Παρακολούθηση
James Xiaoyu Gao
James Xiaoyu Gao
Medway Chair of Manufacturing Engineering, University of Greenwich
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα greenwich.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
An engineering design knowledge reuse methodology using process modelling
D Baxter, J Gao, K Case, J Harding, B Young, S Cochrane, S Dani
Research in engineering design 18 (1), 37-48, 2007
2622007
A framework to integrate design knowledge reuse and requirements management in engineering design
D Baxter, J Gao, K Case, J Harding, B Young, S Cochrane, S Dani
Robotics and Computer-Integrated Manufacturing 24 (4), 585-593, 2008
1582008
Feature technology: an overview
K Case, J Gao
International Journal of Computer Integrated Manufacturing 6 (1-2), 2-12, 1993
1531993
Application of product data management technologies for enterprise integration
JX Gao, H Aziz, PG Maropoulos, WM Cheung
International Journal of Computer Integrated Manufacturing 16 (7-8), 491-500, 2003
1202003
A knowledge management framework to support product-service systems design
D Baxter, R Roy, A Doultsinou, J Gao, M Kalta
International journal of computer integrated manufacturing 22 (12), 1073-1088, 2009
1182009
Open standard, open source and peer-to-peer tools and methods for collaborative product development
H Aziz, J Gao, P Maropoulos, WM Cheung
Computers in Industry 56 (3), 260-271, 2005
1072005
A Web-based Product Service System for aerospace maintenance, repair and overhaul services
H Zhu, J Gao, D Li, D Tang
Computers in Industry 63 (4), 338-348, 2012
1022012
Developing a service knowledge reuse framework for engineering design
A Doultsinou, R Roy, D Baxter, J Gao, A Mann
Journal of Engineering Design 20 (4), 389-411, 2009
882009
An overview of knowledge sharing in new product development
J Gao, A Bernard
The International Journal of Advanced Manufacturing Technology 94 (5), 1545-1550, 2018
772018
Analysis and optimization of temperature distribution in carbon fiber reinforced composite materials during microwave curing process
N Li, Y Li, X Hang, J Gao
Journal of Materials Processing Technology 214 (3), 544-550, 2014
732014
A method for engineering design change analysis using system modelling and knowledge management techniques
G Fei, J Gao, O Owodunni, X Tang
International Journal of Computer Integrated Manufacturing 24 (6), 535-551, 2011
642011
A methodology for best practice knowledge management
S Dani, JA Harding, K Case, RIM Young, S Cochrane, J Gao, D Baxter
Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B: Journal of …, 2006
632006
A dynamic feature information model for integrated manufacturing planning and optimization
Y Li, X Liu, JX Gao, PG Maropoulos
CIRP annals 61 (1), 167-170, 2012
622012
A new process control method for microwave curing of carbon fibre reinforced composites in aerospace applications
N Li, Y Li, J Jelonnek, G Link, J Gao
Composites Part B: Engineering 122, 61-70, 2017
612017
A methodology to facilitate knowledge sharing in the new product development process
DJ Bradfield, JX Gao
International Journal of Production Research 45 (7), 1489-1504, 2007
592007
Product and manufacturing capability modelling in an integrated CAD/process planning environment
JX Gao, XX Huang
The International Journal of Advanced Manufacturing Technology 11 (1), 43-51, 1996
561996
Process and knowledge management in a collaborative maintenance planning system for high value machine tools
S Wan, D Li, J Gao, R Roy, Y Tong
Computers in Industry 84, 14-24, 2017
542017
Tooling design and microwave curing technologies for the manufacturing of fiber-reinforced polymer composites in aerospace applications
Y Li, N Li, J Gao
The International Journal of Advanced Manufacturing Technology 70 (1), 591-606, 2014
522014
Implementation of concurrent engineering in the suppliers to the automotive industry
JX Gao, BM Manson, P Kyratsis
Journal of Materials Processing Technology 107 (1-3), 201-208, 2000
502000
Knowledge reuse in manufacturability analysis
S Cochrane, R Young, K Case, J Harding, J Gao, S Dani, D Baxter
Robotics and Computer-Integrated Manufacturing 24 (4), 508-513, 2008
482008
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20