Παρακολούθηση
philippe Münch
philippe Münch
Άγνωστη συνεργασία
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα gm.univ-montp2.fr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Quaternary volcano-lacustrine patterns and palaeobotanical data in southern Armenia
V Ollivier, S Nahapetyan, P Roiron, I Gabrielyan, B Gasparyan, ...
Quaternary International 223, 312-326, 2010
662010
Early Pleistocene climate cycles in continental deposits of the Lesser Caucasus of Armenia inferred from palynology, magnetostratigraphy, and 40Ar/39Ar dating
S Joannin, JJ Cornée, P Münch, M Fornari, I Vasiliev, W Krijgsman, ...
Earth and Planetary Science Letters 291 (1-4), 149-158, 2010
562010
Tectonic and climatic controls on coastal sedimentation: the Late Pliocene–Middle Pleistocene of northeastern Rhodes, Greece
JJ Cornée, P Moissette, S Joannin, JP Suc, F Quillévéré, W Krijgsman, ...
Sedimentary Geology 187 (3-4), 159-181, 2006
552006
Correlations and sequence stratigraphic model for Messinian carbonate platforms of the western and central Mediterranean
JJ Cornée, JP Saint Martin, G Conesa, P Münch, JP André, S Saint Martin, ...
International Journal of Earth Sciences 93 (4), 621-633, 2004
552004
40Ar/39Ar dating of the pre-evaporitic Messinian marine sequences of the Melilla basin (Morocco): a proposal for some biosedimentary events as isochrons around the Alboran Sea
S Roger, P Münch, JJ Cornée, JP Saint Martin, G Féraud, S Pestrea, ...
Earth and Planetary Science Letters 179 (1), 101-113, 2000
532000
The late Messinian erosional surface and the subsequent reflooding in the Mediterranean: new insights from the Melilla–Nador basin (Morocco)
JJ Cornée, M Ferrandini, JP Saint Martin, P Münch, M Moullade, ...
Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 230 (1-2), 129-154, 2006
512006
The late Miocene Mediterranean-Atlantic connections through the north Rifian corridor: new insights from the Boudinar and Arbaa Taourirt basins (northeastern Rif, Morocco)
M Achalhi, P Münch, JJ Cornée, A Azdimousa, M Melinte-Dobrinescu, ...
Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 459, 131-152, 2016
482016
Messinian events: new constraints from sedimentological investigations and new 40Ar/39Ar ages in the Melilla–Nador basin (Morocco)
JJ Cornée, S Roger, P Münch, JP Saint Martin, G Féraud, G Conesa, ...
Sedimentary Geology 151 (1-2), 127-147, 2002
472002
Cenozoic exhumation history of Sulu terrane: Implications from (U–Th)/He thermochrology
L Wu, P Monié, F Wang, W Lin, W Ji, M Bonno, P Münch, Q Wang
Tectonophysics 672, 1-15, 2016
442016
Emplacement and cooling of the Dien Bien Phu granitic complex: implications for the tectonic evolution of the Dien Bien Phu Fault (Truong Son Belt, NW Vietnam)
F Roger, M Jolivet, H Maluski, JP Respaut, P Münch, JL Paquette, TV Van, ...
Gondwana Research 26 (2), 785-801, 2014
402014
The Messinian erosional surface and early Pliocene reflooding in the Alboran Sea: New insights from the Boudinar basin, Morocco
JJ Cornée, P Münch, M Achalhi, G Merzeraud, A Azdimousa, F Quillévéré, ...
Sedimentary Geology 333, 115-129, 2016
372016
Land and sea study of the northeastern golfe du Lion rifted margin: the Oligocene–Miocene of southern Provence (Nerthe area, SE France)
J Oudet, P Münch*, J Borgomano, F Quillevere, MC Melinte-Dobrinescu, ...
Bulletin de la Société géologique de France 181 (6), 591-607, 2010
362010
Onshore to offshore reconstruction of the Messinian erosion surface in Western Sardinia, Italy: Implications for the Messinian salinity crisis
JJ Cornée, A Maillard, G Conesa, F Garcia, JP Saint Martin, F Sage, ...
Sedimentary Geology 210 (1-2), 48-60, 2008
362008
Pliocene to Pleistocene carbonate systems of the Guadeloupe archipelago, French Lesser Antilles: a land and sea study (the KaShallow project)
P Münch, JF Lebrun, JJ Cornée, I Thinon, P Guennoc, BJ Marcaillou, ...
Bulletin de la Société géologique de France 184 (1-2), 99-110, 2013
292013
Integrated chronostratigraphy of an intra-arc basin: 40Ar/39Ar datings, micropalaeontology and magnetostratigraphy of the early Miocene Castelsardo basin (northern Sardinia, Italy)
J Oudet, P Münch, C Verati, M Ferrandini, M Melinte-Dobrinescu, ...
Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 295 (1-2), 293-306, 2010
292010
Late Miocene to present-day exhumation and uplift of the Internal Zone of the Rif chain: Insights from low temperature thermochronometry and basin analysis
A Romagny, P Münch, JJ Cornée, M Corsini, A Azdimousa, ...
Journal of Geodynamics 77, 39-55, 2014
272014
Restriction des communications entre l'Atlantique et la Méditerranée au Messinien: apport de la téphrochronologie dans la plate-forme carbonatée et le bassin de Melilla–Nador …
P Münch, S Roger, JJ Cornée, JP Saint Martin, G Féraud, AB Moussa
Comptes Rendus de l'Académie des Sciences-Series IIA-Earth and Planetary …, 2001
262001
Active tectonics within the NW and SE extensions of the Pambak-Sevan-Syunik fault: Implications for the present geodynamics of Armenia
JF Ritz, A Avagyan, M Mkrtchyan, H Nazari, PH Blard, A Karakhanian, ...
Quaternary international 395, 61-78, 2016
252016
Magnetostratigraphy and paleoenvironments in shallow-water carbonates: the Oligocene-Miocene sediments of the northern margin of the Liguro-Provençal basin (West Marseille …
F Demory, G Conesa, J Oudet, H Mansouri, P Munch, J Borgomano, ...
Bulletin de la Société géologique de France 182 (1), 37-55, 2011
252011
Eocene intra-plate shortening responsible for the rise of a faunal pathway in the northeastern Caribbean realm
M Philippon, JJ Cornée, P Münch, DJJ Van Hinsbergen, ...
PLoS One 15 (10), e0241000, 2020
242020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20