems
E Olguin-Diaz, G Arechavaleta, G Jarquin, V Parra-Vega
IEEE Transactions on Robotics 29 (6), 1469-1484, 2013
342013
Global asymptotic saturated output feedback control of robot manipulators
Y Su, V Parra-Vega
2008 7th World Congress on Intelligent Control and Automation, 3445-3450, 2008
342008
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20