Παρακολούθηση
Yogesh Girdhar
Yogesh Girdhar
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα whoi.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Multi-domain monitoring of marine environments using a heterogeneous robot team
F Shkurti, A Xu, M Meghjani, JCG Higuera, Y Girdhar, P Giguere, BB Dey, ...
2012 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2012
1092012
Vision based real-time fish detection using convolutional neural network
M Sung, SC Yu, Y Girdhar
OCEANS 2017-Aberdeen, 1-6, 2017
952017
Autonomous Adaptive Exploration using Realtime Online Spatiotemporal Topic Modeling
Y Girdhar, P Giguere, G Dudek
The International Journal of Robotics Research 33 (4), 645 - 657, 2014
86*2014
Enabling autonomous capabilities in underwater robotics
J Sattar, G Dudek, O Chiu, I Rekleitis, P Giguere, A Mills, N Plamondon, ...
2008 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2008
742008
Modeling curiosity in a mobile robot for long-term autonomous exploration and monitoring
Y Girdhar, G Dudek
Autonomous Robots 40 (7), 1267--1278, 2016
562016
Media transaction system
C Brain, M Rabinovich, A Di Cianno, A Andkjar, Y Girdhar
US Patent App. 11/392,261, 2006
472006
Information-guided robotic maximum seek-and-sample in partially observable continuous environments
G Flaspohler, V Preston, APM Michel, Y Girdhar, N Roy
IEEE Robotics and Automation Letters 4 (4), 3782-3789, 2019
372019
Mare: Marine autonomous robotic explorer
Y Girdhar, A Xu, BB Dey, M Meghjani, F Shkurti, I Rekleitis, G Dudek
2011 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2011
342011
Efficient on-line data summarization using extremum summaries
Y Girdhar, G Dudek
IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 2012
312012
Detection of unanticipated faults for autonomous underwater vehicles using online topic models
BY Raanan, J Bellingham, Y Zhang, M Kemp, B Kieft, H Singh, Y Girdhar
Journal of Field Robotics 35 (5), 705-716, 2018
292018
Curiosity Based Exploration for Learning Terrain Models
Y Girdhar, D Whitney, G Dudek
IEEE International Conference on Robotics and Automation, 578-584, 2014
242014
Exploring underwater environments with curiosity
Y Girdhar, G Dudek
2014 Canadian Conference on Computer and Robot Vision, 104-110, 2014
212014
ONSUM: A system for generating online navigation summaries
Y Girdhar, G Dudek
2010 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2010
212010
Optimal online data sampling or how to hire the best secretaries
Y Girdhar, G Dudek
2009 Canadian Conference on Computer and Robot Vision, 292-298, 2009
212009
Control, localization and human interaction with an autonomous lighter-than-air performer
D St-Onge, PY Brèches, I Sharf, N Reeves, I Rekleitis, P Abouzakhm, ...
Robotics and Autonomous Systems 88, 165-186, 2017
192017
Wide-speed autopilot system for a swimming hexapod robot
P Giguere, Y Girdhar, G Dudek
2013 International Conference on Computer and Robot Vision, 9-15, 2013
192013
Offline navigation summaries
Y Girdhar, G Dudek
Robotics and Automation (ICRA), 2011 IEEE International Conference on, 5769-5775, 2011
19*2011
Method and system for device-independent media transactions
C Brain, M Rabinovich, A Di Cianno, A Andkjar, Y Girdhar
US Patent App. 11/392,260, 2006
192006
A crab swarm at an ecological hotspot: patchiness and population density from AUV observations at a coastal, tropical seamount
J Pineda, W Cho, V Starczak, AF Govindarajan, HM Guzman, Y Girdhar, ...
PeerJ 4, e1770, 2016
172016
Anomaly Detection in Unstructured Environments using Bayesian Nonparametric Scene Modeling
Y Girdhar, W Cho, M Campbell, J Pineda, E Clarke, H Singh
IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 2651-2656, 2016
162016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20