Παρακολούθηση
Ioannis Hatzilygeroudis
Ioannis Hatzilygeroudis
Professor, Department of Computer Engineering and Informatics,, University of Patras
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ceid.upatras.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Categorizing approaches combining rule‐based and case‐based reasoning
J Prentzas, I Hatzilygeroudis
Expert Systems 24 (2), 97-122, 2007
1852007
Recognizing emotions in text using ensemble of classifiers
I Perikos, I Hatzilygeroudis
Engineering Applications of Artificial Intelligence 51, 191-201, 2016
1562016
Using a hybrid rule-based approach in developing an intelligent tutoring system with knowledge acquisition and update capabilities
I Hatzilygeroudis, J Prentzas
Expert systems with applications 26 (4), 477-492, 2004
1122004
Integrating (rules, neural networks) and cases for knowledge representation and reasoning in expert systems
I Hatzilygeroudis, J Prentzas
Expert Systems with Applications 27 (1), 63-75, 2004
942004
A web-based intelligent tutoring system using hybrid rules as its representational basis
J Prentzas, I Hatzilygeroudis, J Garofalakis
International Conference on Intelligent Tutoring Systems, 119-128, 2002
772002
Deep learning approaches for facial emotion recognition: A case study on FER-2013
P Giannopoulos, I Perikos, I Hatzilygeroudis
Advances in hybridization of intelligent methods, 1-16, 2018
702018
Knowledge representation requirements for intelligent tutoring systems
I Hatzilygeroudis, J Prentzas
International Conference on Intelligent Tutoring Systems, 87-97, 2004
652004
Neurules: improving the performance of symbolic rules
I Hatzilygeroudis, J Prentzas
International Journal on Artificial Intelligence Tools 9 (01), 113-130, 2000
632000
Emotional community detection in social networks
A Kanavos, I Perikos, I Hatzilygeroudis, A Tsakalidis
Computers & Electrical Engineering 65, 449-460, 2018
622018
Integrating hybrid rule-based with case-based reasoning
J Prentzas, I Hatzilygeroudis
European Conference on Case-Based Reasoning, 336-349, 2002
572002
An innovative educational environment based on virtual reality and gamification for learning search algorithms
F Grivokostopoulou, I Perikos, I Hatzilygeroudis
2016 IEEE Eighth International Conference on Technology for Education (T4E …, 2016
502016
An educational system for learning search algorithms and automatically assessing student performance
F Grivokostopoulou, I Perikos, I Hatzilygeroudis
International Journal of Artificial Intelligence in Education 27 (1), 207-240, 2017
492017
Recognizing emotion presence in natural language sentences
I Perikos, I Hatzilygeroudis
International conference on engineering applications of neural networks, 30-39, 2013
482013
Constructing modular hybrid rule bases for expert systems
I Hatzilygeroudis, J Prentzas
International Journal on Artificial Intelligence Tools 10 (01n02), 87-105, 2001
472001
Combinations of case-based reasoning with other intelligent methods
J Prentzas, I Hatzilygeroudis
International Journal of Hybrid Intelligent Systems 6 (4), 189-209, 2009
462009
Conversation emotional modeling in social networks
A Kanavos, I Perikos, P Vikatos, I Hatzilygeroudis, C Makris, A Tsakalidis
2014 IEEE 26th International Conference on Tools with Artificial …, 2014
392014
Using a hybrid AI approach for exercise difficulty level adaptation
C Koutsojannis, G Beligiannis, I Hatzilygeroudis, C Papavlasopoulos, ...
International Journal of Continuing Engineering Education and Life Long …, 2007
392007
Knowledge representation in intelligent educational systems
I Hatzilygeroudis, J Prentzas
Web-based intelligent e-learning systems: Technologies and applications, 175-192, 2006
372006
Neuro-symbolic approaches for knowledge representation in expert systems
I Hatzilygeroudis, J Prentzas
International Journal of Hybrid Intelligent Systems 1 (3-4), 111-126, 2004
362004
Integrations of rule-based and case-based reasoning
J Prentzas, I Hatzilygeroudis
the Proc. of the International Conference on Computer, Communication and …, 2003
362003
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20