Adriani Nikolakopoulou
Adriani Nikolakopoulou
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ispm.unibe.ch
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Efficacy, acceptability, and tolerability of antipsychotics in treatment-resistant schizophrenia: a network meta-analysis
MT Samara, M Dold, M Gianatsi, A Nikolakopoulou, B Helfer, G Salanti, ...
JAMA psychiatry 73 (3), 199-210, 2016
1972016
Living systematic review: 1. Introduction—the why, what, when, and how
JH Elliott, A Synnot, T Turner, M Simmonds, EA Akl, S McDonald, ...
Journal of clinical epidemiology 91, 23-30, 2017
1392017
Comparative efficacy and tolerability of 32 oral antipsychotics for the acute treatment of adults with multi-episode schizophrenia: a systematic review and network meta-analysis
M Huhn, A Nikolakopoulou, J Schneider-Thoma, M Krause, M Samara, ...
The Lancet 394 (10202), 939-951, 2019
1292019
Living systematic reviews: 2. Combining human and machine effort
J Thomas, A Noel-Storr, I Marshall, B Wallace, S McDonald, ...
Journal of clinical epidemiology 91, 31-37, 2017
1002017
Characteristics of networks of interventions: a description of a database of 186 published networks
A Nikolakopoulou, A Chaimani, AA Veroniki, HS Vasiliadis, CH Schmid, ...
PloS one 9 (1), e86754, 2014
972014
Transcatheter aortic valve implantation vs. surgical aortic valve replacement for treatment of symptomatic severe aortic stenosis: an updated meta-analysis
GCM Siontis, P Overtchouk, TJ Cahill, T Modine, B Prendergast, F Praz, ...
European heart journal 40 (38), 3143-3153, 2019
792019
Demystifying fixed and random effects meta-analysis
A Nikolakopoulou, D Mavridis, G Salanti
Evidence-based mental health 17 (2), 53-57, 2014
672014
Bibliographic study showed improving statistical methodology of network meta-analyses published between 1999 and 2015
M Petropoulou, A Nikolakopoulou, AA Veroniki, P Rios, A Vafaei, W Zarin, ...
Journal of clinical epidemiology 82, 20-28, 2017
642017
Living systematic reviews: 4. Living guideline recommendations
EA Akl, JJ Meerpohl, J Elliott, LA Kahale, HJ Schünemann, T Agoritsas, ...
Journal of clinical epidemiology 91, 47-53, 2017
592017
Characteristics and knowledge synthesis approach for 456 network meta-analyses: a scoping review
W Zarin, AA Veroniki, V Nincic, A Vafaei, E Reynen, SS Motiwala, ...
BMC medicine 15 (1), 3, 2017
512017
Comparative efficacy and acceptability of pharmacological treatments for post-traumatic stress disorder in adults: a network meta-analysis.
A Cipriani, T Williams, A Nikolakopoulou, G Salanti, A Chaimani, J Ipser, ...
Psychological medicine 48 (12), 1975-1984, 2018
452018
Antipsychotic drugs for patients with schizophrenia and predominant or prominent negative symptoms: a systematic review and meta-analysis
M Krause, Y Zhu, M Huhn, J Schneider-Thoma, I Bighelli, ...
European archives of psychiatry and clinical neuroscience 268 (7), 625-639, 2018
442018
Living network meta-analysis compared with pairwise meta-analysis in comparative effectiveness research: empirical study
A Nikolakopoulou, D Mavridis, TA Furukawa, A Cipriani, AC Tricco, ...
bmj 360, 2018
432018
Systematic review of interventions for treating or preventing antipsychotic-induced tardive dyskinesia.
H Bergman, DM Walker, A Nikolakopoulou, K Soares-Weiser, CE Adams
Health technology assessment 21 (43), 1-218, 2017
422017
Living systematic reviews: 3. Statistical methods for updating meta-analyses
M Simmonds, G Salanti, J McKenzie, J Elliott, T Agoritsas, J Hilton, ...
Journal of clinical epidemiology 91, 38-46, 2017
402017
Endoscopic and open release similarly safe for the treatment of carpal tunnel syndrome. A systematic review and meta-analysis
HS Vasiliadis, A Nikolakopoulou, I Shrier, MP Lunn, R Brassington, ...
PloS one 10 (12), e0143683, 2015
402015
COVID-19 coronavirus research has overall low methodological quality thus far: case in point for chloroquine/hydroxychloroquine
PE Alexander, VB Debono, MJ Mammen, A Iorio, K Aryal, D Deng, ...
Journal of clinical epidemiology, 2020
352020
Outcomes of non-invasive diagnostic modalities for the detection of coronary artery disease: network meta-analysis of diagnostic randomised controlled trials
GCM Siontis, D Mavridis, JP Greenwood, B Coles, A Nikolakopoulou, ...
bmj 360, 2018
322018
How to interpret meta-analysis models: fixed effect and random effects meta-analyses
A Nikolakopoulou, D Mavridis, G Salanti
Evidence-based mental health 17 (2), 64-64, 2014
312014
How many patients with schizophrenia do not respond to antipsychotic drugs in the short term? An analysis based on individual patient data from randomized controlled trials
MT Samara, A Nikolakopoulou, G Salanti, S Leucht
Schizophrenia bulletin 45 (3), 639-646, 2019
282019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20