Παρακολούθηση
Wen Qi
Wen Qi
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα my.cityu.edu.hk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Magic: A distributed max-gain in-network caching strategy in information-centric networks
J Ren, W Qi, C Westphal, J Wang, K Lu, S Liu, S Wang
2014 IEEE conference on computer communications workshops (INFOCOM WKSHPS …, 2014
1022014
OpenSCaaS: an open service chain as a service platform toward the integration of SDN and NFV
W Ding, W Qi, J Wang, B Chen
Network, IEEE 29 (3), 30-35, 2015
842015
Construction and Mitigation of User-Behavior-Based Covert Channels on Smartphones
W Qi, W Ding, X Wang, Y Jiang, Y Xu, J Wang, K Lu
IEEE Transactions on Mobile Computing 1 (99), 1-14, 2017
152017
Whispers in the cloud storage: A novel cross-user deduplication-based covert channel design
H Hovhannisyan, W Qi, K Lu, R Yang, J Wang
Peer-to-Peer Networking and Applications 11 (2), 277-286, 2018
132018
A novel deduplication-based covert channel in cloud storage service
H Hovhannisyan, K Lu, R Yang, W Qi, J Wang, M Wen
2015 IEEE Global Communications Conference (GLOBECOM), 1-6, 2015
102015
Privacy Leaks When You Play Games: A Novel User-Behavior-Based Covert Channel on Smartphones
Wen Qi, Yichen Xu, Wanfu Ding, Yonghang Jiang, Jianping Wang, Kejie Lu
2015 IEEE 23rd International Conference on Network Protocols (ICNP), 201 - 211, 2015
102015
A Provident Resource Defragmentation Framework for Mobile Cloud Computing
W Hou, R Zhang, W Qi, K Lu, J Wang, L Guo
IEEE Transactions on Emerging Topics in Computing, 2015
82015
A Generic Mitigation Framework against Cross-VM Covert Channels
W Qi, J Wang, H Hovhannisyan, K Lu, J Wang, J Zhu
25th International Conference on Computer Communications and Networks (ICCCN …, 2016
62016
Cross-vm covert channel risk assessment for cloud computing: An automated capacity profiler
R Zhang, W Qi, J Wang
2014 IEEE 22nd International Conference on Network Protocols, 25-36, 2014
32014
Provisioning of virtual machines with security requirements
J Wang, W Qi
US Patent App. 15/111,231, 2017
12017
Automatic profiling framework of cross-vm covert channel capacity
J Wang, R Zhang, W Qi
CN Patent WO 2016061742 A1, 2016
12016
调度人工智能平台资源的方法、设备和计算机可读存储介质
CN Patent App. CN202110313956.7, 2021
2021
异构资源调度方法、装置、设备和计算机可读存储介质
CN Patent App. CN202110313443.6, 2021
2021
一种可视化建模方法、装置、设备和计算机可读存储介质
CN Patent App. CN202110313953.3, 2021
2021
一种三通道荧光定位超分辨率生物显微系统及方法
CN Patent App. CN201810004948.2, 2018
2018
Mitigation of Cross‐VM Covert Channel
J Wang, W QI, J Wang, H DUAN
CN Patent WO2017214856A1, 2017
2017
Mitigation of Sensor-based Covert Channels in Mobile Devices
J WANG, W QI, X WANG
CN Patent WO2017197554A1, 2017
2017
Providing Service Continuity in Clouds under Power Outage
W Wu, J Wang, K Lu, W Qi, F Shan, J Luo
IEEE Transactions on Services Computing, 2017
2017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–18