Παρακολούθηση
Theodoros Amanatidis
Theodoros Amanatidis
Άγνωστη συνεργασία
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uom.edu.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Estimating the breaking point for technical debt
A Chatzigeorgiou, A Ampatzoglou, A Ampatzoglou, T Amanatidis
2015 IEEE 7th International Workshop on Managing Technical Debt (MTD), 53-56, 2015
532015
Studying the evolution of PHP web applications
T Amanatidis, A Chatzigeorgiou
Information and Software Technology 72, 48-67, 2016
432016
Who is producing more technical debt? A personalized assessment of TD principal
T Amanatidis, A Chatzigeorgiou, A Ampatzoglou, I Stamelos
Proceedings of the XP2017 Scientific Workshops, 1-8, 2017
142017
The relation between technical debt and corrective maintenance in PHP web applications
T Amanatidis, A Chatzigeorgiou, A Ampatzoglou
Information and Software Technology 90, 70-74, 2017
112017
Evaluating the agreement among technical debt measurement tools: building an empirical benchmark of technical debt liabilities
T Amanatidis, N Mittas, A Moschou, A Chatzigeorgiou, A Ampatzoglou, ...
Empirical Software Engineering 25 (5), 4161-4204, 2020
92020
The developer's dilemma: factors affecting the decision to repay code debt
T Amanatidis, N Mittas, A Chatzigeorgiou, A Ampatzoglou, L Angelis
Proceedings of the 2018 International Conference on technical debt, 62-66, 2018
92018
Jcaliper: search-based technical debt management
P Kouros, T Chaikalis, EM Arvanitou, A Chatzigeorgiou, A Ampatzoglou, ...
Proceedings of the 34th ACM/SIGAPP Symposium on applied computing, 1721-1730, 2019
82019
Machine Learning for Technical Debt Identification
D Tsoukalas, N Mittas, A Chatzigeorgiou, DD Kehagias, A Ampatzoglou, ...
IEEE Transactions on Software Engineering, 2021
22021
A low-cost AR assistant component architecture for Warehouse Management Systems
I Stratigakis, T Amanatidis, C Volioti, G Kakarontzas, T Tsiatsos, ...
25th Pan-Hellenic Conference on Informatics, 160-166, 2021
2021
Towards a Remote Warehouse Management System
I Stamelos, C Avratoglou, P Tzinis, G Kakarontzas, A Chatzigeorgiou, ...
International Conference on Remote Engineering and Virtual Instrumentation …, 2020
2020
A study on the evolution of software quality and technical debt in open source applications
T Amanatidis
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Σχολή Επιστημών Πληροφορίας. Τμήμα Εφαρμοσμένης …, 2020
2020
JCaliper
P Kouros, T Chaikalis, EM Arvanitou, A Chatzigeorgiou, A Ampatzoglou, ...
2019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–12