Παρακολούθηση
Chris Russell
Chris Russell
Associate Professor, University of Oxford
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα oii.ox.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Counterfactual Explanations without Opening the Black Box: Automated Decisions and the GDPR
S Wachter, B Mittelstadt, C Russell
Harvard Journal of Law & Technology 31 (2), 2018
28612018
Counterfactual fairness
MJ Kusner, J Loftus, C Russell, R Silva
Advances in neural information processing systems 30, 2017
19292017
Associative hierarchical crfs for object class image segmentation
L Ladicky, C Russell, P Kohli, PHS Torr
Computer Vision, 2009 IEEE 12th International Conference on, 739-746, 2009
8252009
Explaining explanations in AI
B Mittelstadt, C Russell, S Wachter
Proceedings of the conference on fairness, accountability, and transparency …, 2019
8082019
Veegan: Reducing mode collapse in gans using implicit variational learning
A Srivastava, L Valkov, C Russell, MU Gutmann, C Sutton
Advances in neural information processing systems 30, 2017
7872017
Lifting from the deep: Convolutional 3d pose estimation from a single image
D Tome, C Russell, L Agapito
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2017
6122017
Graph cut based inference with co-occurrence statistics
L Ladicky, C Russell, P Kohli, P Torr
Computer Vision–ECCV 2010, 239-253, 2010
4432010
What, where and how many? combining object detectors and crfs
Ľ Ladický, P Sturgess, K Alahari, C Russell, PHS Torr
Computer Vision–ECCV 2010, 424-437, 2010
4252010
Why fairness cannot be automated: Bridging the gap between EU non-discrimination law and AI
S Wachter, B Mittelstadt, C Russell
Computer Law & Security Review 41, 105567, 2021
3282021
Efficient search for diverse coherent explanations
C Russell
Proceedings of the conference on fairness, accountability, and transparency …, 2019
2612019
Joint optimization for object class segmentation and dense stereo reconstruction
L Ladický, P Sturgess, C Russell, S Sengupta, Y Bastanlar, W Clocksin, ...
International Journal of Computer Vision 100, 122-133, 2012
2392012
Take a look around: using street view and satellite images to estimate house prices
S Law, B Paige, C Russell
ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology (TIST) 10 (5), 1-19, 2019
2362019
When worlds collide: integrating different counterfactual assumptions in fairness
C Russell, MJ Kusner, J Loftus, R Silva
Advances in neural information processing systems 30, 2017
2052017
Looking beyond the image: Unsupervised learning for object saliency and detection
P Siva, C Russell, T Xiang, L Agapito
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2013
2012013
Bias preservation in machine learning: the legality of fairness metrics under EU non-discrimination law
S Wachter, B Mittelstadt, C Russell
W. Va. L. Rev. 123, 735, 2021
1782021
F-formation detection: Individuating free-standing conversational groups in images
F Setti, C Russell, C Bassetti, M Cristani
PloS one 10 (5), e0123783, 2015
1722015
Seasonal Arctic sea ice forecasting with probabilistic deep learning
TR Andersson, JS Hosking, M Pérez-Ortiz, B Paige, A Elliott, C Russell, ...
Nature communications 12 (1), 5124, 2021
1672021
Causal reasoning for algorithmic fairness
JR Loftus, C Russell, MJ Kusner, R Silva
arXiv preprint arXiv:1805.05859, 2018
1602018
In Defence of Negative Mining for Annotating Weakly Labelled Data
P Siva, C Russell, T Xiang
ECCV, 2012
1602012
Translating images into maps
A Saha, O Mendez, C Russell, R Bowden
2022 International conference on robotics and automation (ICRA), 9200-9206, 2022
1352022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20