Παρακολούθηση
João F. Mano
João F. Mano
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ua.pt
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Chitosan/bioactive glass nanoparticle composite membranes for periodontal regeneration
J Mota, N Yu, SG Caridade, GM Luz, ME Gomes, RL Reis, JA Jansen, ...
Acta biomaterialia 8 (11), 4173-4180, 2012
18432012
Natural origin biodegradable systems in tissue engineering and regenerative medicine: present status and some moving trends
JF Mano, GA Silva, HS Azevedo, PB Malafaya, RA Sousa, SS Silva, ...
Journal of the royal society interface 4 (17), 999-1030, 2007
12392007
Chitosan derivatives obtained by chemical modifications for biomedical and environmental applications
NM Alves, JF Mano
International journal of biological macromolecules 43 (5), 401-414, 2008
9162008
Molecular interactions driving the layer-by-layer assembly of multilayers
J Borges, JF Mano
Chemical reviews 114 (18), 8883-8942, 2014
8062014
Graft copolymerized chitosan—present status and applications
R Jayakumar, M Prabaharan, RL Reis, JF Mano
Carbohydrate Polymers 62 (2), 142-158, 2005
7222005
Stimuli‐responsive polymeric systems for biomedical applications
JF Mano
Advanced Engineering Materials 10 (6), 515-527, 2008
6882008
Natural polymers for the microencapsulation of cells
L Gasperini, JF Mano, RL Reis
Journal of the royal society Interface 11 (100), 20140817, 2014
6232014
Three-dimensional plotted scaffolds with controlled pore size gradients: Effect of scaffold geometry on mechanical performance and cell seeding efficiency
JM Sobral, SG Caridade, RA Sousa, JF Mano, RL Reis
Acta biomaterialia 7 (3), 1009-1018, 2011
6142011
Chitosan-based particles as controlled drug delivery systems
M Prabaharan, JF Mano
Drug delivery 12 (1), 41-57, 2004
6102004
Bioinert, biodegradable and injectable polymeric matrix composites for hard tissue replacement: state of the art and recent developments
JF Mano, RA Sousa, LF Boesel, NM Neves, RL Reis
Composites Science and Technology 64 (6), 789-817, 2004
6012004
Polymer/bioactive glass nanocomposites for biomedical applications: a review
AR Boccaccini, M Erol, WJ Stark, D Mohn, Z Hong, JF Mano
Composites science and technology 70 (13), 1764-1776, 2010
5522010
Novel hydroxyapatite/chitosan bilayered scaffold for osteochondral tissue-engineering applications: Scaffold design and its performance when seeded with goat bone marrow …
JM Oliveira, MT Rodrigues, SS Silva, PB Malafaya, ME Gomes, ...
Biomaterials 27 (36), 6123-6137, 2006
5482006
Thermal properties of thermoplastic starch/synthetic polymer blends with potential biomedical applicability
JF Mano, D Koniarova, RL Reis
Journal of materials science: Materials in medicine 14 (2), 127-135, 2003
5102003
FTIR and DSC studies of mechanically deformed β-PVDF films
S Lanceros-Mendez, JF Mano, AM Costa, VH Schmidt
Journal of Macromolecular Science, Part B 40 (3-4), 517-527, 2001
4732001
Starch-based biodegradable hydrogels with potential biomedical applications as drug delivery systems
C Elvira, JF Mano, J San Roman, RL Reis
Biomaterials 23 (9), 1955-1966, 2002
3862002
Gellan gum: a new biomaterial for cartilage tissue engineering applications
JT Oliveira, L Martins, R Picciochi, PB Malafaya, RA Sousa, NM Neves, ...
Journal of Biomedical Materials Research Part A: An Official Journal of The …, 2010
3842010
Smart thermoresponsive coatings and surfaces for tissue engineering: switching cell-material boundaries
RMP Da Silva, JF Mano, RL Reis
TRENDS in Biotechnology 25 (12), 577-583, 2007
3792007
Stimuli‐responsive hydrogels based on polysaccharides incorporated with thermo‐responsive polymers as novel biomaterials
M Prabaharan, JF Mano
Macromolecular bioscience 6 (12), 991-1008, 2006
3752006
Genipin‐cross‐linked collagen/chitosan biomimetic scaffolds for articular cartilage tissue engineering applications
LP Yan, YJ Wang, L Ren, G Wu, SG Caridade, JB Fan, LY Wang, PH Ji, ...
Journal of Biomedical Materials Research Part A 95 (2), 465-475, 2010
3692010
Controlling cell behavior through the design of polymer surfaces
NM Alves, I Pashkuleva, RL Reis, JF Mano
Small 6 (20), 2208-2220, 2010
3462010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20