Παρακολούθηση
George Theodoridis
George Theodoridis
Assist. Prof., Electrical & Computer Eng., Univ. of Patras, Greece
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ece.upatras.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
An efficient reconfigurable multiplier architecture for Galois field GF (2m)
P Kitsos, G Theodoridis, O Koufopavlou
Microelectronics journal 34 (10), 975-980, 2003
1272003
A Survey of Coarse-Grain Reconfigurable Architectures and Cad Tools: Basic Definitions, Critical Design Issues and Existing Coarse-grain Reocnfigurable Systems
G Theodoridis, D Soudris, S Vassiliadis
Fine-and Coarse-Grain Reconfigurable Computing, 89-149, 2007
952007
A high-performance data path for synthesizing DSP kernels
MD Galanis, G Theodoridis, S Tragoudas, CE Goutis
IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and …, 2006
602006
On the exploitation of a high-throughput SHA-256 FPGA design for HMAC
HE Michail, GS Athanasiou, V Kelefouras, G Theodoridis, CE Goutis
ACM Transactions on Reconfigurable Technology and Systems (TRETS) 5 (1), 1-28, 2012
502012
High throughput pipelined FPGA implementation of the new SHA-3 cryptographic hash algorithm
GS Athanasiou, GP Makkas, G Theodoridis
2014 6th International Symposium on Communications, Control and Signal …, 2014
492014
Design and implementation of totally-self checking SHA-1 and SHA-256 hash functions’ architectures
HE Michail, GS Athanasiou, G Theodoridis, A Gregoriades, CE Goutis
Microprocessors and Microsystems 45, 227-240, 2016
402016
High-speed FPGA implementation of secure hash algorithm for IPSec and VPN applications
AP Kakarountas, H Michail, A Milidonis, CE Goutis, G Theodoridis
The Journal of Supercomputing 37, 179-195, 2006
302006
Geranylgeranyl diphosphate synthase activity and taxane production in Taxus baccata cells
G Laskaris, CF De Jong, M Jaziri, R Van Der Heijden, G Theodoridis, ...
Phytochemistry 50 (6), 939-946, 1999
281999
On the development of high-throughput and area-efficient multi-mode cryptographic hash designs in FPGAs
HE Michail, GS Athanasiou, G Theodoridis, CE Goutis
Integration 47 (4), 387-407, 2014
272014
The arise approach for extending embedded processors with arbitrary hardware accelerators
N Vassiliadis, G Theodoridis, S Nikolaidis
IEEE transactions on very large scale integration (VLSI) systems 17 (2), 221-233, 2009
272009
Prognostic significance of metabolomic biomarkers in patients with diabetes mellitus and coronary artery disease
E Karagiannidis, DV Moysidis, AS Papazoglou, E Panteris, O Deda, ...
Cardiovascular Diabetology 21 (1), 70, 2022
262022
Optimising the SHA‐512 cryptographic hash function on FPGAs
GS Athanasiou, HE Michail, G Theodoridis, CE Goutis
IET Computers & Digital Techniques 8 (2), 70-82, 2014
252014
A RISC architecture extended by an efficient tightly coupled reconfigurable unit
N Vassiliadis, N Kavvadias, G Theodoridis, S Nikolaidis
International journal of electronics 93 (6), 421-438, 2006
222006
A novel high-speed counter with counting rate independent of the counter's length
AP Kakarountas, G Theodoridis, KS Papadomanolakis, C Goutis
10th IEEE International Conference on Electronics, Circuits and Systems …, 2003
202003
A logic-based benders decomposition approach for mapping applications on heterogeneous multicore platforms
A Emeretlis, G Theodoridis, P Alefragis, N Voros
ACM Transactions on Embedded Computing Systems (TECS) 15 (1), 1-28, 2016
192016
Switching activity estimation under real-gate delay using timed Boolean functions
G Theodoridis, S Theoharis, D Soudris, C Goutis
IEE Proceedings-Computers and Digital Techniques 147 (6), 444-450, 2000
192000
Area-throughput trade-offs for SHA-1 and SHA-256 hash functions’ pipelined designs
HE Michail, GS Athanasiou, VI Kelefouras, G Theodoridis, T Stouraitis, ...
Journal of Circuits, Systems and Computers 25 (04), 1650032, 2016
162016
An integer linear programming model for mapping applications on hybrid systems
G Theodoridis, N Vassiliadis, S Nikolaidis
IET Computers & Digital Techniques 3 (1), 33-42, 2009
162009
High-speed FPGA implementation of the SHA-1 Hash function
AP Kakarountas, G Theodoridis, T Laopoulos, CE Goutis
2005 IEEE Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems …, 2005
152005
A reconfigurable coarse-grain data-path for accelerating computational intensive kernels
MD Galanis, G Theodoridis, S Tragoudas, CE Goutis
Journal of Circuits, Systems, and Computers 14 (04), 877-893, 2005
152005
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20