Παρακολούθηση
John P. Makris
John P. Makris
Professor, Hellenic Mediterranean University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα hmu.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Use of engineering geophysics to investigate a site for a building foundation
PM Soupios, P Georgakopoulos, N Papadopoulos, V Saltas, ...
Journal of Geophysics and Engineering 4 (1), 94-103, 2007
1402007
Short term Earthquake Prediction in Greece by Seismic Electric Signals
P Varotsos, M Lazaridou, K Eftaxias, G Antonopoulos, J Makris, ...
A Critical Review of Van: Earthquake Prediction From Seismic Electrical …, 1996
109*1996
Summary of the five principles suggested by Varotsos et al. (1996) and the additional questions raised in this debate
P Varotsos, K Eftaxias, M Lazaridou, G Antonopoulos, J Makris, ...
Geophysical Research Letters 23 (11), 1449-1452, 1996
631996
Dielectric and conductivity measurements as proxy method to monitor contamination in sandstone
V Saltas, F Vallianatos, P Soupios, JP Makris, D Triantis
Journal of Hazardous Materials 142 (1-2), 520-525, 2007
532007
Recent earthquake prediction results in Greece based on the observation of Seismic Electric Signals
P Varotsos, K Eftaxias, M Lazaridou, K Nomicos, N Sarlis, N Bogris, ...
Acta Geophysica Polonica 44 (4), 301-328, 1996
471996
Testing the IONORT-ISP system: A comparison between synthesized and measured oblique ionograms
A Settimi, M Pezzopane, M Pietrella, C Bianchi, C Scotto, E Zuccheretti, ...
Radio Science 48 (2), 167-179, 2013
392013
Oblique-incidence ionospheric soundings over Central Europe and their application for testing now casting and long term prediction models
M Pietrella, L Perrone, G Fontana, V Romano, A Malagnini, G Tutone, ...
Advances in Space Research 43 (11), 1611-1620, 2009
382009
Seismic waveform data from Greece and Cyprus: Integration, archival, and open access
CP Evangelidis, N Triantafyllis, M Samios, K Boukouras, K Kontakos, ...
Seismological Society of America 92 (3), 1672-1684, 2021
372021
A new campaign for oblique-incidence ionospheric sounding over Europe and its data application
B Zolesi, G Fontana, L Perrone, M Pietrella, V Romano, G Tutone, ...
Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics 70 (6), 854-865, 2008
372008
A review of the state-of-the-art of wireless SHM systems and an experimental set-up towards an improved design
FP Pentaris, J Stonham, JP Makris
IEEE Region 8 EuroCon 2013, 275-282, 2013
302013
Soft-computing modelling of seismicity in the southern Hellenic arc
A Konstantaras, F Vallianatos, MR Varley, JP Makris
IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters 5 (3), 323-327, 2008
232008
Detection of weak seismo-electric signals upon the recordings of the electrotelluric field by means of neuro-fuzzy technology
A Konstantaras, MR Varley, F Vallianatos, JP Makris, G Collins, P Holifield
IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters 4 (1), 161-165, 2007
212007
Prediction of the 6.6 Grevena-Kozani earthquake of May 13, 1995
P Varotsos, N Sarlis, K Eftaxias, M Lazaridou, N Bogris, J Makris, ...
Physics and Chemistry of the Earth, Part A: Solid Earth and Geodesy 24 (2 …, 1999
181999
Surface-geophysical investigation of a landfill in Hania, Crete
PM Soupios, F Vallianatos, I Papadopoulos, JP Makris, M Marinakis
GEOENV 2005 International Workshop in Geoenvironment and Geotechnics, 149-156, 2005
152005
A new approach in the determination of characteristic directions of the geoelectric structure using Mohr circles
J Makris, N Bogris, K Eftaxias
Earth Planets Space 51 (10), 1059-1065, 1999
151999
The south Aegean seismological network–HSNC
G Hloupis, I Papadopoulos, JP Makris, F Vallianatos
Advances in Geosciences 34, 15-21, 2013
132013
Application of dielectric spectroscopy to the detection of contamination in sandstone
V Saltas, F Vallianatos, P Soupios, JP Makris, D Triantis
GEOENV 2005 International Workshop in Geoenvironment and Geotechnics, 269-274, 2005
132005
Integrated environmental investigation of a municipal landfill using modern techniques
P Soupios, T Manios, F Vallianatos, K Maniadakis, JP Makris, M Kouli, ...
GEOENV 2005 International Workshop in Geoenvironment and Geotechnics, 75-82, 2005
132005
Determination of a landfill structure using HVSR, SPT’s & geoelectrical tomographies
PM Soupios, F Vallianatos, I Papadopoulos, JP Makris
GEOENV 2005 International Workshop in Geoenvironment and Geotechnics, 83-90, 2005
13*2005
Multifractal features in short-term time dynamics of ULF geomagnetic field measured in Crete, Greece
L Telesca, V Lapenna, F Vallianatos, J Makris, V Saltas
Chaos, Solitons & Fractals 21 (2), 273-282, 2004
132004
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20