Παρακολούθηση
Christos Floros
Christos Floros
Professor of Finance, Hellenic Mediterranean University (Greece)
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα hmu.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Dynamic correlation between stock market and oil prices: The case of oil-importing and oil-exporting countries
G Filis, S Degiannakis, C Floros
International review of financial analysis 20 (3), 152-164, 2011
10122011
Bank profitability and inflation: the case of China
Y Tan, C Floros
Journal of Economic studies 39 (6), 675-696, 2012
4402012
Risk, capital and efficiency in Chinese banking
Y Tan, C Floros
Journal of international financial Markets, Institutions and Money 26, 378-393, 2013
3202013
Bank profitability and GDP growth in China: a note
Y Tan, C Floros
Journal of Chinese Economic and Business Studies 10 (3), 267-273, 2012
2212012
Oil and stock returns: Evidence from European industrial sector indices in a time-varying environment
S Degiannakis, G Filis, C Floros
Journal of International Financial Markets, Institutions and Money 26, 175-191, 2013
1952013
The profitability of Chinese banks: impacts of risk, competition and efficiency
Y Tan, C Floros, J Anchor
Review of Accounting and Finance 16 (1), 86-105, 2017
1782017
Modelling volatility using GARCH models: evidence from Egypt and Israel
C Floros
Middle Eastern Finance and Economics, 31-41, 2008
1632008
Risk, competition and efficiency in banking: Evidence from China
Y Tan, C Floros
Global Finance Journal 35, 223-236, 2018
1522018
Assessment and management of data-poor fisheries
GM Pilling, P Apostolaki, P Failler, C Floros, PA Large, B Morales-Nin, ...
Advances in fisheries science 50, 280-305, 2009
1272009
Hedge ratios in Greek stock index futures market
C Floros*, DV Vougas
Applied Financial Economics 14 (15), 1125-1136, 2004
1232004
Lead-lag relationship between futures and spot markets in Greece: 1999-2001
C Floros, D Vougas
International Research Journal of Finance and Economics, 168-174, 2007
1052007
On the relationship between weather and stock market returns
C Floros
Studies in Economics and Finance 28 (1), 5-13, 2011
872011
Risk, profitability, and competition: evidence from the Chinese banking industry
Y Tan, C Floros
The Journal of Developing Areas, 303-319, 2014
852014
The monthly and trading month effects in Greek stock market returns: 1996‐2002
C Floros
Managerial Finance 34 (7), 453-464, 2008
852008
Stock market volatility and bank performance in China
Y Tan, C Floros
Studies in Economics and Finance 29 (3), 211-228, 2012
832012
Re-examining bitcoin volatility: a CAViaR-based approach
Z Li, H Dong, C Floros, A Charemis, P Failler
Emerging Markets Finance and Trade 58 (5), 1320-1338, 2022
802022
Stock returns and inflation in Greece
C Floros
Applied Econometrics and International Development 4 (2), 2004
772004
Hedging effectiveness in Greek stock index futures market, 1999-2001
C Floros, D Vougas
International Research Journal of Finance and Economics 5, 7-18, 2006
732006
Forecasting value-at-risk and expected shortfall using fractionally integrated models of conditional volatility: International evidence
S Degiannakis, C Floros, P Dent
International Review of Financial Analysis 27, 21-33, 2013
672013
Trading volume and returns relationship in Greek stock index futures market: GARCH vs. GMM
C Floros, D Vougas
International Research Journal of Finance and Economics, 98-115, 2007
642007
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20